Hírek

Ciprusi-magyar kapcsolatok a testnevelés és sportfejlesztésben

A TF képviseletében Dr. Farkas Judit és Kovács Ágnes gazdag szakmai programmal  tett eleget ciprusi partnerek kérésének, hogy megismerjék a magyar sport és a  testnevelés működési modelljeit és a sikerek hátterét.

Az október 21. és 25. között tartott találkozókon hosszas és részletes bemutatásra  került a TF képzési rendszere, amely jól leképezi a magyar sport és testnevelés  fejlődését, ill. annak egyik feltétele is volt.

Találkozás a Ciprusi Görög-katolikus Egyházfővel A Ciprusi Sporthivatal, a  Ciprusi Olimpiai Bizottság és a ciprusi EU elnökséget előkészítő bizottság vezetői mellett a Ciprusi Parlament Oktatási Bizottságának elnökével, a Ciprusi Oktatási Minisztérium államtitkárával történt megegyezések mellett fontos esemény volt a Ciprusi Görög-katolikus Egyházfővel való találkozó, hiszen viharos történelme során a ciprusi közösség egyetlen támasza volt, és amely  intézmény világi kérdésekben is az iránytű szerepét tölti be. A ciprusi püspök  most alakuló tanácsadó testületében helyet kap egy szakember, aki számít a nemzetközi, így magyar kollégák tanulmányaira a sport sokoldalú szerepéről.

Ciprus új időszámításba kezdett: mostantól fontos feladatnak és eszköznek  tekinti a testnevelés és sport fejlesztését. A legnagyobb arányban költ  oktatására (a GDP 8%-át, a köz- és felsőoktatásra együttesen), ám a testnevelés nem volt prioritás, helyzete eddig javult. A hirtelen megváltozott életmód és  értékrend korrigálása is fontos feladata lesz a megreformált testnevelésnek és  sportnak. Ebben nagy segítségükre lesz az a 153 ciprusi fiatal, aki 1997 óta  végzett a TF angol nyelvű képzésein, mint testnevelő tanár, edző és  humánkineziológus, és akik közül páran már PhD fokozatot is szereztek. A tervek  szerint a ciprusi kormány oktatási és sport illetékesei rendszeres  továbbképzéseket is várnak a TF tapasztalt szakembereitől és az együttműködő  iskoláktól, sportszervezetektől. További fontos döntés, hogy Ciprus EU  elnökségére, 2o12 második felében az illetékes ciprusi bizottság felveszi a  sportot a hivatalos témák közé, amely így európai figyelmet kap. A bizottság  elnöke kérte, hogy a megbeszélésen felvázolt sportfilozófiai, történelmi,  nevelési és szakmai kérdésekről, illetve a jól ismert Fehér Könyv a Sportról és  más EU-s dokumentumok jelentőségéről a TF készítsen egy tanulmányt, ezzel is  segítve a sport téma napirendre kerülését a ciprusi Európai Uniós elnökség.

Kovács Ágnes olimpiai bajnok ismét nagy sikerekben fürdött. Három iskolát  látogatott meg, ahol hosszú tapssal, virággal köszöntötték. A diákok görögül  olvasták fel életrajzát, miközben a háttérben úszását vetítették. Üzenetét  világosan fogalmazta meg: a célok kitűzésével és kitartó munkával lehet csak  boldogulni és mindezt egyszerre két területen, mert a sport és a tanulás jól  kiegészítik egymást. Hangsúlyozta, a siker képletéhez még egy fontos elem kell:  a jó szakember. Sportban az edző, iskolában a felkészült tanár. Ezt a TF és a  Magyarországon szerezhető szakmai gyakorlat már eddig is adta és fogja adni akár  ciprusi, akár más nemzeteknek. Kovács Ágnes fontos szimbóluma annak, hogy a  sportkarrier végével egy másik kezdődik, amit amerikai és magyar közgazdász  tanulmányainak köszönhetően a TF-en kezd és ezt a ciprusi sporthivatali és más  vezetők igen nagyra értékeltek. Természetesen az uszoda világa sem maradt ki a  programból: szülőkkel és kezdő, ill. haladó úszókkal találkozott, míg a ciprusi  Úszószövetségben a helyi problémákat és lehetőségeket egyeztették, ahol a magyar  edzőképzésről is érdeklődtek.

További hasznos beszélgetésekre és kapcsolatépítésre került sor olyan  rendezvényeken, amelyre más szakmai látogatáskor ritkán kerülhet sor. Az 1956-os  forradalom ünneplése külföldön is fontos magyar állami eseménynek számít, amit a  diplomáciai testületek rangos kulturális rendezvényekkel és hivatalos  találkozókkal tesznek emlékezetessé. A ciprusi Magyar Nagykövet meghívásának  köszönhetően mintegy 15 nagykövet érdeklődött és ismerhette meg a magyar sport  és testnevelés összetartozó, egymásra épülő rendszerét, köztük az ausztrál,  görög, holland, francia és számos, a Nemzetközi Edzőképzésen már végzett ázsiai,  afrikai hallgató országának nagykövete. A magyar oktatásügy terméke, a magyar  tudás és magyar diploma ma az egyik legértékesebb és legkeresettebb termék,  így Nagykövet Úr köszöntőjében is külön üdvözölte a TF és más egyetemek  képviselőit.

A ciprusi látogatást megelőző és azt követő média-megjelenés nagy nyilvánosságot  biztosított és tovább erősítette a megbeszélések sikerét. A TF  viszontlátogatásra várja a sport és oktatás kormányzati és szakmai képviselőit,  melynek időpontjáról hamarosan megegyeznek. Addig is reméljük, hogy az egyre  forráshiányosabb intézmények megőrzik a magyar testnevelés és sport külföldön  megcsodált és megbecsült értékeit, amelynek alapjait és lényegét szeretnék a magyar szakemberektől megtanulni.

kapcsolatok,Ciprus