Hírek

Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi nemzetközi elismerése

2009-ben lengyel kezdeményezésre megalakult az International Society for The Social Sciences of Sport (ISSSS), Dr. Jerzy Kosiewicz elnökletével. Célja, hogy összefogja a túlságosan szétaprózott társadalomtudományi tudományágakra épülő nemzetközi társaságokat. Első konferenciájára Varsóban került sor szeptember 23. és 26. között, melyen a TF képviseletében részt vett Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, egyetemi tanár, a Társadalomtudományi tanszékről. A konferencia során a tanárnőt az ISSSS tiszteletbeli tagjává választották. Ezúton is gratulálunk a tanárnőnek a megtisztelő címhez.
konferencia,társadalomtudomány