MTTOE hírek

Hírek

A felügyelőbizottság körültekintően elemző munka alapján megállapítja, hogy az egyesület a beszámolási időszakban az alapszabálynak megfelelően működött. Ezt a megállapítást az alábbiakkal támasztja alá:

 • Tevékenyégével elősegítette az oktatás, sport és az egészségpolitikában kitűzött kormányzati célkitűzések megvalósítását.
 • Az iskolai testnevelés fejlesztése érdekében álláspontját, szakmai véleményét folyamatosan kifejtette.
 • Az oktatás és sportirányítás különböző fórumain (pl. Nemzeti Sporttanács, Parlament Ifjúsági és Sportbizottsága, Magyar Olimpiai Bizottság) képviselte a testnevelés tanításának és a testnevelő tanároknak az érdekeit.
 • A testnevelés tantárgy óraszáma, értékelése, valamint a testnevelést tanítók szakmai képzettsége vonatkozásában számos javaslatot fogalmazott meg az oktatásirányítás számára.
 • Szakmai konferenciák, továbbképzések keretében hívta fel a figyelmet az ifjúság megromlott egészségi állapotára, életvitelére és módszertani megoldásokat fogalmazott meg a változás érdekében.
 • Pályázati formában mozgósította a tanuló ifjúságot a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, túrázásokon, táborozásokon való részvételre.
 • Növelte az egyesület tagjainak és tagszervezeteinek számát.
 • Az önkormányzatiság elvét figyelembe véve az egyesület elnöksége összefogta, koordinálta az egyre nagyobb önállósággal működő 36 tagszervezet tevékenységét.
 • Gazdasági tevékenységét ésszerű takarékosság jellemezte, de költségvetési támogatását nem növelte.
 • Az egyesület elektronikus irányító rendszerét eredményesen működtette.
 • Új tagsági kártyák használatát vezette be.
 • A felügyelőbizottság elismeréssel állapította meg, hogy az MTTOE Országos-Szakmai-Módszertani konferenciája (Gyula, 2008. augusztus) állást foglalt a mindennapos tanórai testnevelés bevezetéséről a közoktatás alsó tagozatán, valamint arról, hogy az 1-4 évfolyamokon csak testnevelő tanárok és műveltségterületre képzett tanítók oktathassanak testnevelést.
Az eredmények mellett a felügyelőbizottság kötelessége azoknak a hiányosságoknak a bemutatása is, amelyek kiküszöbölése elősegítheti az egyesület hatékonyabb működését. Ennek alapján a felügyelőbizottság a közgyűlés számára a következő határozati javaslatok elfogadást terjeszti elő:
 • Az elnökség tegyen határozottabb lépeseket az egyesület reális állami költségvetési támogatása érdekében
 • Az MTTOE vezetősége vizsgálja felül az ÖM-mel lejáró szerződését.
 • Az egyesület tovább erősítse együttműködését a Magyar Diáksport Szövetséggel.
 • Működtesse hatékonyabban a honlapját.
 • A tagszervezetek erősítsék meg vezetőségüket. Vonjanak be nyugdíjas és fiatal kollegákat egyaránt.
 • A tagszervezetek készítsék el napra kész tagnyilvántartásukat és bővítsék tagságuk létszámát. Fokozzák a tagdíjfizetési fegyelmet.
 • Az MTTOE fővárosi szervezet vezetősége fokozza hatékonyságát. Mielőbb fogadja tagjai közé azokat a fővárosi testnevelőket, akik nem tagjai valamelyik kerületi szervezetnek
 • Az elnökség és az intézőbizottság készítsen olyan fejlesztési programot, amelyek eredményeként a főváros minden kerületében megalakulhatnak az MTTOE kerületi szervezetei.
 • Az egyesület az MTTOE-ÖM pályázatok elszámolása során tartsa be a számviteli fegyelmet. Vegye figyelembe a lezajlott ÖM pénzügyi revízió észrevételeit.
 • Az egyesület tegyen további kísérletet A Gyermek mozgásfejlődése és kondicionális képességek című film közkinccsé tételére.
 • A felügyelőbizottság javasolja, hogy a tagszervezetek vegyenek részt a Wesselényi Közalapítvány pályázatain.
 • Az MTTOE minden szinten javítsa kapcsolatait a médiákkal.
A felügyelőbizottság kéri a közgyűlést, hogy javaslatait fogadja el és emelje azokat határozatra.

Budapest, 2008. december 9.

Dr. Kovács Etele, elnök | Nagyné dr. Kovács Ildikó s. k., tag | Monostori Attila s. k., tag

Töltse le az MTTOE 2008/01 sorszámú hírlevelét! (PDF, 293Kb)
Címkék: hírlevél

Lepedőn szökött a kollégiumból, megmászta az Etnát, hétvégeken szeret tyúkanyó lenni. Országos hírű tornászokat és atlétákat nevelt, de sosem tornázott és sosem atlétizált.

Galamb Istvánné Pesten járt sportgimnáziumba. Jó tanuló volt, a magatartásával sem volt különösebb baj. Bár a gimiben néha rezgett a léc: a kollégiumi hálóterem zsúfoltságát lepedők segítségével az erkélyen át próbálták csökkenteni.

- Testnevelési szaktanítóként a kecskeméti Zrínyi-iskolába kerültem. Februárban megszületett a lányom, szeptemberben pedig levelezőn elkezdtem a TF-et. A szaktárgyak mentek, de a filozófiaszigorlaton az első mondatom után kirúgtak. Még mindig nem tudom, milyen marhaságot mondtam.

Ili néni férje sporttiszt volt, fia és lánya testnevelő tanár. Mind az öt unokája tornacipőben tanult meg járni.

- Fiatalkoromban kosaraztam, kezdő játékosa voltam az NB I-be akkor feljutott kecskeméti csapatnak. De ebben a sportágban sose edzősködtem. Húsz évig viszont tornaedző voltam, de sose tornáztam. Mégis válogatott tornászokat neveltem. De a szívem az atlétika felé húzott. Versenyszerűen sosem húztam szögest, de válogatottjaim itt is voltak.

Csak a Katonában harminc évet húzott le. Tanítványai közül több mint kétszázan testnevelő tanárok lettek.

- Két éves túlmunka után 1994-ben mentem nyugdíjba. Most a megyei diáksporttanács elnöke, a Magyar Diáksport Szövetség elnökségi tagja, a versenyprogram-bizottság szakmai vezetője vagyok. Sportvezetőként fél Európát bejártam, Izraelbe is eljutottam. Szeretek utazni, a férjemmel minden nyáron külföldre megyünk. Idén Bulgáriában voltunk, jövőre Horvátország a cél. Megmásztam az Etnát, érdekelnek az ódon hangulatú városkák, a kastélyok is.

Otthon fiókban őrzi a régi, szakadozó újságcikkeket, sárguló fotókat. És az érmeket, amiket még sportoló korában nyert.

- Hétvégeken összejön a család, én vagyok a tyúkanyó. Azt főzök, amit a többiek szeretnek, de sült krumpli nélkül nem tudom elképzelni a vasárnapot. Moziban több mint tíz éve nem voltam. Hetente úgy két órát tévézek, általában vasalás közben. Inkább szörfözök az interneten. A színházbérletünket tavaly megszüntettem. Nem tetszett az előadások stílusa. Olvasni viszont szeretek - könyvvel a kezemben alszom el. A rövid lélegzetű, könnyed, egy kicsit romantikus regények érdekelnek.

Van olyan házimunka, amit Ili néni megpróbál elsumákolni. De azt nem árulta el, hogy ez melyik. Az otthoni kisebb javításoktól viszont nem ijed meg. Profi módon cseréli, például, a vízcsap tömítéseit.

G. S.

Forrás: Grátisz IX. évfolyam, 42. szám (2008. október 18.)

Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr!

Tisztelettel tájékoztatlak a sikeres gyulai szakmai-módszertani konferenciánk állásfoglalásáról, miszerint:

 • A közoktatás 1-4. évfolyamain testnevelési órák száma 5 óra/hét legyen.
 • A közoktatás 1-4. évfolyamain testnevelést csak testnevelő tanárok és műveltségterületre képzett tanítók oktathassanak.
 • A tanórán kívüli diáksport kapjon nagyobb támogatást.
Ez az állásfoglalás szerepelt a Nemzeti Sporttanács október 10-i ülésének napirendjén. Vitray Tamás helyett az új elnök prof. Sárközy Tamás. A fogadtatás a tanács tagjai részéről pozitív volt, várhatóan rövidesen az eredményről is beszámolhatok.

Tájékoztatlak továbbá arról, hogy egyesületünk jelenlegi elnökségének megbízatása 2008. december 31-én lejár, ezért új elnökséget kell választani. Az egyesület tisztújító közgyűlését 2008. december 14-én (vasárnap) 10:00 órai kezdettel, a TF Újépület Aulájában tartja.Megalakult a tisztújítást előkészítő jelölőbizottság.

 • Elnök: dr. Som Ferenc, az MTTOE tiszteletbeli elnöke
 • Titkár: dr. Szalay Piroska, az MTTOE titkára
 • Tagok:
  • Horváth Lászlóné, az MTTOE Dunaújvárosi Szervezet korábbi elnöke,
  • Prof. Szabó Béla, az MTTOE Heves Megyei Szervezet elnökségi tagja,
  • Márkus László, az MTTOE Főváros VIII. Kerületi Szervezet elnökségi tagja.
Kérem, hogy a jelölőbizottság munkáját segítsétek elő. A teendőkről a bizottság rövidesen e-mailon tájékoztatást fog adni.

A pályázatokkal kapcsolatos pénzügytechnikai problémák tisztázása folyamatban van. Várhatóan a pályázati pénzek utalására csak november második felében  kerülhet sor.

A türelmet megköszönve, szívélyes üdvözlettel:

Dr. Istvánfi Csaba

Címkék: hírlevél

Előzetes tájékoztató tervezet, többszörösen módosított kiadás!

ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA GYULA, 2008. AUGUSZTUS 22-23.

RENDEZŐK: MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE BÉKÉS MEGYEI TESTNEVELŐ TANÁROK EGYESÜLETE

A KONFERENCIA FŐ TÁMOGATÓJA AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SPORT SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA

BUDAPEST-GYULA 2008. február

Fővédnök Elbert Gábor, Önkormányzati és Területfejlesztési Misztérium sport szakállamtitkár

Védnökök

 • Domokos László, Békés Megyei Közgyűlés, elnök
 • Dr. Gémesi György, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, elnök
 • Dr. Perjési Klára, Gyula város polgármestere
 • Dr. Schmitt Pál, MOB-elnök, EU parlamenti képviselő
 • Prof. Tihanyi József, dékán, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
Tématervek és előadók (tervezet!)
 • Győrfi János: A nemzeti sportstratégiából következő megújulási irányok.
 • Dr. Jávor András: Az ifjúság egészségi állapota, életvitele és prevenciós lehetőségek.
 • Prof. Pucsok József: Elhízás és mozgáshiány összefüggése az ifjúkori betegségekkel.
 • Dr. Lázár János: Hódmezővásárhely önkormányzata az egészséges ifjúságért.
 • Szalay Ferenc: Szolnok önkormányzata az ifjúság egészségéért.
 • Ónodi Szabolcs: Törekvések az iskolai testnevelés tartalmi megújítására.
 • Dr. Rétsági Erzsébet: Testnevelés a közoktatás 1-4. évfolyamain.
 • Varga András: Az iskolai testnevelés és diáksport jogszabályi környezete.
 • Dr. Szalay Piroska-dr. Lóczi Márta: Szegregáció, integráció és agresszió az iskolában.
 • Prof. Radák Zsolt: Szomatikus képzés és mentális hatások.
 • Dr. Hamar Pál: Értékelés és ellenőrzés az iskolai testnevelésben.
 • Deák György-Szlatényi György: A diáksport aktuális helyzete, fejlesztési lehetőségei.
 • Kissné Baumann Gizella: Diáksport a főváros XII. kerületében.
 • Prof. Szabó Tamás: Utánpótlásképzés, iskolai testnevelés, diáksport.
 • Monspart Sarolta: A láb mindig kéznél van. Edzésprogramok, edzéstanácsok.
 • Dr. Reigl Mariann: A közoktatás és felsőoktatás összefüggései. Testnevelés érettségi vizsga.
 • Dr. Petrovics László: Továbbképzési lehetőségek a testnevelő tanárok részére.
 • Prof. Istvánfi Csaba: Az MTTOE stratégiája.
 • Dr. Schmitt Pál: Iskolai testnevelés az EU programjában. (írásos anyag)
 • Parti Zoltán: Edzéselvű testnevelés a közoktatásban.
Megjegyzés: Az előadások címe és időrendje az előadókkal történő megbeszélés után kerül véglegesítésre. Az előadók személye még változhat, kiegészülhet.

Program (részvételi díj: 3000 Ft/fő)

2008. augusztus 22. (péntek)
 • 10:00-10:20 Megnyitó: Domokos László, dr. Perjési Klára. Tájékoztató: Prohászka Zsolt Üdvözlések:dr. Istvánfi Csaba, Prohászka Zsolt
 • 10:20-13:00 Előadások. Üléselnök: Ónodi Szabolcs, dr. Reigl Mariann
 • 13:00-14:00 Ebéd
 • 14:00-17:00 Előadások. Üléselnök: Varga András, dr. Petrovics László
 • 17:00-18:30 FÓRUM: vezeti dr. Istvánfi Csaba. A kérdésekre az előadók, az ÖTM, az OKM és az MTTOE képviselői válaszolnak.
 • 18:30-21:00 Vacsora, szabad program 21:00-24:00 Várfürdő. Választmányi ülés. A konferencia állásfoglalásának megfogalmazása.
2008. augusztus 23. (szombat)
 • 9:00-10:00 Reggeli
 • 10:00-13:00 Gyakorlati módszertani bemutatók. Külön program szerint. Üléselnök: Prohászka Zsolt, Deák Gy., Szlatényi Gy.
 • 13:00-14:00 Ebéd
 • 14:00-től Elutazás
Határidős feladatok:
 • Az előzetes szakmai és logisztikai program elkészítése. Határidő: március 1. Felelős: Istvánfi Cs.- Prohászka Zs.
 • Költségek. A konferencia egy főre jutó összköltsége: 8000 Ft. Ebből a támogatás 4000 Ft/fő. 2 nap, 1 éjszaka 4000 Ft/fő. Tartalmazza: részvételi díj, útiköltség, szállásdíj, étkezés (ebéd, vacsora, reggeli, ebéd), kulturális program (Várfürdő), dokumentumok stb. Befizetési határidő: május 5. Befizetés módja: átutalás. Számlaszám: ERSTE BANK HUNGARY: 11998707-06312206-10000001 Megjegyzés: A részvételi díjat szervezetek is befizethetik a résztvevők helyett. A befizetők nevét, névsorát és azon a névszerit megjelölt számlaigénylőket a kifizetőhely és cím feltüntetésével Prohászka Zsolt Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. a befizetéssel egyidejűleg kérjük megküldeni. A befizetésről igény szerint számlát adunk, amit a befizetés után 10 napon belül megküldünk. Határidő: május 5. Felelős: Területi elnökök, egyéni résztvevők. Prohászka Zsolt
 • Utazás. Autóbuszok biztosítása augusztus 22 (péntek) 6 órától augusztus 23. (szombat) 20 óráig. Buszok engedélyezése, márkája, rendszáma, a gépkocsivezető neve, elérhetősége (mobil). Az ülőhelyek számának a megállapítása. A budapesti előadók szállítása (mikrobusz). Oda: TF felső parkoló 22 (péntek) 6:00 óra. Vissza: Gyula, Sportcsarnok, 22. (péntek) 14:00 óra. Határidő: április 30. Felelős: Területi elnökök, Dr. Istvánfi Csaba
 • Szállás. Kollégiumi elhelyezés 2-4-6 ágyas szobákban. A gépkocsivezetők szállását, étkezését a rendezők biztosítják. A vendégszobák lefoglalása. A szálláshelyek számának pontos megállapítása. Igény szerint a nagy távolságról érkezők számára 21-én (csütörtök) is tudunk szállást biztosítani. Határidő: április 30. Felelős: Prohászka Zsolt
 • Résztvevők. A konferencián csak a részvételi díj befizetése után lehet részt venni. Az egyesületi tagok részvételéről jelentkezés alapján a területi elnökség dönt. Nem MTTOE-tagok is jelentkezhetnek! Az utaslistára csak befizetett részvételi díj igazolása után kerülhet fel az utazó. Azoknak akik utazást és szállást nem igényelnek a 3000 Ft részvételi díjat, amely az étkezést magában foglalja (ebéd, vacsora, pénteken) a megjelölt bankszámlára előre kell befizetni a résztvevők névsorának egyidejű megküldésével (Prohászka Zsolt Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Határidő: április 30. Felelős: Területi elnökök
 • A megyei, városi és kerületi önkormányzatok, valamint a társszervek képviselőinek a meghívása. Az 3000 Ft-os részvételi díj az étkezést magában foglalja (ebéd, vacsora, pénteken). Szállodát önköltséges alapon igény szerint biztosítunk. Határidő: május 15. Felelős: dr. Istvánfi Csaba, Prohászka Zsolt
 • Végleges programfüzet kiadása. Határidő: május 30. Felelős: Prohászka Zs.
Végleges programfüzet kiadása Határidő: május 30. Felelős: Prohászka Zs.

Elérhetőség

 • Prohászka Zsolt: 06-20-333-82-33 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Dr. Istvánfi Csaba: 3564-327, 06-30-4209349 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!