Dr. Istvánfi Csaba: Hajrá önállóság, hajrá TF!
2014. szeptember 25.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Dr. Istvánfi CsabaDr. Istvánfi Csaba professzor úr meghatározó alakja egyetemünknek. Annak az egyetemnek, amelyet 1925-ben Klebelsberg Kunó alapított Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven, és amely azóta több különböző nevet is viselt.

A tanár úr az első, testnevelő tanári diplomáját a TF-en szerezte, majd az ELTE-n 1974-ben a pszichológusi diplomát és 1978-ban a pszichológia tudományok kandidátusi fokozatát szerezte meg.

Istvánfi Csaba 1969 óta az egyetem munkatársa. 1978-1984 között rektorhelyettes, majd 1984-től 1994-ig az intézmény rektora volt. A TF utóbbi néhány évtizedét nézve, a legtöbb változás és fejlődés az akkori Magyar Testnevelési Egyetemen, az ő 10 éves rektori vezetése alatt ment végbe. A TF teljes jogú egyetemmé válása (1985), az Aula-t is magába foglaló új épület felépítése, a Római-parti vízi bázis megszerzése, a kollégium bővítése, vagy a játékcsarnok felújítása csak néhány példa arra, milyen fejlesztések történtek az egyetemen az ő rektori irányítása alatt.

Ezen sorokat olvasva felmerül a kérdés: Hogyan csinálta?

"Tíz éves iskolai testnevelés és élvonalbeli kosárlabda edzői gyakorlat után 1969-ben kerültem a TF-re mint adjunktus. Sokáig (1978-1984) az intézmény oktatási rektorhelyettese voltam, majd 1984-ben a TF rektorává választottak, illetve neveztek ki. Ezen új feladatkörnek örömmel és nagy felelősségtudattal vágtam neki. Hogy mi a legnagyobb titok? Erre egyszerű a válasz. Sokat, és jól kell dolgozni, nem csak nekem, de mindenkinek. Mi – itt a TF-en – egy nagy csapat voltunk. Mindenkinek meg volt a feladata és mindenki rendesen, jó hangulatban, fegyelmezetten végezte a munkáját. A vezető feladata hogy rendszerben gondolkozzon  és megteremtsen minden szükséges humán és financiális erőforrást a sikeres működéshez és fejlődéshez. Hosszú és kitartó munkával ezeket a kritériumokat sikerült teljesítenünk."

A professzor úr rektori tisztségéről való leköszönése óta eltelt 20 év és az intézmény jövőre lesz 90 éves. Mi a TF alapvető küldetése? Változott- e ez valamit az évek során?

"A TF-nek mindig is kettős célnak kellett megfelelnie és alapjában véve így van ez ma is.  Az intézmény egyik kiemelt feladata az iskolai testnevelés, a diáksport, és minden más sporttevékenység számára a megfelelő szakemberek képzése. Ennek megfelelően a tanárképzésen, az edzőképzésen és a sportszervező – később sportmenedzser – képzésen volt a hangsúly. A TF másik kiemelt feladata a sporttudomány művelése, amely egzakt elméleti alapokat nyújt a képzéshez. A sporttudománynak kiemelten fontos szerepe van a sportban direkt és áttételes módon is. Alapjában véve ez a két dolog a TF legfontosabb küldetése. Manapság ehhez persze hozzá jön a gazdálkodási szemlélet is. Természetesen, mint minden más területen, itt is érzékenyen kell reagálni a társadalmi igényekre, de az alapkoncepción ez nem változtat."

Az Országgyűlés idén július 4-én döntött a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításáról. E döntés eredményeként 2014. szeptember 1-től a TF ismét önálló egyetemként működik tovább Testnevelési Egyetem néven. Mit szól ehhez a változáshoz a tanár úr?

"Óriási dolognak tartom, hogy a kormányzat a 2000-től a Semmelweis Egyetem egyik karaként működő TF önállóságát törvényileg visszaállította, illetve megerősítette. Véleményem szerint, amelyet személyes tapasztalattal tudok alá támasztani,  a TF önállóan jól működött.  Mindenekelőtt ki kell emelnem, hogy most az egyik legfontosabb feladat a TF tudományos hátterének szakmai felerősítése. A sport stratégiai ágazattá vált. A kormány ezt azzal is bizonyította, hogy a sporttudomány „fellegvárának” visszaadta az önállóságát és további fejlesztéshez ad támogatást. Tudomásom szerint jelenleg is zajlik a fejlesztési stratégia kidolgozása. Végső cél pedig, a sportoktatási és tudományos bázis megerősítése mind hazai, mind nemzetközi szinten. A TF a magyar testnevelés és sport szolgálatában álló szellemi központ.

Vannak tradícióink az intézményen belül, csak működtetni kell őket. Ehhez pedig – remélhetőleg – a feltételek adottak lesznek.

Zárásként csak annyit szeretnék még mondani: Hajrá önállóság! Hajrá TF!"

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!