Folytonosság és megújulás: Kutatásetikai Bizottság 2019
2019. április 26.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetemen zajló kutatási munkák gyakorlati eredményei gyorsan bekapcsolódhatnak a sportági fejlesztésekbe. Ez a modern szemlélet az itt végző hallgatók számra versenyelőnyt jelent későbbi munkájukban, hiszen az innovatív gondolkodás már a hallgatói szakdolgozatok háttereként szolgáló kutatási munkákban is megjelenik.

Folytonosság és megújulás: Kutatásetikai Bizottság 2019

illusztráció: The Blue Diamond Gallery

A kutatások – különösen az emberen végzettek – során nagy hangsúlyt kap a tudományos igényű vizsgálódások etikai háttere, azokat ugyanis a kutatás alanyainak meg kell érteniük, abba bele kell egyezniük.

Tavalyi az Európai Unióban egységes adatvédelmi irányelvek lettek bevezetve, amelyek az úgynevezett „érzékeny adatok” esetében fokozottan gondos kezelést írnak elő. Az általunk kezelt egészségügyi és sportteljesítményi adatok is érzékeny adatoknak minősülnek! Fokozottan kiszolgáltatott személyek esetében a vizsgálatok megértése és az abba beleegyezés más személyek bevonását is szükségessé teszi, például a kiskorúak vagy az értelmi fogyatékosok esetében.

A TE Kutatásetikai Bizottságának leköszönő elnöke, Koller Ákos professzor úr az elmúlt években kidolgozta a TE kutatásetikai irányvonalait. Ebben nagy segítségére voltak a bizottság tagjai: Dr. Perényi Szilvia docens asszony, a bizottság titkára, Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, Dr. Pavlik Gábor, Dr. Nyakas Csaba és Dr. Géczi Gábor professzorok, valamint Dr. Farkas Péter docens úr és Dr. Boda-Ujlaky Judit adjunktus asszony.

Az egyetem szenátusa 2019-től a Kutatásetikai Bizottság élére új elnököt választott Dr. med. habil. Szelid Zsolt személyében. 2019. április 24-én, az új bizottság megalakulásakor az új elnök mindenekelőtt megköszönte elődje tartalmas munkáját. Hangsúlyozta, hogy munkája során egyrészt együttműködésre hívja az egyetemi polgárokat – beleértve a hallgatókat is – az etikai problémák hatékonyabb megértése és kezelése céljából, másrészt pedig támaszkodni kíván neves hazai szakértőre, akik az elmúlt évtizedekben jelentős mennyiségű tapasztalatot szereztek a kutatásetika területén. Az új etikai bizottság fő feladata az egyetemen zajló kutatások etikai hátterének megteremtése, a benyújtott kérelmek hatékony eljárásrendjének biztosítása.

Ebben nagy szerepe lesz a szorosan az oktatáshoz kötődő kutatási témák gördülékenyebb etikai engedélyezésének, ami jelentősen megkönnyíti a szakdolgozatokkal kapcsolatos teendőket. Az új elnök arra kéri az egyetem polgárait, hogy etikai kérdések vagy problémák felvetődése esetén bátran tegyék fel kérdéseiket.

Utolsó módosítás: 2021. július 1. 12:36
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!