Pályázati felhívás elsőévesek kollégiumi elhelyezésére
2022. július 18.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) Kollégiumi Bizottsága az egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, Térítési- és Juttatási Szabályzata és Kollégiumi Ellátásának Ügyrendje alapján pályázatot hirdet elsőéveseknek a 2022/23-as tanév első félévére, kollégiumi elhelyezésre.

Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre

Pályázatot az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos és államilag finanszírozott hallgatók - beleértve a doktorandusz hallgatókat is – nyújthatnak be. A megüresedett kollégiumi férőhelyeit, amennyiben nincs a férőhelyre pályázó állami ösztöndíjas hallgató az önköltséges hallgatók a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározottak szerint pályázat útján elnyerhetik.

Amennyiben a hallgató pályázni szeretne Rendszeres Szociális Ösztöndíjra IS, azt a kollégiumi UNIPOLL kérvényben tudja jelezni! Azok a hallgatók, akik csak Rendszeres Szociális Ösztöndíjra szeretnének pályázni, szeptemberben tudják ezt megtenni!

1. A pályázat érvényességének feltételei

 • A hallgató a NEPTUN rendszerben leadja a kérvényt (ÜGYINTÉZÉS > KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS); és
 • határidőben benyújtja a kitöltött és elektronikusan aláírt pályázati adatlapját a pályázati útmutatóban előírt csatolandó dokumentumokkal együtt az UNIPOLL rendszerben; és
 • aktív státusszal rendelkezik az aktuális félévben a NEPTUN rendszerben
 • amennyiben rendszeres szociális ösztöndíjat is igényel a hallgató, NEPTUN rendszerben a szociális ösztöndíj kérvényt is le kell adni.

2. A pályázat rendje

 1. A szociális, tanulmányi, közéleti valamint a sport eredmények elbírálásához a pályázati adatlap kitöltése szükséges. Ennek hiányában is érvényes a jelentkezés, viszont 0 pontos lesz pályázata.
 2. A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete, közösségi munkája, sport és tanulmányi eredménye.
 3. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat az előírt határidőben kell benyújtani!
 4. A pályázathoz szükséges adatlap elérhető a Kerezsi Endre Kollégium oldalán A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az elbíráláshoz szükséges igazolásokat.
 5. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat július 18-tól augusztus 18-ig lehet az UNIPOLL rendszeren keresztül leadni.
 6. Sporteredmény: a sportversenyen elért eredményeket a sportági szakszövetségtől kikért, eredeti igazolással lehet alátámasztani. Érvényes sporteredmény: szeptember 1-től
 7. Általános tudnivalók:
  • A pályázati időszak július 18-tól augusztus 18-ig tart.
  • Pályázatot a határidő lejárta után benyújtani nem lehet!
  • Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását vonja maga után.
 8. A döntésről szóló határozatot a pályázók Neptun rendszeren keresztül kapják
 9. A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét szeptember 9-ig írásban mondhatja le. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat köteles kifizetni a hallgató.
 10. Az a hallgató, aki felvételt nyert, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud beköltözni, erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

3. Tartalmi követelmények

 • A Pályázat elbíráláshoz csak PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek elfogadásra, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatók el.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.
 • Több oldalas dokumentum esetén egy PDF fájlban legyen a fájlok!
 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.
 • A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

4. Adatkezelés

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek valamint a Kollégiumi Bizottság jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a Neptun rendszerben, illetve az ott rögzített e-mail címre küldjük.

Fontos, hogy az eredeti csatolt hivatalos dokumentumokat meg kell őrizni!

A pályázatok leadási határideje: 2022. augusztus 18. (csütörtök) 23:59

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!