Jelentkezzen őszi OKJ képzéseinkre!
2019. szeptember 17.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem államilag elismert sportedző, sportoktató és sportszervező, -menedzser tanfolyamokat indít 2019 őszén is.

Jelentkezzen őszi OKJ képzéseinkre!

Sportedző (több sportágban) (1,5 tanéves, emelt szintű szakképesítés, OKJ szám: 54 813 02)

A képzésben résztvevő átfogó és széleskörű ismereteket szerez választott sportága történetéről, valamint a sportág verseny-, illetve játékszabályairól. Képes célirányosan tervezni, szervezni és irányítani a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Alkalmazható gyakorlati tudással rendelkezik a sportág technikai, taktikai elemeiről, azok oktatásának módszereiről. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Képes felmérni sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készíteni és irányítani annak végrehajtását.

Sportoktató (több sportágban) (1 tanéves, középfokú részszakképesítés, OKJ szám: 31 813 01)

Képes megtanítani az adott sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként tanítványai alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések – a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok – alapszintű bemutatását és oktatását. Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez.

Sportszervező, -menedzser (1 tanéves, középfokú szakképesítés, OKJ szám: 52 813 01)

A megszerzett ismeretek birtokában képes a sport irányítási és szervezeti rendszerében közreműködni, és megteremteni a sport működési hátterét mind a szabadidősport, mind a versenysport területén. Képes sportszervezetek létrehozására, irányítására azok működtetésére, illetve sportvállalkozások, sportegyesületek, szakosztályok, csapatok és sportolók menedzselésére. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában, illetve a sporttevékenység fejlesztésére irányuló projektek kidolgozásában, pályázatok készítésében. Közreműködik sportlétesítmények menedzsmentjében, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti a létesítményt. Sporttan-folyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez.

Részletek és bővebb információ >>>

Utolsó módosítás: 2021. július 1. 12:36
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!