Hírek

Prof. Dr. Istvánfi Csaba 80 éves

2016 május 3-án ünnepelte 80. születésnapját Istvánfi Csaba a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke, kiváló testnevelő tanár, nemzetközileg elismert kosaras szakedző, a pszichológia tudományok kandidátusa, edzéselméleti és módszertani szakember, a Testnevelési Egyetem egykori rektora.

 

A számos fórumon előadó egyetemi tanár, a kiváló vezetői képességekkel megáldott, menedzser szemléletű egyetemi vezető elévülhetetlen érdemeket szerzett az 1986-ban önálló egyetemi státust elnyert TF nemzetközi elismertségében. Istvánfi professzor egész életútja az iskolai testnevelés és a diáksport epicentrumában követhető nyomon.

Tanulmányait világklasszis sportoló osztálytársak, kortársak kísérték végig, akik nem csupán öröklött adottságaik javadalmazottjai voltak, hanem tudatos megszállottsággal, belső önmegvalósító kényszerrel építették sportkarrierjüket. Többek között Zsivóczky Gyula olimpiai bajnok, Félegyházán, majd Gyuricza József vívó világbajnok, Tóth Géza súlyemelő, Csányi Rajmund tornász, Bolyki István atléta és még számos kiválóság a TF-en.

Istvánfi Tanár Úr a test, a lélek és a szellem tudományos megismerésére nagy energiákat fordított. Ezért végzett pszichológiai tanulmányokat, summa cum laude minősítéssel az ELTE-n, ezért kapcsolódott be az edzéselméleti kutatásokba és ezért mélyült el a kosárlabda sportág taktikai variációinak megismerésében.

Istvánfi Csabát a kiemelkedő vezetői képessége, felkészültsége, és személyes ambíciói a TF legkiválóbb vezetőinek sorába emelték. A Hepp Ferenc – Kerezsi Endre – Koltai Jenő – Zalka András rektori sor méltó folytatója.

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnökeként 1994-től fáradhatatlanul dolgozik a tanulóifjúság egészséges életviteléért, mozgásos, cselekvő életmódjáért.

Ez irányú tevékenységének eredményeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a klebelsbergi szellem ápolása, a mindennapos tanórai testnevelés törvénybeiktatása, valamint a 2012. szeptember 1-i hatállyal történő bevezetése érdekében.

Születése napján a Testnevelési Egyetem vezetői, kollégái köszöntötték a Professzor Urat!