Büszkeségeink

Az alapoktól a tetőszerkezetig megújul a Testnevelési Egyetem

December 17-én lesz három éve, hogy Prof. dr. h. c. Mocsai Lajos a Testnevelési Egyetem rektoraként megkezdte munkáját. Mandátumának lejárta tehát közeleg a TE vezetőjének, ám a Testnevelési Egyetem Szenátusának csütörtöki egyhangú döntése alapján, Dr. Mocsai Lajos rektorjelöltnek is tekinthető. Értékelő, egyben előretekintő interjú következik.

Az 1925-ben alapított intézmény az elmúlt időszakban visszanyerte önállóságát, a kampusz immáron kibővített területén megkezdődő építkezések – az első épület átadás most pénteken megtörtént – komoly perspektívát jelentenek, de eközben az oktatási területeken is jelentős előrelépések történtek. A Testnevelési Egyetem rektora fontosnak tartja, hogy a TE megújulása folyamatos legyen azért, hogy az egyetemen tanulók és dolgozók komoly jövőképpel rendelkezzenek. A bevezetőben leírtak nem csupán óhajként fogalmazódnak meg, megmutatkoznak a TF iránti érdeklődésben is.

A Testnevelési Egyetem kiemelkedő számokat tudott felmutatni a legutóbbi felvételi időszakban. 651 új hallgatóval indult el a képzés és nem csupán a 12 év után újra induló szakedzőképzés iránt hatalmas az érdeklődés, hanem olyan szakokra is komoly létszámban jelentkeztek fiatalok, amelyek korábban is működtek az egyetem keretein belül, ám most tematikájukat tekintve megújuláson estek át. Ami azonban a magyar sport egészét is érintő fontos eredmény, hogy az új hallgatók közül 247-en 21 sportágban a BA edző alapképzésben, 200-an levelező, míg 47-en a nappali tagozaton kezdték meg tanulmányaikat. A mesterképzésen hat sportágban 37-en levelező tagozaton vágtak bele a „munkába”.

Apropó munka…

„Elszaladt az idő, hamar eltelt ez a három esztendő. Sok és szép munkával – szögezi le rögtön a Testnevelési Egyetem rektora. Az interjúra a Rektori Hivatalban került sor, ahol a TF-en 1978 óta állományban lévő, tehát az intézmény egyik legrégebbi oktatója, Mocsai Lajos előtt az asztalon számos füzet, terv, kiadvány és jegyzet is jelzi, hogy a munka, amiről említést tett kézzelfogható valóság. Ennek megfelelően beszél a Testnevelési Egyetem rektora, szinte egyetlen lendülettel összegzi az elmúlt három év legfőbb történéseit. Teszi mindezt arra a felvetésre, hogy miért tartja egy fiatalember számára is komoly perspektívának a Testnevelési Egyetem kínálta lehetőségeket.

Az alapoktól a tetőszerkezetig megújul a Testnevelési Egyetem (Mocsai Lajos)

Dr. Mocsai Lajos beszédet mond a TE első felújított épületének átadóünnepségén (Fotók: MOB, Szalmás Péter)

„Három részre kell bontanom azt a munkát, amit elvégeztünk, és ami jelenleg is zajlik. Elsőként azt az időszakot kell említenem, amikor a TF a Semmelweis Egyetemtől függetlenné, önállóvá vált. A beolvasztás egy hibás döntésnek bizonyult. Nem volt sikeres elképzelés, hogy egy olyan intézmény, amely a tanárképzésben és az edzőképzésben is világhírrel bír, a Semmelweis Egyetem kis sporttudományi karaként működjön. Valójában nem is ez volt baj, hanem az, hogy abban a struktúrában sem működésileg sem a fejlődés tekintetében nem tudott előrelépni a TF. Az egyetemünk az egyetlen olyan nemzetközileg is elismert felsőoktatási intézmény volt Magyarországon, amely a rendszerváltás után a fejlesztésekből nem részesült, sőt visszafejlődésen esett át. A másik dolog az a csalódás, hogy valójában az egyetem a prevenció, az egészséges életmód, az életminőség javítása és a rehabilitáció területén szükséges tevékenységét – ennek minden vonatkozásával, legyen szó pedagógiáról vagy más területekről – abban a környezetben nem tudta kifejteni. Ez a magyar társadalom és a magyar sport szempontjából is baj, de ennek elemzése sokkal messzebbre vezetne.

Ez volt az első év, mindezen változtattak és független lett a Testnevelési Egyetem. Miként kellett folytatni ezt a munkát?

A tartalmi megújulással. Ez volt tulajdonképpen a második év fő feladata, de mindez még jelenleg is zajlik. Új kurikulumot írtunk, új mintatanterveket állítottunk össze, a képzési tartalmakat és a képzési struktúrát részben megújítottuk. Hozzáteszem, hogy nemcsak az oktatás, hanem az igazgatás oldalán is jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre; mintegy 50 szabályzatot alkottunk vagy változtattunk meg a TE-n. Azt kell mondanom, hogy egy majdnem teljesen új egyetemet alakítottunk ki munkatársaimmal. Természetesen a jogfolytonosságot megőriztük: Klebersberg Kuno 1925-ös alapításának fő értékrendjét tovább visszük, de a tartalmi megújulás időszerű volt.

A szavaiból arra következtetek, hogy most a harmadik szakasz zajlik. Három év, három szakasz. De lehet, hogy egy külső szemlélőnek ez az időszak lesz a leginkább kézzelfogható. 12 év után újra indult az edzőképzés a TE-n, a szomszédos telken pedig zajlik az építkezés, az új kampuszterület első jelentős beruházása megkezdődött.

A magyar sporton belülről erre egyre nagyobb volt az igény, így mi többek között erre is válaszoltunk a szakedzőképzés újraindításával. Továbbá az osztatlan testnevelő tanárképzésben bemeneti követelményként megállapított érettségi vizsgát sem tartottuk elegendőnek az egyetemi és később a testnevelő tanári, munka során megkívánt speciális követelményeknek való megfelelés megállapítására. Ezért a 2017. évi általános felvételi eljárásban már részlegesen visszaállítottuk az önálló készség alapú felvételi alkalmassági vizsgát. Olyan minőségi képzéseket indítunk, amelyekre a magyar sportnak, a magyar társadalomnak igénye van. A szakedzőképzésnél volt olyan sportág, ahol 12-szeres túljelentkezés volt, de az ötszörös-hatszoros túljelentkezés mondhatom, megszokott mifelénk. Itt kell megemlítenem, hogy az építkezés előkészítése az elmúlt időszakban a már említett feladatok mellett folyamatos volt, mára meg is kezdődött és rohamléptekben halad. Az első átadások következnek hamarosan (Az interjú 2017 októberének első napjaiban készült – a szerk. megjegyzése).

Az alapoktól a tetőszerkezetig megújul a Testnevelési Egyetem (Mocsai Lajos)

A TE rektora a Sport-táplálkozástudományi Központ átadásán a laboratóriumban(fotó: MOB, Szalmás Péter)

Mennyiben tehető nemzetközivé a képzés a Testnevelési Egyetemen? Van ilyen cél?

A válaszom egyértelmű: igen. Nem véletlenül építünk egy valóban világszínvonalú kampuszt, amely a sportlétesítmények, a tudományos egységek, laboratóriumok és hallgatói tereket tekintve is előremutató lesz. Méltó az egyetem régi nagy híréhez. Egy olyan integrált sporttudományos rendszert építünk, amely az egész magyar sport kiszolgálására alkalmas, de a minőségének ismeretében bátran mondhatom, hogy komoly nemzetközi érdeklődésre is számíthat. Az itt nyert integrált, de egymástól függetlenül is dolgozni képes sporttudományos tudás az edzőképzésben komoly tudományos hátteret hoz majd létre, amely a magyar sikersportokban jelentős nemzetközi érdeklődést válthat ki. Emellett a sporttudomány területén Magyarországon egyedüliként nálunk működő Doktori Iskolánk is markáns lehetőséget teremthet a fejlődés mellett elkötelezett hallgatóknak, edzőknek, szakembereknek. Egy célorientált nemzetközi fejlesztésről is beszélek, amely éppolyan fontos számunkra, mint az egyetem külső és belső megújítása. Célunk egy nemzetközileg kiemelkedően elismert „testkulturális” egyetem működtetése, az építkezés befejezése és a magyar sport számára – az alapoktól a tetőszerkezetig – nemzetközileg is versenyképes szakemberek nevelése.

A TE, régebbi nevén TF munkatársai tehát megfeszített munkával megteremtették a lehetőséget, hogy újraindulhasson az egykor méltán híres magyar szakedzőképzés. Azonban mindez csak a folyamat kezdete és igazán elégedettek a TE vezetői és munkatársai akkor lesznek, ha az összes tervük megvalósult. Az eddig elvégzett munka alapján, jó esély van rá.

rektor,Mocsai Lajos,megújulás,beruházás,rektorjelölt