MTTOE hírek

Hírek

Istvánfi Csaba a Köztársasági Elnök Érdemérmét kapta. Részletek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) köztiszteletben álló tagjai közül az utóbbi időben a következők hunytak el:

Molnár Ferenc „Lucifer” a Sport Kiváló Dolgozója (1968, 1973), a Nagykőrösi Arany János gimnázium, majd a Tanítóképző és a Kiskunfélegyházi Testnevelési és Sportgimnázium testnevelő tanára, akit Nagykőrös város „Pro Urbe”, az MTTOE pedig Matolay Elek életműdíjjal tüntetett ki (2000). Elhunyt  2009.  június 8-án, 86 éves korában.

Dr. Bali Mihály Matolay életműdíjas(2008) testnevelő tanár. Eredményes birkózó versenyző, és edző (MAFC). Doktori címét a földrajztudományokban szerezte. A Magyar Olimpiai Akadémia tagjaként eredményes szakírói tevékenységet folytatott. Haláláig a Szegedi Sportmúzeum Baráti Körének elnöke. A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) nevében Dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkár búcsúztatta. Elhunyt 2009. augusztus 22-én, 89 éves korában.

Schlegel Oszkár címzetes igazgató. A Magyar Olimpiai akadémia tanácsának korábbi tagja, a MOB tiszteletbeli tagja. Megalapítója és igazgatója a Csanádi Árpád nevét felvett Őrnagy-utcai iskolának (1989) ahol pedagógiai munkásságának eredményeként mintaszerű olimpiai nevelés folyik. Haláláig elnöke a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) Budapest XIV. Kerületi Szervezetének. Elhunyt 2009. szeptember 16-án, 71 éves korában.

Emléküket megőrizzük! MTTOE elnöksége

Címkék: gyász

Tisztelettel tájékoztatom a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének (MTTOE) tagszervezeteit, és tagságát, arról, hogy Professzor Istvánfi Csaba Elnök Úrnak  Molnár Zoltán MOB főtitkár, és Dr. Schmitt Pál MOB elnök kezdeményező támogatására iskolavárosa Kiskunfélegyháza Önkormányzatának Képviselőtestülete

"KISKUNFÉLEGYHÁZÁÉRT (PRO URBE)"

kitüntető címet adományozta.

A kitüntetés odaítélésében jelentős szerepet játszott az MTTOE Kiskunfélegyházi Szervezet elnökének, Nikolicsné Szabó Erikának a támogató javaslata, amiért a kitüntetett nevében  az MTTOE titkársága ezúton is kifejezi köszönetét.

A kitüntetés átadására  Kiskunfélegyházán  2009. május 24-én (vasárnap) 10,30 órakor a Városalapítók Napján ünnepélyes keretek között kerül sor.

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Szalay Piroska MTTOE titkár

Címkék: pro urbe

Dr. Bali Mihály Sándorfalván született 1921-ben. Gyermekéveit Ópusztaszeren töltötte, középiskoláit már Szegeden végezte. Itt ismerkedett meg a birkózással a Szegedi Vasutasban, mely életében meghatározó lett. Katonaság, frontszolgálat, hadifogság évei következtek.

1951-ben a Testnevelési Főiskolára iratkozott be – és a Budapesti Műszaki Egyetem /MAFC/ egyesületébe igazolt birkózó lett. Légsúlyban többször szerzett országos bajnokságot. Közben az ifi csapat edzője volt. Súlyos kartörést szenvedett egyik versenyén és ebből adódóan a gyakorlatok bemutatása a TF-en egyre több gondot okozott neki, ezért a 3. évfolyam elvégzése után tanítást vállal. A testnevelő tanári diplomát 1956-ban szerzi meg. Budapesten tanít, hogy a birkózást folytathassa a MAFC-ban. Közben a Birkózó Szövetségbe is beválasztják.

1973-ban Édesanyja súlyos beteg lesz Kisteleken. Ápolása végett a családjával hazaköltözik és az ottani gimnáziumban kap testnevelői állást. 1983 december végén megy nyugdíjba. Szegedre költözik. 1991-ben elvégzi az Olimpiai Akadémiát. Szakmailag gyarapodva tervszerűen és tudományosan kutatja az olimpiák történetét és ezen belül is a szegedi vonatkozásokat.

2005-ben kutatásait könyv alakban megjelenteti Szeged sportolói az Olimpiákon címmel, melynek nagy sikere lett. Emellett számos kiállítás fűződik a nevéhez ebben a témakörben. Szeged sportjáért végzett munkásságáért Szeged városa és az MOB vezetése számos alkalommal jutalmazta és dicséretben részesítette. Folyamatosan képezte magát. Előbb kézilabdában, majd atlétikában is edzői képesítést szerzett a TF-en. Emellett a Szegedi Tudományegyetemen földrajz szakos diplomát később doktori címet kap.

87 évesen készül a Londoni olimpiára és közben újabb könyvét írja.

Testnevelő tanári és több sportágban kifejtett színvonalas edzői tevékenysége, valamint tudományos munkássága elismeréséül az MTTOE Szeged Városi Tagszervezet ajánlására az egyesület elnöksége dr. Bali Mihály tanár úrnak a Matolay Elek-életműdíjat adományozza.

Emlékeztető a 2008. december 14-i Tisztújító Közgyűlésről

Időpont: 2008.december 14. (vasárnap) 10:00 órai kezdet. Színhely: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Főépület. Díszterem Résztvevők: a tagszervezetek szavazati joggal delegált küldöttei 159 fő. Meghívottak, a társszervezetek képviselői.

Dr. Istvánfi Csaba elnök üdvözölte a megjelenteket, közöttük az elismerő okleveleket átadó:

 • dr. Schmitt Pál MOB elnököt,
 • Jakab Pétert az ÖM Sport Szakállamtitkárság szakreferensét, valamint házigazdánkat
 • prof. Tihanyi Józsefet, a TF dékánját.
A közgyűlés napirendje előtt a résztvevők néma felállással emlékeztek az utóbbi időszakban elhunyt kollegák közül:
 • Gyenge József, MTTOE titkárra,
 • Nagy Istvánra, a móri szervezet elnökére,
 • Zsivótzky Gyulára, a nemzet sportolójára,
 • Lénárt Zoltánra a kőbányai szervezet tagjára.
A szakmai program előtt szavalatok hangzottak el Takács Bence testnevelő tanár, PhD hallgató részéről, majd Németh József testnevelő tanár, operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja, Liszt-díjas érdemes művész opera áriákat adott elő.

Dr. Som Ferenc az MTTOE tiszteletbeli elnöke látta el az üléselnöki tisztséget. Vezetésével megválasztásra kerültek az alábbi tisztségviselők:

Mandátumvizsgáló bizottság

 • Elnök: dr. Szalay Piroska, MTTOE titkár,
 • Tagok: prof. Szabó Béla, Márkus László
Szavazatszedő és számlálóbizottság
 • Elnök: dr. Nemes András, jogtanácsos
 • Tagok: dr. Szalay Piroska, Horváth Lászlóné, Márkus László, Kégel Tamás, Lengyel László, prof. Szabó Béla.
Jegyzőkönyvvezető: dr. Vittek Lajosné Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga András, dr. Reigl Mariann.

A javasolt személyeket a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta. A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Istvánfi Csaba elnök beszámoló jelentésében átfogó képet és értékelést adott az egyesület tevékenyégéről.

A mandátumvizsgáló bizottság jelentését dr. Szalay Piroska ismertette miszerint 214 küldöttből 159 fő volt jelen, ami 78%-os részvételt jelent, ezért a közgyűlés határozatképes volt. Dr. Kovács Etele elnök felolvasta a felügyelőbizottság jelentését, amelyben egyaránt kitért az eredményekre és javítandókra is. Hozzászólások az elhangzott elnöki beszámolóhoz és a felügyelőbizottsági jelentéshez. Monostori Attila, az MTTOE XIV. kerületi alelnöke aggodalmát fejezte ki a sportpályák megszüntetése miatt és javasolta, hogy a szlovákiai magyar verések miatt egyesületünk is határozottabban lépjen fel. Befejezésül Wass Albertet idézte és adventi köszöntőt olvasott fel.

Prof. Tihanyi József dékán üdvözölte a közgyűlést, további együttműködéséről és támogatásáról biztosította az egyesületeket. Dr. Schmitt Pál MOB elnök hangsúlyozta az iskolai testnevelés és diáksport társadalmi jelentőségét, nevelési hatását és abban a testnevelő tanárok kiemelt szerepét. Elismerve az egyesület eddigi eredményes munkáját a hatékonyság növelése érdekében 4 M Ft. támogatást ajánlott fel a MOB részéről, amit a közgyűlés hosszantartó  tapssal fogadott.

Dr. Farkas Judit felszólalásában határozottabb szakmai érdekvédelemre biztatott. Deák György a Magyar Diáksport Szövetség elnöke pozitívan szólt az MTTOE-val való együttműködésről. Támogatást kért a szeptemberi dátumhoz kapcsolódó “diáksport nap” meghirdetéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához. Jelzést adott arról, hogy a diáksport korábbi támogatása egy csökkentett összeggel várhatóan visszaállításra kerül. (450 Ft/fő/év).

Dr. Istvánfi Csaba reagált a hozzászólásokra, kiemelte, hogy a plusz pénzügyi támogatást elsősorban a tanévvégi sportünnepélyek pályázati úton történő megszervezésére és lebonyolítására fogja javasolni. Ehhez kérte a közgyűlés támogató egyetértését.

A közgyűlés az elnöki beszámolót és a felügyelőbizottsági jelentést a javslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta.

Elismerések átadása

 • Prof. Istvánfi Csaba MTTOE oklevelek és “aranyplakett” 40 fő részére.
 • Jakab Péter és prof. Istvánfi Csaba ÖM-MTTOE elismerő oklevelet 15 fő részére.
 • Dr. Schmitt Pál és prof. Istvánfi Csaba MOB-MTTOE elismerő oklevelet 22 fő részére.
Befejezésül Matolay-Elek életműdíj átadásra került sor. A kitüntett dr. Bali Mihály 87 éves szegedi testnevelő tanár, aki az oklevelet meghatottan vette át. Az oklevelet dr. Schmitt Pál és prof. Istvánfi Csaba adták át.

Az elismerések átadása után az elnökség lemondott. Dr. Nemes András a szavazatszedő és számlálóbizottság elnöke tájékoztatást adott az előzetes jelölésről és a szavazás lebonyolításáról. A jelen lévő delegáltak szavazólappal rendelkeztek. A jelöltek közül visszalépet Banga Endre. A jelölőlistára nyílt szavazás eredményeként felkerült még dr. Hamar Pál és dr. Petrovics László, valamint a felügyelőbizottság korábbi elnöke dr. Kovács Etele és tagjai Nagyné dr. Kovács Ildikó, Monstori Attila. Ennek megfelelően az elnökségi tagságra 26 fő, a felügyelőbizottságra pedig 3 fő lett jelölve. Az elnöki tisztségre Istvánfi Csaba korábbi elnök személyében egy javaslat érkezett. Az érvényes alapszabály lehetővé tette, hogy a közgyűlés az elnökség létszámát 26 főben állapíthassa meg. Titkos szavazás alapján így minden jelölt elnökségi tag lett.

Az MTTOE Tisztújító Közgyűlés választási eredménye

Elnök: Prof. dr. Istvánfi Csaba

Elnökségi tagok

 1. Kovács T. László, Baja
 2. Prohászka Zsolt, Békés
 3. Fazekas Miklósné, Borsod
 4. Rátkay Péter, Esztergom
 5. dr. Reigl Mariann, Főváros
 6. Takács Zoltán, Bp. I. ker.
 7. Varga András, Bp. VIII. ker.
 8. Pozsgai Péter, Győr
 9. Kövérné Fejes Anikó, Hajdú
 10. Hegedűsné Lóczi Borbála, Heves
 11. dr. Lóczi Márta, Jászság
 12. Enyingi József, Keszthely
 13. Molnár István, Mór
 14. Bagyinszki Jenő, Nógrád
 15. Kovács Zoltán, Somogy
 16. Krasznai Andrea, Sopron
 17. Szondy György, Szabolcs
 18. dr. Szatmári Zoltán, Szeged
 19. Csontos Kálmán, Tiszafüred
 20. Ónodi Szabolcs, Tolna
 21. Szallár Csaba, Vas
 22. Edvy László, Veszprém
 23. Hajmási Ferenc, Zala
 24. Dr. Hamar Pál, Bp. Főváros
 25. Dr. Petrovics László, Bp. Főváros
Felügyelőbizottság
 • Elnök: dr. Kovács Etele
 • Tagok: Nagyné dr. Kovács Ildikó, Monostori Attila
Az újraválasztott elnök Istvánfi Csaba javaslatot tett a közgyűlésnek a korábbi három alelnök Ónodi Szabolcs, Prohászka Zsolt és Varga András tisztségének a megerősítését. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  Dr. Makszin Imre megemlékezett gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter (1922-1931) munkáságról, majd résztvevők megkoszorúzták szobrát.

A közgyűlést ebéd, majd hangulatos baráti társalgás, nótázás és beszélgetés követte.

Kmf.

A kiadvány hiteléül: Dr. Reigl Mariann, Varga András

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!