Téli diplomaosztó
2016. február 23.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A MOM Kulturális Központ Színházterme 10 órára tökéletesen berendezve és felkészülten várta a TF téli diplomaosztóján megjelenteket. A hallgatók talárban és sapkában – boldog mosollyal az arcukon – foglalták el az első sorokat, hiszek ők voltak a nap "ünnepeltjei". A szülők a mögöttük lévő sorokat, míg a VIP vendégek (pl. Jörg Bauer, a konzisztórium elnöke, Fábián László a MOB sportigazgatója, stb.) és a tanárok az emeleti karzatról nézhették végig az eseményt.

 

Diplomaosztó (2016.02.20.)

Az ünnepélyes Szenátusi ülésre az Örömóda hangjaira bevonuló elnökségben ott voltak a TF vezetői, a sportért felelős államtitkár és a Doktori Tanács elnöke.

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor avatóbeszédével kezdődött az ünnepség. Rektor úr beszéde elején gratulációját és köszönetét fejezte ki a végzős hallgatóknak. Elmondta, hogy akik jelen vannak tudásukat, kitartásukat, rátermettségüket bizonyították és biztos benne, hogy az egyetemen megszerzett minőségi tudást, gyakorlati tapasztalatot kamatoztatni fogják a felnövekvő nemzedékek javára, testi, lelki fejlődésükért.

Az ünnepségen megjelent szülőket megszólítva folytatta beszédét, akiknek megköszönte támogatásukat, és iránymutatásukat, mellyel hozzájárultak gyermekeik továbbtanulásához, és reményét fejezte ki, hogy ez az ünnepi pillanat a mérhetetlenül sok befektetett szeretetet, hitet és törődést hatványozottan megtéríti.

Ezután a végzősök és szüleik mellett köszönetet mondott az egyetem valamennyi oktatójának és itt végzett hallgatójának is, akik munkájukkal, hivatásukkal öregbítették a TF hírnevét. Hangsúlyozta, hogy az Ő teljesítményük és életpályájuk is hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem most megújulhat és fejlesztésekbe kezdhet.

Beszédében kifejtette, hogy a Testnevelési Egyetem küldetése olyan szakemberek nevelése, akik a humán értelmiség részeként a sport legkülönbözőbb területein alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal, kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek, támogatva ezzel a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének fejlődését.

Majd Dr. Szabó Tünde államtitkár asszony köszöntötte a frissen végzett hallgatókat. Az idén 2 fő doktorrá avatására is sor került, amelynek ceremóniáját Prof. Dr. Tihanyi József, a Doktori Tanács elnöke vezette le.

Következett az eskütétel, amelyet Szijjártó Mátyás végzős testnevelő-gyógytestnevelő hallgató mondott előre társainak.

A hallgatók nevében Hegedűs Ágnes, most diplomát szerzett testnevelő-gyógytestnevelő tanár búcsúzott el az egyetemtől, felidézve a szép, emlékezetes perceket. A mondanivalója befejezéseként említett "Szellemet, erkölcsöt, erőt, egyesíts!" TF mottót pedig már együtt mondta az összes frissen végzett.

A diplomaosztó egyes részeit összekötendő, két énekszám hangzott el, amelyeket Vránics Ildi és Ekanem Bálint, az egyetemen működő kulturális egyesület, a TF műhely tagjai adták elő, ezzel búcsúztatva a TF kötelékeit elhagyó társaikat.

A Szózat eléneklésével fejeződött be az ünnepség, majd az elnökség levonulása után a hallgatók ellepték a színpadot, hogy egy közös képet készítsenek, amivel visszaemlékezhetnek majd az itt eltöltött 3, 4 vagy 5 évre. Ezek már a felhőtlen, gondtalan jókedv pillanatai voltak. Buzgón kattogtak a barátok, szülők, rokonok fényképezőgépei.

Úgy tűnt, hogy a helyszín tökéletesen megfelelt az ünnepségnek: a terem mérete, a díszítés, a hangosítás, a fények, a színpad. Igazán méltó volt a TF diplomaosztójához!

fotó Papp György

[nggallery id=298]

Utolsó módosítás: 2021. július 1. 12:58
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!