;>
Archívum

2015. október

Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása

Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet a TÁMOP-6. 1.1-12/1 -2013-0001-es azonosítószámú "Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása" kiemelt projekt felsőoktatási alprojektjének keretében a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetséggel együttműködve a közeljövőben regionális tájékoztató napokat és országos zárókonferenciát szervez, melyekre ezúton szeretnénk felhívni figyelmét.

A rendezvények résztvevői tájékoztatást kapnak az alprojekt eredményeiről, kicserélhetik tapasztalataikat a felsőoktatási intézmények egészségfejlesztési feladatairól, véleményt mondhatnak a projektben kidolgozott dokumentumokról, ajánlásokról.

A regionális rendezvények tervezett időpontjai és helyszínei:

 • 2015. október 7., szerda, 13:30-16:30, Győr, Széchenyi István Egyetem, E épület, VIP-terem
 • 2015. október 14., szerda, 10:00-13:00, Szegedi Tudományegyetem, Dugonics téri központi épület, földszint 5-ös terem
Az október 22. csütörtökön 10:00-14:00 óráig Budapesten, az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületében (V. ker., Arany János utca 6-8.), a 8. emeleti konferenciateremben megrendezni tervezett országos zárókonferencián bemutatjuk az alprojekt eredményeit, az Egészségfejlesztő Egyetem Díj modellt, a képzési és kimeneti követelmények módosítására tett javaslatokat és a kifejlesztett tananyagokat. Tematikus műhelyekben (intézményvezetés. diáktanácsadás. sportszervezés, hallgatói közreműködés) tekintjük át az intézményi szinten megjelenő feladatokat.

Az eredmények, az alprojektben kidolgozott szakmai anyagok és tanulmányok, valamint a rendezvények végleges programja és az esetleges változások a http://www.egeszseg.hu/web/felsooktatas honlapon érhetők el.

Szabadon a szabadban

Szabadon a szabadban

Jelentős médiaérdeklődés mellett átadták a Testnevelési Egyetem Csörsz utcai sporttelepén a BeStrong Kondiparkot.

Szabadon a szabadban (Kondipark átadó)

Megnyitó beszédében Mocsai Lajos, a TE rektora hangsúlyozta, hogy mivel statisztikailag alátámasztott a magyar fiatalság erőnlétbeli lemaradása, minden lehetőséget meg kell ragadni a tendencia megváltoztatása érdekében – és erre is tökéletesen megfelel a piros vasrácsokból álló, korszerű kondipark.

Meghívott vendégként és a BeStrong arcaként jelen volt az eseményen Berki Krisztián, olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászunk, aki egyrészt sajnálatát fejezte ki, hogy annak idején – négy és fél évesen – a szőnyegporoló helyett nem kondiparkban tehette meg az első lépéseket a profi tornásszá válás útján, ugyanakkor felhívta a figyelmet a létesítményben rejlő lehetőségre: "Fiatal és idős, erős és kevésbé erős egyaránt használhatja a kondiparkot, méghozzá a szabad levegőn. A saját testsúllyal elvégzett edzés egyébként is rendkívül hasznos."

A látványos bemutatóról az UTE tornásznövendékei, valamint Szarka Ákos, világbajnoki bronzérmes streetworkout-versenyző gondoskodott – a saját erőnlétünk megőrzése érdekében pedig mi magunk tehetjük meg ugyanezt, ugyanott.

[nggallery id=287]

Tanácskozás a sport képzési, képesítési és foglalkoztatási kérdéseiről

Tanácskozás a sport képzési, képesítési és foglalkoztatási kérdéseiről

A "90 éves a TF"  ünnepségsorozat keretében a magyar sport kulcsszervezetei és képzői rendhagyó meghívót kaptak a "Sport Kerekasztalához".

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos Rektor, a Testnevelési Egyetem köszöntőjében kiemelte, hogy a nemzeti sportszövetségek és a TF között folyamatosak a kétoldalú egyeztetések a képzési programok tekintetében, és reményei szerint az edzőképzési rendszer egyes elemeinek átalakítása minőségi javulást hoz.

A képzési szintek, szakok átalakításokról szólt Bognár-Nagy Dóra, az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságának közigazgatási tanácsadója is. Tematikus áttekintést adott a képzés és foglalkoztatás szabályozásáról a sport ágazatban szereplő képesítések vonatkozásában.

A Magyar Olimpiai Bizottság képviseletében megjelent Fábián László sportigazgató és Lehmann László, a MOB sportiskolai programvezetője, valamint a 45 nem-olimpia sportágat tömörítő NOS oktatási és edzőképzési munkacsoport vezetője, és egyben a Kick-box Szövetség alelnöke, Király István. Jelentős számban érkeztek oktatással, edzőképzéssel foglalkozó szövetségi szakemberek, pl. a labdarúgás, kézilabda, úszás, asztalitenisz, öttusa, súlyemelés, birkózás, kajak-kenu, szinkronúszás, kung-fu sportágak sportági szakszövetségektől. A Paralimpiai Bizottság, a Speciális Olimpiai Szövetség, a Magyar Diáksport Szövetség és a FODISZ is képviseltette magát. A sportszakmát a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Sportmenedzsment Társaság mellett jeles egyetemi képviselők jelenítették meg. A Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és kutatói követték még figyelemmel az eseményt.

A rendezvényen megjelent a Miniszterelnöki Hivatal, az EMMI EU és Nemzetközi Szervezetek Főosztály, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság, és Magyar Fejlesztési Központ munkatársa, osztályvezetője.

Stephen Studd, az Európai Sport és Sportfoglalkoztatási Obszervatórium képviseletében a sportágazat nemzeti és európai stakeholdereinek együttműködése az ágazat emberi erőforrásának fejlesztésében címmel tartott előadást. Az ágazati tanácsok egy speciális fajtája a készségek (skills) tanácsa vagy szövetsége (Sector Skills Councils vagy Alliance). Az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatósága támogatásra érdemesnek minősítheti a sportágazat stakeholdereinek ilyen jellegű együttműködését, hiszen több 2020-as stratégiai céljának eléréséhez járulhat hozzá a sport, úgy mint a képzettségi szint emelése (több diplomás szakember), több foglalkoztatott, a társadalmi kohézió erősítése a sport általi integrációval és a sportintegráció erősítésével. A fejlesztési források nemzeti és európai szinten is ezekhez a célokhoz kötődnek. A kerekasztal háttéranyag is tartalmazta, majd Steven Studd előadásában megerősítette, hogy a sportágazat képtelen kimutatni gazdasági erejét, a társadalmi, egészségügyi, gazdasági, kereskedelmi hasznát, mert nincs rendszeres adatalapú kimutatás, elemzés. Az ehhez szükséges minimális erőforrások hiánya miatt versenyképtelennek tűnik más ágazatokkal szemben, miközben 3%-os a részesedése a GDP termelésben és 3,5% a foglalkoztatottságban uniós szinten, a legfrissebb, szeptember elején kiadott Európai Parlamenti elemzés szerint.

Studd szerint a nemzeti és európai szinten is több tényező arra mutat, hogy az érdekelt sportszervezeteknek és képzőknek csak állandó kommunikációval, rendszeresített közös munkával sikerült elérni, hogy a képzési struktúra koherens és minőségbiztosított legyen, hogy a képzési standardokat (KKK, SZVK) a foglalkozási standardokból képezték.

Kidolgozásra vár a tapasztalati úton, informális/non-formális tanulás útján szerzett tudás elismerése, röviden a validáció transzparens és dokumentált rendszere, mely régóta megfogalmazott igénye a hazai sportszövetségeknek is. Ez a kérdés is felveti annak a szükségességét, hogy a "sporttudás" mérési és értékelési módszertani megújulása, az eszközök gyarapítása és pontosítása megtörténhessen, ami - ismételten - a sportszervezetek és a képzőintézmények együttes munkájával érhető el.

A kerekasztal hozzászólalások keretében a megjelent képviselők az adott sportszervezet régóta fennálló vagy aktuális, de mindenképpen megoldásra váró problémáit osztották meg a jelenlévőkkel. Harmadik felkért előadóként Dr. Chaudhuri Sujit, a TF Sportmenedzsment tanszék docense, a Karrier Iroda és Tehetséggondozási Központ vezetője az emberi erőforrás-menedzsment 21. századi kihívásairól tartott előadást. A más ágazatokból ismert szabályszerűségek alkalmazását a sporthoz kötődő szervezetekre ismertette úgy, hogy a  jó gyakorlatok konkrét alkalmazásának okairól és eszközrendszeréről beszélt. A versenyképes karrierre felkészítő és tehetségfejlesztő programok lényegét is bemutatta, melyek a sportágazat emberi erőforrás-kezelésben professzionális szervezeteinek is tekinthetők.

A rendezvény elérte egyik megfogalmazott célját, hogy a hazai sportszakmai képesítésekkel, képzésekkel és foglalkoztatással kapcsolatos minőségi szemlélet kialakításához szükséges szakmai fórumot biztosítson. A folytatás a szakmai szervezetek hozzászólásának tükrében időszerű, melynek részleteiről a kiadásra váró kerekasztal összefoglaló elkészülte után adunk hírt.

OTKA pályázataink

OTKA pályázataink

Tájékozatjuk a honlap olvasóit, hogy intézményünk 2015. januárjában 9 darab NKFIH (OTKA) pályázatot adott be, ebből a következők kaptak támogatást:
 • Dr. Nyakas Csaba(116511): Sport, hátrányos helyzet, esélyegyenlőség: a hazai sportszervezetekben uralkodó nézetek és gyakorlatok kvalitatív vizsgálata.
 • Dr. Sterbenz Tamás (116691): A magyar élsport versenyképessége az egyéni és csapatsportágakban működő gazdasági ösztönzők tükrében
A rektor úr és a kancellár úr ígéretének megfelelően a nem-nyertes pályázatok a Testnevelési Egyetem kutatási alapjából kaptak 1-1 millió forint belső támogatást:
 • Géczi Gábor István (116339): Szervezeti működés kutatása a magyar sportban.
 • Dr. Dóczi Tamás (116575): Sport, hátrányos helyzet, esélyegyenlőség: a hazai sportszervezetekben uralkodó nézetek és gyakorlatok kvalitatív vizsgálata.
 • Dr. Vermes Katalin (116812): A fair play ereje: tények és értékek a 21. századi sport világában.
 • Dr. Tihanyi József (116872): A térdhajlító izmok mechanikai viselkedése az elülső keresztszalag sérülési rizikóját növelő gyakorlatoknál.
 • Dr. Tóth László (116909): A kognitív stratégiák érzelmi szabályozó szerepét magyarázó modell megalkotása és empirikus validálása az elit szintű csapat sportteljesítmény kontextusában: interkulturális megközelítés.
 • Dr. Barna Tibor (116995): Élvonalbeli birkózók felső­ és alsóvégtagi erőkifejtésének, sebességének és koordinációjának vizsgálata.
 • Dr. Radák Zsolt (115943): A testedzés és probiotikumok hatása az Alzheimer-kór kialakulására transzgenikus egereken.
Horváth Tamás bronzérmes

Horváth Tamás bronzérmes

Horváth Tamás, a Küzdősportok Tanszék tanára, az Amszterdamban megrendezett Masters Judo világbajnokságon bronzérmet szerzett 100 kg-ban, az 50 év alatti kategóriában. Gratulálunk!

Horváth Tamás bronzérmes (Masters Judo, 2015)

kép: judoinfo.hu

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!