MTTOE hírek

Hírek

2002. február 22., 10.00 óra (SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Budapest XII. Alkotás u. 44. főépület I.em. 37. kis tanácsterem)

E M L É K E Z T E T Ő

Jelen vannak:

Választmányi tisztségviselők: Dr. Istvánfi Csaba elnök, Nikolicsné Szabó Erika alelnök,

Területi és tagszervezetek vezetői: Fenyves Alajos (Baranya, Pécs), Békés megye képviselettel, Gyülvészi István (Borsod-A-Z), Horváth Lászlóné (Dunaújváros) Esztergom képviselettel, Fejér megye képviselettel, Takács Zoltán (Főv.I.ker.), Csányi Barna (Heves), Szöginé Kotormán Zsuzsa (Hódmezővásárhely), Jász-Nagykun-Szolnok képviselettel, Kégel Tamás (Kecskemét), Keszthely képviselettel, Széles István (Kőbánya), Nagy István (Mór), Nógrád megye képviselettel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselettel, Százhalombatta képviselettel, Szabó József (Szeged), Pünkösty Botond (Vas megye), Veszprém megye képviselettel, Kovács Zsuzsanna (Zalaegerszeg).

MTTOE tisztségviselők: Dr. Som Ferenc, Ónodi Szabolcs, Dr. Walter Károly MTTOE alelnökök, Gyenge József titkár, Termann Andrea gazd.vezető, Dr. Vittek Lajosné munkatárs.

Távol: Dr. Kovács Etele, Dr. Szatmári Zoltán, Weglárz Bálint (elnökségi tagok), Kovács Tibor (Békés), Dr. Magyar György (Esztergom), Fodor Tamás (Fejér), Dr. Király Tibor (Győr), Ökrös István (Hajdú-Bihar), Sebőkné Lóczi Borbála (Jászság), Bujáki Tibor (Keszthely), Fekete Zoltánné (Nagykanizsa), Bagyinszki Jenő (Nógrád), Nyikos Tivadar (Sopron), Máté János (Szabolcs-Sz-B.) Fekete Éva (Százhalombatta), Bácskai Sándor (Veszprém).

1. Dr. Istvánfi Csaba elnök üdvözölte a megjelenteket. Az Országos Választmányi ülés céljának határozta meg az elmúlt időszak értékelését és a 2002. évi munka fő feladatainak meghatározását. Köszönetet mondott az MTTOE szervezetek vezetőinek a korábban elvégzett feladatokért:

 • Ónodi Szabolcsnak a bonyhádi Országos Választmányi gyűlés megrendezéséért;
 • Valamennyi szervezeti vezetőnek az Oktatási Minisztérium által előírt testnevelési felmérő próbák véleményezéséért, valamint az elmúlt időszakban megrendezett közgyűlések és helyi rendezvények megtartásáért.

Rendkívüli napirendként a választmány elfogadta Dr. Som Ferenc alelnök megünneplését 70. születésnapja alkalmából.

2. MTTOE 2000. december 1-én megtartott közgyűlése óta végzett munka főbb eredményei:

 • A 2000.december 19-én megszületett Sporttörvényben megteremtődtek az oktatási intézmények 1-4. osztályaiban megvalósítható mindennapos testnevelés törvényes feltételei, melyben az MTTOE-nek egyedüli érdemei vannak;
 • Elkészült a “Mérlegen a mindennapos testnevelés” című anyag, amely elemzi az 1998-2002. kormányzati időszakban végzett MTTOE tevékenységet. (Az anyagot a szervezetek megkapták.).
 • Az 1-4. osztályban törvényileg előírt mindennapos testnevelés szakmailag hatékony megvalósításának érdekében az OM által akkreditált programmal a TFTI-vel együttműködve továbbképzést hirdetett meg az MTTOE. Az ország valamennyi általános iskolájának igazgatóját levélben értesítette az egyesület a sporttörvényben előírt óraszám emeléséről és felhívta a figyelmet az alsó tagozatban testnevelést tanító pedagógusok számára szervezett továbbképzésre, javasolva az érintett pedagógusok beiskolázását.
 • Az eltelt időszakban kiépültek és hatékonyan működnek az MTTOE  kapcsolatai azokkal a szervezetekkel, melyek a mindennapos testnevelés általánossá válását érdemben befolyásolhatják. (Ifjúsági és Sportminisztérium, Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Olimpiai Bizottság, TF, Egészségügyi Minisztérium, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete, Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat, Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága). Együttműködési megállapodás készül az MTTOE és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Testnevelés Sport Tanítási Társulattal.

3. A 2002. év főbb feladatai:

 • Az 1-4. osztályban testnevelést tanító pedagógusok számára induló továbbképző tanfolyamra jelentkezők beszervezése.

Felelős: szervezeti egységek vezetői, testnevelési szaktanácsadók Határidő: 2002. március 30.

 • Valamennyi 1-4. osztályokban megvalósítandó heti 5 órás testnevelés feltételeinek számbavétele

országos viszonylatban:

Felelős: Gyenge József Közreműködik: Gyülvészi István Határidő: 2002. március 30.

egy-egy régió viszonylatában:

Felelős: Nagy Györgyné, Széles István Határidő: március 30.

 • Az 5-8. osztályok heti testnevelési óraszámok országos felmérése, javaslat kidolgozása az heti óraszám emelésére.
Felelős: Gyenge József Közreműködik: Takács Zoltán Határidő: 2002. május 1.
 • Tájékoztató készítése a politikai és államigazgatási szervezetek számára az 1-4. osztályok számára törvényileg előírt heti öt kötelező testnevelési óra megvalósulásáról.
Felelős: Dr. Istvánfi Csaba Határidő: 2002. június 1.
 • Az ISM-MTTOE, valamint az MDSZ-MTTOE együttműködési megállapodásban foglalt feladatok teljesítésének értékelése.
Felelős: Dr. Istvánfi Csaba Határidő: 2002. október 30.
 • A közoktatásban kötelező fizikai próbák szakmai véleményezése.
Felelős: Kovács Zsuzsanna, Bujáki Tibor Határidő: 2002. április 15.
 • Az ISM és az EüM. által támogatott szaktanácsadói kollégium programjának beindítása.
Felelős: Ónodi Szabolcs Határidő: 2002. április 1.
 • Tanítóképző főiskolákon dolgozó kollégák bekapcsolása az MTTOE munkájába.
Felelős: Dr. Walter Károly és Dr. Magyar György Határidő: 2002. május 1.
 • A területi és tagszervezetek működésének továbbfejlesztése regionális szervezeti sejtek alakításával.
Felelősök: Valamennyi szervezet vezetője Témafelelősök: Bácskai Sándor és Nikolicsné Szabó Erika Határidő: 2002. október 15.
 • Főváros szervezetek alakítása a II., a XII. és a XIV. kerületben.
Felelős: Dr.Istvánfi Csaba Határidő: 2002. december 31.
 • Kitüntetési javaslatok felterjesztése a 2002. évi MTTOE közgyűlésre. (Szervezetenként 1 db. MTTOE aranyérem, 2 db. MTTOE oklevél, 1 db MOB kitüntetés, 1 db. ISM kitüntetés, Fair play díj pályázatok száma nincs megkötve!)
Felelős: Valamennyi szervezet vezetője Határidő: 2002. május 15.
 • A területi és tagszervezetek soron következő közgyűléseinek megtartása.
Felelős: Érintett szervezetek vezetői Határidő: 2002. május 15.
 • A pedagógus életpályával összefüggő OM intézkedés nyomon követése és az MTTOE vélemény kidolgozása és csatlakoztatása.
Felelős: Dr. Som Ferenc (felsőoktatás), Fodor Tamás (közoktatás) Határidő: 2002. május 1.
 • Az MTTOE területi szervezeteinek 2001. december 1- 2002. október 1. időszak szakmai és gazdasági működéséről szóló beszámoló jelentés megküldése. A jogi önállósággal rendelkező tagszervezetek (Békés, Kőbánya, Somogy, Tolna, Vas) azonos témájú tájékoztatóinak megküldése a 2002. évi közgyűlési beszámoló elkészítéséhez.
Felelős: Valamennyi szervezet vezetője Határidő: 2002. október 15.
 • A tagság mozgósítása az önkormányzati választásoknál a testkultúrát értő és szerető jelöltek támogatására.
Felelős: Szervezetek vezetői Határidő: értelemszerűen
Hozzászólások:
 • A pedagógusok aktuális szakmai továbbképzését a megyei pedagógiai intézet szervezi, a TF továbbképzést nem támogatják. 130 testnevelő tanár kapott éves pályabelépőt (Baranya, Pécs).
 • Dr. Daragó Lászlóné MTTOE tagot nevezték ki sportigazgatónak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
 • Együttműködési megállapodás megkötése javasolható az MTTOE és a MEFS között. Az állami feladatok teljesítését, ne pályázatokból szerzett támogatásból, hanem költségvetésből származó fedezetből kellene teljesíteni. A testnevelés tantárgyat osztályozni kell!! (Szeged).
 • A tanítók számára meghirdetett továbbképzésről a megyei pedagógiai Intézet hírlevélben értesítette az iskolák igazgatóit, valamint igazgatói értekezleten hívták fel a figyelmet a jelentkezésre. Március 22. (péntek) 16.00 órakor kezdődik a “Csókakői találkozó”, melyre minden MTTOE szervezetet szeretettel várnap a rendezők. Április 18-án szakmai konferenciát szervez a megyei Pedagógiai Intézet “Mérlegen a mindennapos testnevelés” címmel. A szervezetek vezetői kísérjék figyelemmel a megyei jogú városok most esedékes “sportkoncepciót” kidolgozó munkálatait. (Fejér megye).
 • A pedagógus életpálya modell kidolgozása keretében elkészült a testnevelő tanárokra vonatkozó tervezet, melyet az Oktatási Minisztérium első lépcsőben jóváhagyott. A tervezetet a közeljövőben az államtitkári fórum tárgyalja. (Dr. Som Ferenc).
 • Az MTTOE tájékozódjon a pedagógus szakvizsga szabályairól és tegyen lépéseket a testnevelő tanárokra vonatkozó speciális követelmények elfogadásáról. (Tolna megye).

4. Az újonnan alakult szervezetek (Főváros I. ker., Nagykanizsa, Kőbánya, Keszthely) képviselői tájékoztatást adtak szervezetük megalakulásáról és célkitűzéseikről.

5. A 2002. I. félévi ISM pályázatokkal összefüggő tudnivalók:

 • A területi szervezetek pályáznak, nem az iskolák! Egy szervezet legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. Egynél több pályázat esetén a pályázatokat rangsorolni kell.
 • Maximálisan pályázható támogatás 60.000.- Ft, pályázatonként.
 • Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek költségeit más forrásból is támogatnak.
 • Pályázható események:
 • A tanulók számára rendezett mozgásos programok, amelynek keretében testnevelő tanári szakmai tanácskozást is szerveznek;
 • Az iskola szakköri tevékenységének bemutatásával együtt rendezett sportünnepély, sportbemutató, sportvetélkedő, amelyet valamilyen nevezetes évfordulón, vagy tanév végén rendeznek.
 • A pályázatok beérkezésének határideje: 2002. március 21.
 • Az MTTOE titkárság miden pályázó területi szervezetet értesít az elfogadott pályázatokról.
 • Az MTTOE Intéző Bizottság csak hiánytalanul és szabályosan kitöltött pályázatot bírál el.
6. Egyebek:
 • Szegeden megalakult a “Sportolók és Sportkedvelők Pártja”;
 • A diákolimpiai versenyrendszerrel kapcsolatos MTTOE vélemény kialakításához a szervezetek sürgősen adjanak javaslatokat.
 • A bankszámlák kezelési költségeit a szervezetek vizsgálják felül és tájékozódjanak a legkedvezőbb helybeli lehetőségek felöl.
 • Az Országos Választmány tagjai köszöntötték Dr. Som Ferenc MTTOE alelnököt 70. születésnapja alkalmából.
Készítette: Gyenge József Jóváhagyta: Dr. Istvánfi Csaba

"Gyulán, a Városháza dísztermében pénteken a Békés megyei Humánfejlesztési és Információs Központ és a Békés megyei Diáksport Tanács fórumot rendezett a testnevelés tanításával kapcsolatban, amelyen mintegy száz testnevelő vett részt." – (Békés megyei Hírlap LVI. Évf. 292. szám 2001. december 15.)
 

A fórumon felszólaló prof. dr. Istvánfi Csaba az MTTOE elnöke hangsúlyozta, hogy a testnevelőknek emberformáló szerepük van, tekintettel arra, hogy az iskolai testnevelés döntő terület az egészséges ifjúság tervszerű és tudatos felnevelésében. Ebből adódóan felértékelődik a testnevelők munkája. Az elnök kiemelte: az USA-ban köztudott, hogy a testnevelésre és a sportra fordított egy dollár három és fél dollár hasznot hoz a társadalomnak.

Tenkei Antal a Békés megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének elnöke tájékoztatta a fórum résztvevőit az országban elsőként megalakult szervezet 11 éves tevékenységéről és hangsúlyozta a megújulás szükségességét.

Szlatényi György MDSZ főtitkára, Csaszni László a megyei DST elnöke és Kovács Tibor a megyei DST titkára a diáksport időszerű kérdéseit elemezte. Prohászka Zsolt, a megyei Humánfejlesztési és Információs Központ igazgatóhelyettese felszólalásában a megyei testnevelő tanárok egyesülete újjászervezésének szükségességét hangsúlyozta.

 

"A Testnevelő Tanárok Nógrád megyei Egyesülete december 10-én, hétfőn tartja testnevelési fórummal egybekötött küldöttgyűlését Salgótarjánban a Hotel Medvesben, amely a tanulóifjúság egészségének, edzettségének érdekében szükséges összefogást hirdeti meg. Bagyinszki Jenő, az egyesület megyei elnöke adott előzetes helyzetelemzést és vázolta az elképzeléseket." – (Nógrád megyei Hírlap XII. évf. 283. sz. 2001. december 6.)

Az egyesület elnöke a helyi összefogás érdekében az iskolafenntartókkal és az önkormányzatokkal keresi az együttműködés és a fejlesztés lehetőségeit. Ennek érdekében a megye különböző településein rendezett fórumokat és kihelyezett elnökségi üléseket. Mivel Nógrád megyében nincs pedagógusképző intézmény, az egyesület a testnevelő tanárok továbbképzése érdekében szakmai bemutatókat, tapasztalatcseréket és sí táborokat rendezett. A testnevelő tanárok munkájának megbecsülése érdekében kitüntetéseket adományozott és kezdeményezett, ahol huszonhatan kapták meg a “Testnevelésért” megyei kitüntetést, tizennégyen az MTTOE aranyérmét. Javaslatukra nyolcan “Diáksportért”, tizenhatan országos sportkitüntetést, hatan pedig a “Nógrád Sportjáért”, illetve az azt felvátó Bérczy Károly – díjat.

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 31 területi szervezetének vezetői találkoztak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Dísztermében, hogy tanácskozzanak a közoktatás testnevelésében és sportjában érintett minisztériumok és társadalmi szervezetek vezetőivel és egyeztessék a mindennapos testnevelés bevezetésével összefüggő közös törekvések aktuális feladatait.

A tanácskozás első részében a meghívott előadók tartottak előadást, melyet konzultáció követett.

Az Ifjúsági és Sportminisztérium képviseletében TÓTH JÓZSEF főosztályvezető-helyettes adott tájékoztatást az iskolai tanórán kívüli sportolást szabályozó OM-ISM miniszteri rendelet végrehajtásáról, valamint a versenysport utánpótlás-nevelés fejlesztésének minisztériumi elképzeléseiről, melyek szoros kapcsolatban vannak az iskolai testneveléssel és sporttal.

Az Oktatási Minisztérium képviseletében TOMPA FERENC ismertette a jelenlévőkkel az iskolai testnevelés és diáksport jelenlegi helyzetének minisztériumi értékelését. Előadásában hangsúlyozta, hogy az oktatási törvényben előírt követelmények -melyek szerint az iskoláknak biztosítani kell a mindennapos testgyakorlási lehetőséget a tanulók számára- egyedülálló kezdeményezés Európában. Ugyanakkor elismerte, hogy ennek megvalósítása személyi, tárgyi és szemléleti feltételek hiányában várat magára.

Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) osztályvezetője DR. SONKODI BALÁZS tájékoztatta az MTTOE területi szervezeteinek vezetőit az “Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” részleteiről. Elemezte a program szerkezetét, felelőseit a megvalósítás során tartandó kapcsolatrendszert, külön kihangsúlyozva a mozgás gazdag életmód népszerűsítése érdekében tervezett akciókat, melyek kapcsolatban vannak az oktatási intézményekkel.

Az Egészségügyi Minisztérium tanácsosa, DR.SOMHEGYI ANNAMÁRIA értékelte a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatát, melyet a mindennapos “egészségfejlesztő testmozgás” megvalósításának támogatására írt ki a minisztérium. Hangsúlyozta a Magyar testnevelő Tanárok Egyesületével történő eredményes együttműködés fontosságát az “Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” sikeres megvalósításában.

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének elnöke KESZEI SÁNDOR tájékoztatta az Országos Választmányt az egyesület működéséről és eddigi eredményeiről. Hangsúlyozta, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete egyetért, azt támogatja és a későbbiekben történő egyeztetés alapján együttműködik.

A tanácskozás harmadik napján Dr. Istvánfi Csaba az MTTOE elnöke tartott előadást az egyesület 2002. évben tervezett feladatainak végrehajtásáról. Az előadást követően a területi szervezetek vezetői ismertették szervezetük munkáját, majd hangulatos szabadidős programmal fejeződött be a három napos tanácskozás.

Miután elvégeztem a testnevelő tanári szakot a Testnevelési Egyetemen, úgy gondolom érdemes megosztanom a pályán szerzett eddigi tapasztalataimat a Testnevelők Fórumát olvasó pályakezdő, vagy éppen államvizsgára készülő leendő testnevelő tanárokkal.

2000. év nyarán még nem gondoltam, hogy angol nyelvet fogok tanítani a testnevelés szak mellett, mégpedig azért, mert az államvizsgán az angol középfokú nyelvvizsga hiányában nem vehettem részt egészen 2001. januárig. Ezért Angliába mentem és au-pairként két évet töltöttem ott. A pótállamvizsgán jó érzés volt megosztani az életben szerzett élményeimet régi tanáraimmal.

A megdöbbentő fordulat akkor történt velem, amikor Angliából hazajövet testnevelés szakos tanári állásra pályáztam. Sajnos visszautasításokat kaptam Budapestről, Tiszaföldvárról és Szécsényből a “csak” egy szakos tanári végzettségemre hivatkozva. Az indok, hogy az iskolák gazdasági okok miatt nem tehetik meg, hogy a TF-en elvégzett egyetlen szakos diplomával alkalmazzanak, meghökkentett. Elgondolkoztató, vajon a hiba a TF képzési rendszerében, vagy az iskolák pénzügyi helyzetében van?

Jelenleg Kisterenyén dolgozom a Kossuth Lajos Általános Iskolában, ahol testnevelést és angol nyelvet tanítok. Ezért szerencsésnek érzem magam, hogy az Angliában eltöltött két év nem hiábavaló volt és ezzel ösztönözni szeretnék minden TF-est a nyelvtanulásra és figyelmeztetni, hogy ha szembetalálják magukat ugyanezzel a helyzettel ne lepődjenek meg, hogy egy tanári szak NEM ELÉG.

Sok sikert és szerencsés elhelyekedést kívánok mindenkinek.

Bátonyterenye, 2001. október 30.

Volt TF-es hallgató: Bodnár Timea (Bátonyterenye Zrinyi u.1. 3078)

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!