Összefogás a testi, lelki egészségért

"Köszönet a testnevelőknek. Azoknak az embereknek, akik – a köztudottan nem éppen legmagasabb közalkalmazotti bérezésért – hajlandók a tanítás mellett civil szervezetbe tömörülni, s mindenféle plusz jövedelem nélkül összefogni az iskolás- illetve diáksportot. Persze, ha ők nem, akkor ki, vagy kik végeznék el ezt a feladatot?" – (Zalai Hírlap LVII. évf. 234. sz. 2001. október 6.)

A Diák Sportbizottság (DSB) szeptember 25-i ülésének keretén belül megalakult a Magyar Testnevelő Tanárok Keszthelyi Területi Szervezete. Bujáki Tibort a VSzK testnevelési munkaközösség vezetőjét választották elnöküknek, aki hangsúlyozta, hogy szükség volt a Keszthely és vonzáskörzete köz- és felsőoktatási intézményeinek testnevelő tanárait tömörítő szervezetre. A belépési nyilatkozatot 26 testnevelő írta alá. Az alakuló ülésen megjelent prof. Dr. Istvánfi Csaba az országos egyesület elnöke, aki tájékoztatta a testnevelőket az egyesület tevékenységéről, céljairól és feladatairól, működési feltételeiről. A négy tagú elnökségben minden iskolatípus képviselője helyet kapott. Alelnökök: Mészáros László (Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar), Gömbös Antal (Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola), titkár Kiss István Sportiroda vezető.

A szervezet megalakításának célja, hogy egységbe tömörítse azokat a körzetben dolgozó testnevelő tanárokat, akik a testnevelés és sport, vagy azzal összefüggő területen dolgoznak. A területen működő szervezetek törekednek elősegíteni a hatékony szakmai munkát, ellátni a testnevelő tanárok szakmai érdekeinek védelmét, együttműködni az egészséges életmód, a testi nevelés, valamint az iskolai testnevelés és sport kérdésében érintett állami és társadalmi szervezetekkel. Fő feladatnak tekinti a Keszthelyi Területi Szervezet az oktatási intézmények testnevelésének, diáksportjának, a sporttudomány eredményeinek elterjesztését és felhasználását. Az országos egyesületen keresztül fórumok kívánnak teremteni mindazoknak, akik kutatási vagy gyakorlati munkájuk eredményeit kívánják közreadni. Mint régiós szervezet elsősorban a helyi megoldásra váró gondokat problémákat igyekeznek megoldani. A gyakorlati tevékenységben, az adminisztrációs munkában a Sportiroda ajánlotta fel segítségét.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!