Az oktatók konzultációs időpontjaira előzetesen e-mailben be kell jelentkezni!

 • Adorján Gábor: kedd 11:45-13:00
 • Boros Zoltán: szerda 10:00-11:00
 • Dékány Marcell: szerda 10:00-11:00
 • Gábor Áron: kedd 10:30-11:00
 • Horváth József hétfő 13:00-13:45
 • dr. Marczinka Zoltán: hétfő 13:00-13:45
 • dr. Ökrös Csaba: hétfő, csütörtök 12:00-13:00
 • Jókay Zoltán: kedd 13:00-13:45
 • Kiss-Baranyi Sándor: szerda 11:30-12:30
 • Kőhalmi Zsófia péntek 13:00-13:45
 • Kőnigh-Görög Dóra: péntek 9:00-9:45
 • Korolovszky Gábor: kedd 10:00-11:00
 • Lehőcz Zoltán: kedd 13:00-13:45
 • Molnár István: szerda, csütörtök 13:00-13:45
 • Nemes Gábor: szerda 10:00-11:00
 • Németh Lajos: hétfő 13:00-13:45
 • Prukner László: hétfő 13:00-13:45
 • Szabados István: csütörtök 11:30-12:30
 • Szabó Lászlóné: kedd 13:00-13:45
 • ifj. dr. Tóth János: csütörtök 12:45- (Pasarét)
 • dr. Tóth János: kedd 4:00-15:30
 • dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella: csütörtök 13:00-13:45
 • Zsoldos András: hétfő 13:00-13:45

Tárgyankénti bontásban

1. Adatok a sportági profil jellemzéséhez

A sportág hazai történetének kiemelkedő állomásai, meghatározó játékegyéniségek játékstílusa, teljesítményének elemzése.

 • a témakör feldolgozása az ifjúsági csapatok keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt női mezőny keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt férfi mezőny keretében történik.
 • hazai regionális tornák szakmai tanulságai.

A sportág nemzetközi történetének kiemelkedő állomásai, meghatározó játékegyéniségek játékstílusa, teljesítményének elemzése.

 • a témakör feldolgozása az ifjúsági csapatok keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt női mezőny keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt férfi mezőny keretében történik.
 • nemzetközi regionális tornák szakmai tanulságai.

2. A kiválasztás és tehetséggondozás kérdései az adott labdajátékban

3. Képesség mérése, képességek fejlesztése az adott sportágban

 • Kutatások a kondicionális képességek köréből.
 • Kutatások a koordinatív képességek köréből.

4. Mozgástanulás, technika tanulás általános és sportágspecifikus kérdései az adott labdajátékban

 • Technikatanulás az ifjúságiak és utánpótlás korúak körében.
 • Labdajátékok tanításmódszertana felnőtt korúak esetében.
 • Oktatás-módszertani metodikák, az oktatást szolgáló technikai eszközök az adott sportág felkészítő munkájában.

5. Az együttes feladatmegoldás kérdései, a csapatösszetétel alakulása az adott labdajátékban

6. A versenyeztetés kérdései. Stratégiai, taktikai megoldások

 • Támadó formációk vizsgálata és oktatása az adott labdajátékban.
 • Védekező formációk vizsgálata és oktatása az adott labdajátékban.
 • Személyi és tárgyi körülmények alakító hatása az adott labdajátékban folyó küzdelem nagyságára.

7. Mérkőzésmegfigyelések, mérkőzéselemzések

 • Videófelvételek, hangrögzítéses technikák kiértékelése hazai ill. nemzetközi találkozókról felvett adatok alapján
 • Írásos adatrögzítő technikák alkalmazása

8. Oktatásmódszertani kérdések. Iskolai tantervek elemzése

 • Az adott labdajáték oktatásával kapcsolatos kutatómunka tapasztalatainak kiértékelése.
 • Edzésvezetési tapasztalatok kiértékelése.

Az adott labdajáték tantárgyvezetőjével történő előzetes egyeztetés majd a tanszékvezető jóváhagyása után a hallgató a fent megjelölt témakörökből választhat a főiskolai tanulmányait lezáró szakdolgozat, illetve az egyetemi tanulmányait záró diplomadolgozat Sportjáték Tanszékén gondozott témáiból. Az egyéni kívánságok teljesítése egyéni elbírálások alapján történik. Ekkor azt az elvet követjük, hogy a témavezető személye a tanszék állományához tartozzon, a kutatás költségeinek a jelölt által való önkéntes vállalása pedig elengedhetetlen. Más tanszék gondozásában tartozó tárgyak esetén mindkét tanszék előzetes egyetértése szükséges a téma jóváhagyásához.

 • A csapatteljesítmény és az egyéni teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata röplabda játékosoknál (Jókay Zoltán)
 • Röplabdázók sportágspecifikus képességeinek vizsgálata (Németh Lajos)
 • A sportágválasztás háttértényezőinek vizsgálata (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • A kiválasztás és a beválás kérdéseinek vizsgálata különböző sportágakban (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • Tehetség, tehetséggondozás a sportban (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • Az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • A kooperatív testnevelési játékok szerepe a nevelésben (Dr. Kovács Katalin)
 • Leendő pedagógusok játékismeretének és szokásainak vizsgálata (Dr. Reigl Mariann, Dr. Kovács Katalin)
 • A kondicionálás pedagógiai lehetőségei (Tóth János)
 • Távolság és helyzetértékelés a felnőtt labdarúgók rúgáspontosságában (Tóth János)
 • A szocio-kulturális tényezők szerepe a játékos tevékenységekben (Dr. Kovács Katalin)

A SPORTJÁTÉK TANSZÉK TAVASZI FÉLÉVÉNEK TANTÁRGYAI

 

KÉZILABDA: Dr. Ökrös Csaba, Dr. Marczinka Zoltán, Lehőcz Zoltán, Adorján Gábor, Szabó Lászlóné, Kőhalmi Zsófia

 • Kézilabdázásés oktatásmódszertana I
 • Csapatsportjátékok alapjai II / kézilabda
 • Sportági gyakorlat II-IV-VI / kézilabda
 • Sportági elmélet és gyakorlat II-IV-VI / kézilabda
 • Sportági specialitások II. / kézilabda
 • Korosztályos képzés specialitásai II. / kézilabda
 • Összefüggő szakmai gyakorlat / kézilabda

 KOSÁRLABDA: Dr. Rátgéber László, Dr. Németh László, Boros Zoltán, Horváth József, Zsoldos András

 • Sportági elmélet és gyakorlat II-IV-VI / kosárlabda
 • Sportági specialitások II. / kosárlabda
 • Korosztályos képzés specialitásai II. / kosárlabda
 • Összefüggő szakmai gyakorlat/ kosárlabda
 • Kosárlabda II.
 • Sportági gyakorlat II-IV-VI / kosárlabda

RÖPLABDA: Jókay Zoltán, Molnár István, Halász Márta, Szabados István

 • Röplabdázásoktatásmódszertana
 • Röplabda
 • Sportági gyakorlat II-IV-VI / röplabda
 • Sportági specialitások II. / röplabda
 • Korosztályos képzés specialitásai II. / röplabda
 • Összefüggő szakmai gyakorlat / röplabda
 • Sportági elmélet és gyakorlat II-IV-VI / röplabda

LABDARÚGÁS: Prukner László, Dr. Tóth János, Ifj. Dr. Tóth János

 • Labdarúgás és oktatásmódszertana I
 • Labdarúgás II.
 • Csapatsportjátékok alapjai II / labdarúgás
 • Sportági elmélet és gyakorlat II-IV-VI / labdarúgás
 • Sportági specialitások II. / labdarúgás
 • Korosztályos képzés specialitásai II./ labdarúgás
 • Összefüggő szakmai gyakorlat/ labdarúgás
 • Sportági gyakorlat II-IV-VI / labdarúgás
 • A sportjátékok oktatásmódszertana / labdarúgás

TENISZ: Nemes Gábor, Dékány Marcell

 • Sportági elmélet és gyakorlat II-IV-VI / tenisz
 • Korosztályos képzés specialitásai II./ tenisz
 • Összefüggő szakmai gyakorlat/ tenisz
 • Sportági gyakorlat II-IV--VI / tenisz
 • Tenisz

TESTNEVELÉSI JÁTÉKOK: Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Gábor Áron, Paksai Márton

 • Stratégiai és taktikaorientált játékok oktatása
 • Szabadon választható tárgyak / ultimate frisbee
 • Népek testkultúrája és játékai
 • Játékok és testkultúrális hagyományok

ASZTALITENISZ: Karsai Ferenc, Tróznai Zsófia

 • Sportági elmélet és gyakorlat II- IV/ asztalitenisz
 • Szabadon választható tárgyak / asztalitenisz
 • Ütős sportok oktatásmódszertana/ asztalitenisz

TOLLASLABDA: Tróznai Zsófia

 • Szabadon választható tárgyak / tollaslabda
 • Sportági elmélet és gyakorlat II/ tollaslabda
 • Ütős sportok oktatásmódszertana/ tollaslabda

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!