Kancellári rendelkezés a szabadságok igénybevételéről
2020. április 30.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 6. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetemen kancellári munkáltatói jogkörrel érintett közalkalmazottak szabadságának igénybevételéről.

1. A rendelkezés célja

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben a Testnevelési Egyetem kancellárja a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben a 2020. évi rendes szabadságok időarányos és meghatározott időszakban történő igénybevételét írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya a Testnevelési Egyetemen kancellári munkáltatói jogkörrel érintett közalkalmazottakra terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya a 2020. június 30-ig tartó, továbbá a 2020. december 28. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozik.

4. Rendelkező rész

A Testnevelési Egyetem kancellári munkáltatói jogkörrel érintett közalkalmazottainak – a teljes körű feladatellátás biztosításának figyelembevételével – 2020. június 30-ig kell igénybe venniük a megállapított 2020. évi rendes szabadságuk időarányos részét, továbbá a 2020. december 28. és 2020. december 31. közötti időszakban négy munkanapot.

5. A rendelkezés végrehajtása

A Testnevelési Egyetemen kancellári munkáltatói jogkörrel érintett közalkalmazottainak szabadságát engedélyezni jogosult szervezeti egységek vezetői.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. április 30.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

Kancellári rendelkezés 2020/6 (TE/KT/146/2020)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!