Osztrák-magyar szimpózium a mindennapos testnevelésről
2019. április 2.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem (TE) és a Pädagogische Hochschule Burgenland (PHB) kapcsolatában jelentősnek mondható eseményre került sor március 28-án Eisenstadtban. A TE és a PHB közös, kétnyelvű szimpóziuma a mindennapos testnevelés köré szerveződött.

Osztrák magyar szimpózium a mindennapos testnevelésről

A rendezvény megnyitóját követően – amelyen Dr. Sabine Weisz rektorasszony és Dr. Kádár Judit, a TE nemzetközi igazgatója köszöntötte az érdeklődőket – Prof. Dr. Gombocz János tartott érdekfeszítő előadást német nyelven a mindennapos testnevelés mint magyar kuriózum hangsúlyozásával. Felkért előadóként a TE-t képviselve Berczelédi Zsolt, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium igazgatója, valamint Varga András, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének alelnöke az infrastrukturális és oktatásszervezési nehézségek megoldásainak lehetőségeiről, illetve a magyarországi tapasztalatokról tartott előadást. A szép számú résztvevők között voltak Burgenland testnevelői, tanítói és sportági edzői, akik figyelemmel és érdeklődve hallgatták végig a teljes napot.

A PHB részéről Dr. Heinz Mock Személyzeti és Intézeti Fejlesztési Csoportvezető bemutatta a burgenlandi sporttal kapcsolatos adatokat és tényeket, majd Lívia Pathy, Burgenland tartomány egyik tanfelügyelője a sport mellett a magyar nyelv oktatására helyezte a hangsúlyt előadásában. Dr. Gundl Rauter a mozgás és sport területére vonatkozó kutatási projekt eredményeit vázolta fel. A tartalmas és informatív prezentációkat követően került sor egy kerekasztal-beszélgetésre, ahol valamennyi előadó és Prof. Dr. Hamar Pál is válaszolt a hallgatóság részéről felvetődő kérdésekre és összefoglalták a szakmai napot. (A szervezésért külön köszönet Andrea Bicsarnak a PHB, valamint Rédli Andrea nemzetközi koordinátornak a TE részéről.)

A közös sportszakember, testnevelő továbbképzés indítása továbbra is a felek kimondott célja. Ennek elősegítése érdekében újabb operatív megbeszélésre kerül sor május 13-án a Testnevelési Egyetemen. Az osztrák intézmény három képviselője, Harald Ziniel (burgenlandi sportügyek szakfelügyelője), Dr. Klaus Novak és Andrea Bicsar (Oktatási és Gyakorlati Intézet képviselője) vesz részt és konkretizálják majd a közös továbbképzésünk részleteit.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!