Kancellári rendelkezés új kötelezettségvállalások tilalmáról
2020. március 26.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 3. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetemen új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltásról.

1. A rendelkezés célja

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben – hivatkozással a KVFO/31592-1/2020-ITM iktatószámú, „Tájékoztatás új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltásról” tárgyú fenntartói értesítésre – a Testnevelési Egyetem kancellárja a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben a Testnevelési Egyetemen új kötelezettségvállalásra vonatkozó tilalmat ír elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya a Testnevelési Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának 11. § (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. március 25-től visszavonásig érvényes.

4. Rendelkező rész

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben – hivatkozással a KVFO/31592-1/2020-ITM iktatószámú, „Tájékoztatás új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltásról” tárgyú fenntartói értesítésre – az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a felügyelete és irányítása alatt álló intézmények esetében új kötelezettségvállalás létrehozására nem kerülhet sor. A tiltás nem érinti a járványügyi veszélyhelyzet elhárításához, az illegális bevándorlás megfékezéséhez, valamint az európai uniós programok lebonyolításához szükséges kötelezettségvállalásokat. A normál feladatellátáshoz elengedhetetlen működési kiadások biztosíthatók, azokra kötelezettségek vállalhatók.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. március 25.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

Kancellári rendelkezés 2020/3 (TE/KT/115/2020)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!