Hallgatói hírek

Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot ír ki a "Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013" cím elnyerésére.

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete.

A pályázat célja

 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre

Minden a köznevelésben és felsőoktatásban tanuló diák és hallgató, aki a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelel. A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

 • III. kcs.: 2000-2001-ben születettek
 • IV. kcs.: 1998-1999-ben születettek
 • V. kcs.: 1996-1997-ben születettek
 • VI. kcs.: 1993-94-95-ben születettek (kivétel atlétika sportág, ahol az 1993-1994-ben születettek nem indulhatnak)
 • VII. kcs.: 2012/2013-es tanévben felsőoktatási intézmények hallgatói.
A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. Az oktatási intézmény igazgatója által aláírt pályázatot vagy a diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2012/2013-es tanév végén, illetve VII. korcsoport esetén a második félévben:

 • a III., IV., korcsoportban 4,80 vagy annál magasabb;
 • az V., VI. korcsoportban 4,70 vagy annál magasabb;
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
 • 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között hazai versenyen eredményesen szerepeltek.
A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyeredmények értékelhetők:
 • Magyar Diáksport Szövetség,
 • Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség,
 • Magyar Paralimpiai Bizottság,
 • Magyar Hallássérültek Sportszövetsége,
 • Magyar Speciális Olimpia Szövetség,
 • Magyar Szervátültetettek Szövetsége,
 • Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége,
 • országos sportági szakszövetségek.
A pályázaton csak a Magyar Olimpia Bizottság (továbbiakban: MOB) által regisztrált sportági szakszövetségek, valamint a fogyatékosok országos sportszövetségei által képviselt sportágak igazolását fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a MOB honlapján (mob.hu).

Az elnyerhető támogatás

A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása

 • A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért független szakemberekből álló „Értékelő Bizottság” bírálja el. A döntés meghozatalánál egy hazai, és amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel (kivétel a III. és IV. korcsoport), egy nemzetközi verseny eredményeit veszi figyelembe. A III. és IV. korcsoport esetében a bírálóbizottság nemzetközi eredményt nem vehet figyelembe!
 • Minden pályázó (kivétel a III. és IV. korcsoport) egy hazai és egy nemzetközi eredményt jelölhet meg a pályázati adatlapon. Abban az esetben, ha egy pályázó több sportágban is kiemelkedő eredményt ért el, úgy maximum három, külön-külön más sportágban elért eredményt tűntethet fel. Az ilyen pályázó esetén a második, illetve harmadik sportágban elért eredmény után, a lenti táblázatban szereplő pontszámok, ezen eredmények után is beszámításra kerülnek.
 • Azonos sportágnak minősülnek azok, amelyek ugyanazt az önálló sportágat magukba foglalják. (Pl.: duatlon-triatlon, görkorcsolya-síroller, karate szakágak, kerékpársportok, kajak-kenu sportok és sárkányhajó, kézilabda-strandkézilabda, röplabda-strandröplabda, kosárlabda-streetball-korfball-B33, floorball-unihoki-kispályás floorball, torna-gumiasztal, úszás-hosszútávúszás, táncsportok, a triatlon-mezeifutás,…stb.) Egy sportági szövetség egy tanulónak csak egy elért eredménye után adhat ki igazolást.
 • A bírálók kizárólag a fent jelzett országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Megyei szervezetek által, vagy faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni! (Megfelelő személy aláírása és az országos szervezet pecsétje szükséges.)
 • Az értékelés során az Értékelő Bizottság csak az alábbi versenyeket veszi figyelembe: Olimpia, Paralimpia, Ifjúsági Olimpia, Világbajnokság, Európa-bajnokság, Univerziádé, Főiskolai Világbajnokság, Gimnáziádé, Középiskolai Világbajnokság (ISF), Világkupa, SportAccord Világjátékok (volt AGFIS Világjátékok), EYOF, Speciális Világjátékok (nemzetközi verseny kategória), hazai versenyek esetén: Felnőtt Országos Bajnokság, Korosztályos Országos Bajnokság, MEFOB, Diákolimpia. A felsorolásban nem szereplő versenyeket az értékelő bizottság nem veszi figyelembe!
 • A bírálók a diákolimpia és az egyetemi-főiskolai bajnokság esetében csak a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által meghirdetett és jóváhagyott Diákolimpiai és Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságok, valamint a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége Országos Bajnokságainak eredményeit értékelik.
 • Pályázat bírálata során a bizottság plusz 200 ponttal jutalmazza az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért olyan eredményeket, amelyek a felsőoktatási felvételi esetén a felvételi eljárás során plusz pontokat érnek.
 • A pályázat bírálata során szintén plusz 200 ponttal jutalmazza a bíráló bizottság azt a pályázót, aki a Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott tanulmányi versenyen az első 15 helyezés valamelyikét elnyerte. A plusz ponttal jutalmazható versenyek listáját a pályázat melléklete tartalmazza.
 • A pályázat bírálata során az olyan sportágak esetén, amelyekben egyéni cím elnyerésére nincs lehetőség (csapatsportok), a bírálók, a sporteredmény esetén a lenti táblázatban szereplő pontok másfélszeresével számolnak.

A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani:

Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013" pályázat

A pályázati dokumentáció

3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat):

 • a szükséges aláírásokkal ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntett versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, a fogyatékosok országos sportszövetségei (aláírás, bélyegző) és az oktatási intézmény (aláírás, bélyegző) igazolja. Minden esetben kérjük az országos sportági szakszövetségnek, sportszövetségnek az igazolását (aláírás, bélyegző).
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2012/2013-es tanévre vonatkozó eredményeiről kettő tizedesig kiszámolt átlagával (a III.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv megfelelő oldalainak fénymásolata az intézmény által hitelesítve vagy a tanulmányi rendszerből nyomtatott, majd a tanulmányi osztály által hitelesített lapok, amelyek a 2012/2013-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazzák (VII. korcsoport), csak a hitelesített másolatokat fogadjuk el,
 • Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló dokumentum.
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy eredeti, két másolat) példány beérkezik.
 • A pályázati adatlapot számítógéppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, majd a szükséges aláírásokkal ellátni.
 • Egy pályázati adatlapon csak egy tanuló adatai, eredményei szerepelhetnek.
A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a www.kormany.hu, az www.oktatas.hu, valamint a sportszakmai szervezetek honlapjain érhető el.

Hiányosan, de időben érkezett pályázatok esetében lehetőséget biztosítunk határidőn belül történő hiánypótlásra. Nem minősül hiányos kitöltésnek az, ha a pályázati adatlapon megjelölt adatok nem a valóságnak megfelelőek, vagy az adatlapok hitelesítését nem a megfelelő szervezet vagy személy végzi el.

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság mérlegelés nélkül elutasítja!

A pályázat benyújtása és elbírálása

A pályázat benyújtási határideje 2014. február 14. (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

A nyertesekről az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter hoz döntést. A nyertes pályázók a döntést követő 7 munkanapon belül tájékoztatást, s egyben a díjátadó ünnepségre szóló meghívót kapnak. A "Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013" cím díjátadó ünnepsége 2014 márciusában lesz.

A teljes lista olvasható lesz a kormany.hu honlapon.

Egyéb információk

A jelentkezési lap, az elbírálás szempontjai a teljes pályázati csomagban találhatók.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információkért, valamint szakmai jellegű információkért az Emberi Erőforrások Minisztériumában Sarinay Zoltán referenshez lehet fordulni a +36-1-795-4235-ös telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen (munkanapokon 8.30 – 12.00, illetve 14.00 – 16.00 óra között, pénteken 8-14 óráig.).

pályázat,Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója,EMMI