A TF Diáktanácsadó Szolgálat célja, hogy információt és segítséget nyújtson a hallgatóknak

 • a tanulmányaik sikeres elvégzéséhez,
 • az egyetemi életbe való beilleszkedésükhöz,
 • az intézmény hagyományainak megismeréséhez és ápolásához,
 • egyéni életvezetési problémáik megoldásához.

A Diáktanácsadó lehetőséget és keretet nyújt a szakmai felkészülés folyamatában az aktív, autonóm, választott hivatását magas szinten művelő szakmai önmegvalósítás eléréséhez.

Életvezetési, pszichológiai tanácsadás

 • Ezt a tanácsadást a Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék szakemberei végzik, sokéves tapasztalataik alapján. Hozzájuk fordulhatnak azok a hallgatók, akik nehéz élethelyzetbe vagy krízishelyzetbe kerültek, akik bármilyen (magánéleti, párkapcsolati, tanulmányi, vizsgázással kapcsolatos, sportolással vagy beilleszkedési stb.) problémával néznek szembe.
 • Itt minden hallgató szakszerű és szigorúan bizalmasan kezelt segítséget kaphat. Célunk, hogy hallgatóink tudják: problémáikkal, gondjaikkal nincsenek magukra hagyva, teljes bizalommal fordulhatnak hozzánk.

A TF Diáktanácsadó Szolgálat várja a hallgatókat, hogy egyetemista éveiket aktív, felelősségteljes munkával, tanulással és sportolással, a kalokagathia eszméjének megvalósításával töltsék el.

A TF Diáktanácsadó Szolgálat a Pszichológia és Sportpszichológia Tanszéken (K1 épület, II. emelet) működik és konzultációs időben, időpont-egyeztetésért felkereshető. Konzultációs időn kívül jelentkezni lehet Dr. habil. Lénárt Ágotánál a +36-30-954-47-29 telefonszámon!

 • A mozgás- és cselekvéstanulás pszichológiai problémái
 • A fizikai aktivitás pszichológiai hatásai
 • A csúcsteljesítmény elérésének pszichológiai problémái
 • A szorongás mérése a sportban és az iskolában
 • Drogmegelőzés az iskolában
 • Teljesítmény, teljesítmény-motiváció, teljesítmény-fokozás
 • A stresszkezelés és az énhatékonyság szerepe az élsportban
 • Állapot- és terhelés-pszichodiagnosztika
 • Sportérdeklődés, sport és motiváció
 • Mozgásszabályozás és -tanulás
 • Fejlődéslélektan
 • Konfliktus megoldási stratégiák vizsgálata
 • Mozgásfejlődés a serdülőkorban

 • 10-15 éves tanulók kondicionális és koordinációs képességeinek vizsgálata
 • Spielberger STPI-Y és LDM skáláinak magyarországi sztenderdizálása, validálása
 • Helyzet specifikus én-hatékonyság skálák sztenderdizálása
 • Pszichofizikai kondíció alakulásának vizsgálata versenyre való felkészülések sorozatában
 • Egészségpszichológiai felmérések az iskolában
 • A fizikai aktivitás pszichológiai hatásai
 • A mozgás- és cselekvéstanulás pszichológiai problémái
 • A csúcsteljesítmény elérésének pszichológiai problémái
 • Mozgásszabályozás és -tanulás

Egészségfejlesztés-egészségkultúra

Egészségpszichológia

Fejlődéslélektan

 • Majoross Kinga (PDF, 156Kb)

Pszichoreguláció

Rekreációs pszichológiajegyzet

Sportpiszchológia – Dr. Sipos Kornél

Vezetéslélektan

 • Majoross Kinga: 1
 • Gyömbér Noémi: 1 | 2

Egyéb

STAR Konferenciák

Amennyiben gond adódik a PDF fájlok megjelenítésével, akkor érdemes megpróbálni két lépésben a dolgot. Először letölteni (elmenteni), majd megnyitni a már a saját számítógépen lévő fájlt. A böngészőn belüli megjelenítés nem mindig működik a szoftverek gyári hibái miatt, de maguk a fájlok garantáltan rendben vannak. Mind megnyitható, mind letölthető, ellenőriztük. A probléma elsősorban Internet Explorer használata esetén fordulhat elő: elakad a letöltés, nem megy a beágyazott megnyitás, vagy csak egy üres képernyő látszik a folyamat végén.

 • Bevezetés a pszichológiába
 • Fejlődéslélektan
 • Pedagógiai lélektan
 • Egészségpszichológia
 • Sportpszichológia
 • Szociálpszichológia
 • Szervezés- és vezetéslélektan
 • Pszichoreguláció
 • Mentál tréning
 • A bánásmód pszichológiája
 • Személyiség fejlesztés
 • Kommunikációs képesség-fejlesztés
 • Addiktológia
 • Életszakaszok
 • Mozgásfejlődés

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!