Összdolgozói értekezlet
2015. február 17.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Az idei első Összdolgozói értekezletre február 11-én került sor az Aulában.

Már nagyon vártuk, mert bár hírek csordogáltak innen-onnan, de konkrétumokról, illetve a Szenátus tagjaitól szerzett hírmorzsákon kívül nem nagyon kaptunk pontos információkat.

A kancellár novemberi hivatalba lépése óta eltelt időben kiépült a Kancellári Hivatal, amely felállításnak idejét és működési rendjét törvény szabályozza. Mivel az idő szűkre szabott volt, és a rektor kinevezése csaknem egy hónappal később történt meg, a korábban a dékán, illetve dékáni hivatal által használt irodák helyére költöztek be. E költözés sürgősségét támasztja alá az a tény is, hogy a Kancellári Hivatalnak – első ténykedéseinek egyikeként – kellett elkészítenie az új SZMSZ-t is, amelyet január folyamán a Szenátus már el is fogadott. A Rektori Hivatal kialakítása is hamarosan befejeződik.

Mocsai Lajos rektor elmondta, hogy megtörtént a munkáltatói jogok és a munkakörök pontos szétválasztása, amely elősegíti a zökkenőmentes munkát.

A TF organogramjának felvázolása során kirajzolódott az egyetem új szerkezeti felépítése: az intézetek, a kutatóközpontok és azok feladatai. A bemutatott TF struktúra jó ürügyet szolgáltatott arra is, hogy arcról is megismerhessük az újonnan belépett – a TF zökkenőmentes önálló működéséhez okvetlenül szükséges –, munkatársakat is.

A rektor beszámolt a társintézményekkel történt megbeszélésekről, ahol a leglényegesebb kérdéseket áttárgyalták.  Kijelentette, hogy a  TF nem az uniformizálásban érdekelt, hanem abban, hogy ismét kiemelkedő szerepet töltsön be a sport különböző területein.  Ennek megfelelően a TF szeretné visszaszerezni, illetve megtartani az edzőképzés terén szerzett több évtizedes előnyét, hiszen több sportág szakvezetése is kifejezte már abbeli reményét, hogy az edzőképzés a TF berkein belül valósul/oldódik meg.

Szóba került még a felépítendő új TF helyszíneinek kérdése és az új beszerzések helyzete is. Ennek keretében szólt arról, hogy a kancellár, Genzwein Ferenc segítségével egy mintegy 70 millió Ft értékű mozgáselemző rendszer érkezik hamarosan az intézménybe.

A kötelezően elvégzendő intézményi akkreditáció rákényszeríti a vezetést arra, hogy egy objektív kép elérése céljából ismét áttekintse a munkatársak óra-,  illetve munkaterhelését, valamint a tanmeneteket.

Mivel az idő gyorsan elszállt, Hamar Pál oktatási, Sterbenz Tamás általános, valamint Koller Ákos tudományos rektorhelyettesek csak röviden szóltak a jelenlévőkhöz.

Kérdésekkel illetve az azokra adott feleletekkel zárult az összedolgozói értekezlet.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!