Rendelkezés a kötelezettségvállalási tilalom visszavonásáról
2020. április 17.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 5. sz. rendelkezése a „Testnevelési Egyetemen új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltásról” szóló 2020. évi 3. sz. Kancellári rendelkezés visszavonásáról.

1. A rendelkezés célja

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által – a felügyelete és irányítása alatt álló intézmények esetében – a KVFO/31592-1/2020-ITM iktatószámú levelében foglaltak alapján elrendelt új kötelezettségvállalásra vonatkozó tilalmat – hivatkozással a KVFO/31592-2/2020-ITM iktatószámú, „Tájékoztatás új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltás feloldásáról” tárgyú fenntartói értesítésre – a Testnevelési Egyetem kancellárja a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben a Testnevelési Egyetemen feloldja, egyúttal visszavonja a „Testnevelési Egyetemen új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltásról” szóló 2020. évi 3. sz. Kancellári rendelkezést.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya a Testnevelési Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának 11. § (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. április 17-től érvényes.

4. Rendelkező rész

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium a KVFO/31592-1/2020-ITM iktatószámú, „Tájékoztatás új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltásról” tárgyú levelében foglaltak alapján elrendelte, hogy a felügyelete és irányítása alatt álló intézmények esetében – a járványügyi veszélyhelyzet elhárításához, az illegális bevándorlás megfékezéséhez, valamint az európai uniós programok lebonyolításához, továbbá a normál feladatellátáshoz elengedhetetlen működési kiadások biztosításához szükséges kötelezettségvállalások kivételével – új kötelezettségvállalás létrehozására nem kerülhet sor.

Hivatkozással a KVFO/31592-2/2020-ITM iktatószámú, „Tájékoztatás új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltás feloldásáról” tárgyú fenntartói értesítésre, a Testnevelési Egyetemen az új kötelezettségvállalásra vonatkozó tilalom feloldásra, ezzel egyidejűleg a „Testnevelési Egyetemen új kötelezettségvállalásra vonatkozó tiltásról” szóló 2020. évi 3. sz. Kancellári rendelkezés visszavonásra kerül.

A fentieken túl – a KVFO/35331/2020-ITM iktatószámú „Korm. rendelet szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség végrehajtása” tárgyú levélben foglalt intézményi előirányzat csökkentésére való tekintettel – a Testnevelési Egyetem az új kötelezettségek vállalásakor továbbra is a fegyelmezett, takarékos gazdálkodás követelményeinek figyelembevételével jár el.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. április 17.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

Kancellári rendelkezés 2020/4 (TE/KT/115-2/2020)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!