MTTOE hírek

Hírek

"Dr. Istvánfi Csaba professzor, a Testnevelési Egyetem volt rektora, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke, a MOB tagja tegnap ellátogatott az Egri Mezőgazdasági Szakközépiskolába, s megbeszélést folytatott az intézmény vezetőjével az ISM támogatásával építendő tornaterem jelenlegi helyzetéről." – (Heves megyei Hírlap XII. évf. 251. szám 2001. október 27.)

A Csongrád megyei Bíróság 2001. október 10-i dátummal törvényessé nyilvánította a Csamangó Ferenc szenior sportoló által kezdeményezett SPORTOLÓK ÉS SPORTKEDVELŐK PÁRTJÁT. A Szegeden megalakult párt rövidesen közreadja a Párt sport- és társadalmi programját. A 23 alapító tag célkitűzése a 2002. évi parlamenti választáson való indulás. Várják a jobbító szándékú véleményeket és javaslatokat a társadalom egészére, melyet a program elkészítésénél figyelembe kívánnak venni. (Cím: 6726 Szeged Székely sor 5.)

Címkék: sport,párt

"Köszönet a testnevelőknek. Azoknak az embereknek, akik – a köztudottan nem éppen legmagasabb közalkalmazotti bérezésért – hajlandók a tanítás mellett civil szervezetbe tömörülni, s mindenféle plusz jövedelem nélkül összefogni az iskolás- illetve diáksportot. Persze, ha ők nem, akkor ki, vagy kik végeznék el ezt a feladatot?" – (Zalai Hírlap LVII. évf. 234. sz. 2001. október 6.)

A Diák Sportbizottság (DSB) szeptember 25-i ülésének keretén belül megalakult a Magyar Testnevelő Tanárok Keszthelyi Területi Szervezete. Bujáki Tibort a VSzK testnevelési munkaközösség vezetőjét választották elnöküknek, aki hangsúlyozta, hogy szükség volt a Keszthely és vonzáskörzete köz- és felsőoktatási intézményeinek testnevelő tanárait tömörítő szervezetre. A belépési nyilatkozatot 26 testnevelő írta alá. Az alakuló ülésen megjelent prof. Dr. Istvánfi Csaba az országos egyesület elnöke, aki tájékoztatta a testnevelőket az egyesület tevékenységéről, céljairól és feladatairól, működési feltételeiről. A négy tagú elnökségben minden iskolatípus képviselője helyet kapott. Alelnökök: Mészáros László (Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar), Gömbös Antal (Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola), titkár Kiss István Sportiroda vezető.

A szervezet megalakításának célja, hogy egységbe tömörítse azokat a körzetben dolgozó testnevelő tanárokat, akik a testnevelés és sport, vagy azzal összefüggő területen dolgoznak. A területen működő szervezetek törekednek elősegíteni a hatékony szakmai munkát, ellátni a testnevelő tanárok szakmai érdekeinek védelmét, együttműködni az egészséges életmód, a testi nevelés, valamint az iskolai testnevelés és sport kérdésében érintett állami és társadalmi szervezetekkel. Fő feladatnak tekinti a Keszthelyi Területi Szervezet az oktatási intézmények testnevelésének, diáksportjának, a sporttudomány eredményeinek elterjesztését és felhasználását. Az országos egyesületen keresztül fórumok kívánnak teremteni mindazoknak, akik kutatási vagy gyakorlati munkájuk eredményeit kívánják közreadni. Mint régiós szervezet elsősorban a helyi megoldásra váró gondokat problémákat igyekeznek megoldani. A gyakorlati tevékenységben, az adminisztrációs munkában a Sportiroda ajánlotta fel segítségét.

Bátonyterenye Önkormányzata és a Magyar Testnevelő Tanárok Nógrád megyei Egyesülete 2001. október 5-én "Bátonyterenye és körzete iskolai testneveléséről és diáksportjáról" címmel testnevelési fórumot rendezett Bátonyterenyén a Fáy András Szakközépiskola Szakiskola és Kollégiumban.

A fórumot dr. Balázs Ottó polgármester nyitotta meg. Szőke István Bátonyterenye Város Önkormányzata Oktatási Művelődési és Sportbizottságának elnöke, Bagyinszki Jenő az MTTOE Nógrád megyei elnöke és Tolnai Nándor a Nógrád megyei Diáksport Tanács titkára tartott vitaindító előadást.

A fórum után rendezték meg azt a sporttalálkozót, melynek keretében Nógrád megye hat város körzete pedagógusai vetélkedtek férfi labdarúgásban, női kosárlabdában, mix-röplabdában és tekében. A sportversenyek eredményhirdetését követően közös vacsorával, és baráti beszélgetéssel fejeződött be az egész napos rendezvény, melyet a Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke Becsó Zsolt, Bátonyterenye Város Önkormányzatának elnöke Dr. Balázs Ottó, valamint a Bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium igazgatója Csank Csaba támogatott. – (Nógrád megyei Hírlap XII. évf. 231. szám 2001. október 4.)

Hátrányos helyzetű gyermekek sporttalálkozója volt a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetében 2001. május 30-án.

A Testnevelő Tanárok Nógrád megyei Egyesülete a BGF-PSZF Kar Salgótarjáni Intézetének Virág Mozgalma és a PSZF Sportegyesülete rendezésében került sor a "Hátrányos helyzetű gyermekek sportnapjára" Salgótarjánban a főiskola sportlétesítményeiben. A résztvevő gyermekek játékos vetélkedőkőn, aerobic foglalkozáson, kispályás labdarúgásban, asztaliteniszben és teniszben vetélkedtek. Az eredményhirdetést követően közös uzsonnával fejeződött be a találkozó, melyet a főiskola vezetésének, a város és városkörnyék önkormányzatainak és iskoláinak védnökségével és támogatásával rendeztek.

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!