Amerikából jöttem – interjú Dr. Marczinka Zoltánnal
2020. április 29.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Dr. Marczinka Zoltán, a Testnevelési Egyetem oktatója is részt vett a TE vezetősége által támogatott komplex angol nyelvű képzésfejlesztés keretében lezajlott háromhetes oktatói képzésen az Egyesült Államokban. A nemzetközileg is elismert szakember, aki korábban három évig az ausztrál férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya is volt és a női válogatott edzőjeként több világversenyen is segítette Mocsai Lajos szövetségi kapitány munkáját, interjúban összegzi Új-Mexikóban szerzett tapasztalatait.  

Amerikából jöttem - interjú Dr. Marczinka Zoltánnal

A második alkalommal megszervezett csoportos intenzív képzés során a résztvevők nyelvi, interkulturális, sportszakmai és oktatásmódszertani tudásukat fejlesztették a TE kiváló intézményi partnere, a University of New Mexico campusán. A két csoport immár 21 oktatója a napokban online is megvitatta a kiküldetések tapasztalatait, amelyek nemcsak egyéni és tanszéki munkájuk elmélyítését szolgálják, hanem a TE nemzetközi és magyar hallgatóit, valamint az egyetem hosszabb távú nemzetköziesítési és minőségfejlesztési céljait is.

A programból hazatérők részletes szakmai beszámolója és az elkészült 42 angol nyelvű kurzusleírás elérhető a képzést szervező Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán, és elsőként az angol nyelvű Edző MSc programban kerül hasznosításra. Dr. Marczinka Zoltán a Sportjáték Tanszék munkatársa - ahonnan a tanszékvezető Dr. Ökrös Csaba, valamint Boros Zoltán is bekapcsolódott a képzésbe - kérdéseinkre válaszolva összegzi tapasztalatait.  

Hogyan készült fel a háromhetes intenzív amerikai képzésre? 

Már tavaly is jelentkeztem rá, de akkor nem volt lehetőségem az utazásra. Szerettem volna ugyanis részese lenni a TE korszerűsítésének, megújításának, aminek egyik fontos területe az angol nyelvű képzések elindítása, ezzel az intézmény nemzetközi elismertségének, egyszersmind elfogadottságának növelése. A tanulmányút egyik célja volt, hogy az idegen nyelvű képzés révén az angol nyelv folyamatos használatával tovább bővüljön annak repertoárja, erősödjön a beszédbiztonságom és nem utolsósorban fejlődjön az előadói stílusom.

Amerikából jöttem – interjú Dr. Marczinka Zoltánnal

A képzés szakmai elemei közül melyek voltak önnek a legértékesebbek?

Szakmai szempontból üdítő volt Dr. Paul Edmunds órája, amelyen a Fixed and growth mindset téma nagyszerűen illeszkedett a módszertani órák anyagához. Sokat kaptunk az oktatás, ismeretátadás számunkra eddig kevésbé ismert vagy alkalmazott módszereiből Dr. Kimberly Fournier interaktív foglalkozásain. Különösen az aktív, a hallgatók tevékeny bevonásával történő anyagfeldolgozás adott új perspektívákat az oktatáshoz.

Szakmai téren milyen tapasztalokat hozott ez a képzés? 

Minden résztvevő kolléga láthatta a hasonlóságokat és különbségeket a két ország, világrész felsőoktatási rendszere és oktatásmódszertana között. Egyúttal azt is felmérhette, hol tart az előadói szintű angol nyelvtudás, szaktudás, illetve ismeretátadás terén. Ez csak a helyszínen,  tapasztalással megszerezhető kompetencia.

A szakmai programon túl számos interkulturális és sport vonatkozású programban is részt vehettek a csoport tagjai. Közülük melyiket emelné ki külön is? 

A szakmai és az interkulturális fejlődést egyaránt segítette a Colorado Springs-i utazásunk, ahol az NSCA (National Strength and Conditioning Association) és az USA Olympic Center (Amerikai Olimpiai Felkészülési Központ) munkáját és létesítményeit vezetett túra segítségével jobban megismerhettük. A visszaút során a Taos Pueblóban betekinthettünk az amerikai őslakosok múltjába és jelenlegi életébe.

Amerikából jöttem – interjú Dr. Marczinka Zoltánnal

A TE-UNM első és második csoportja is tapasztalhatta csapatépítés erejét az együtt töltött hetek, a szinte kollégista, hallgatói lét és a sok közös program eredményeként. Ebből a szempontból mi a legjobb élménye?

Sikerült jobban megismerni a kollégáimat, ami a további közös munkában nyilván kamatozik majd.

A UNM munkatársai, oktatók, edzők már másodszor segítették a kapcsolatépítést. Ki az, akit külön is megemlítene közülük? 

Szervezési oldalról mind a TE, mind pedig a UNM stábja kiváló munkát végzett, ezzel nagyban segítette a munkánkat. Nagyon jól előkészítették az utazásunkat, ott tartózkodásunkat, a programváltozásokra rugalmasan reagáltak, a tájékoztatás több csatornán, zökkenőmentesen működött. A sok szorgalmas szervező közül is ki kell emelni a hazai stábból a program kidolgozóját, szellemi és szervezési mentorát, Dr. habil Kádár Juditot, illetve új-mexikói oldalról az alapos, mindig naprakész Gail Masutanit.

Amerikából jöttem – interjú Dr. Marczinka Zoltánnal

Hogyan fogalmazná meg a TE speciális oktatói képzésének legfőbb értékét?

Számomra a legnagyobb tanulság az előadók oktatásmódszertanában rejlik. Úgy tűnik, nálunk az oktatók lexikális tudása, míg a UNM-en a tanárok ismeretátadási repertoárja fejlettebb. Ebből adódik a továbblépési lehetőség vagy inkább kényszer is: ha idegen nyelvű oktatást indítunk, fel kell készülni arra, hogy a más oktatási közeghez szokott, más iskolarendszerben szocializálódott külföldi hallgatók számára a saját, időnként túlnyomóan közlő előadói stílusunkat az aktív tanulással, a hallgatók bevonásával vegyítsük.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!