dr. Schmitt Pál az Európai Parlament ülésén

Tisztelt Elnök úr, Biztos úr, képviselő társaim!

Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a számos hozzászólást, jobbító javaslatot, melyet a jelentésemhez (A sport szerepe az oktatásban) küldtetek. Célom az volt, hogy az iskolai testnevelés és sport szerepének megszilárdításáról szóljak a közoktatás terén.

Az Európai Unióban élő gyermekek mintegy negyede elhízott vagy túlsúlyos, 50 százalékuk kizárólag az iskolai testnevelésórán végez sporttevékenységet, eközben a testnevelésre fordított órák száma folyamatosan csökken.

E káros folyamatnak a következtében terjed Európában a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a gerinc és ízületi panaszok, amelyek jelentősen megemelik az egyes tagországok egészségügyi kiadásait.

Az Európái fiatalokra jellemző inaktív életmód, a mozgásban szegény mindennapok kompenzálásaképp nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen egyszerű, de mégis hatásos eszközt, mint a testnevelés óra elhanyagoljunk.

Egykori olimpikonként, gyakorló sportvezetőként és képviselőként kötelességem és felelősségem, hogy keressem annak módját, hogy az Európai Unió miként veheti ki részét a diákok elhizása elleni küzdelemből, az egészséges, aktív életmód támogatásából az európai fiatalok egészségének megalapozásából és sporton keresztül történő nevelésének folyamatából..

Engedjék meg, hogy gratuláljak a tagállami vezetők bölcs döntéséhez, hogy a legutóbbi lisszaboni csúcsértekezleten nem feledkeztek meg a sportról, és a reformszerződés elfogadása után végre felruházzák az Uniót a sporttal kapcsolatos kezdeményezés jogával.

A Bizottság számos programot dolgozott ki az egészséges életmód elterjesztése, illetve az egészséges táplálkozás terén, azonban hiányos az e programok közti koordináció. A végrashajtásban nagyobb szerepet és nagyobb megbecsülést kell, hogy kapjanak a sportszakemberek, testnevelő tanárok és az edzők. Véleményem szerint ez idáig nem történt meg a "Nevelés a sporton keresztül európai éve 2004" program tapasztalatainak megfelelő feldolgozása, illetve a sikeres projektek átvétele a tagállamok részéről, bár a júliusban publikált Fehér Könyv a sportról és a hozzá tartozó akcióterv a helyes irányba mutat.

Szintén a Bizottság közreműködésére számítunk a sportszakmai szempontból fontos kutatás elősegítésében, a diákok sportolását és fizikai állapotát mérő statisztikai adatok gyűjtésében, Fontosnak tartom hogy, az Élethosszig tartó tanulás és a Bolognai-folyamat kereteit felhasználva az edzők és testnevelők mobilitását, továbbképzését elősegítsük, képzettségüket igazoló diplomáikat kölcsönösen elismerjük, a sportszakmai szervezetek közti hatékonyabb együttműködést elősegitsük.

Jelentésem részletesen foglalkozik az iskolai testneveléssel és sporttal, hiszen az európai gyermekek fele csupán az iskolai oktatás keretében végez sporttevékenységet. Az iskolai testnevelés a testmozgáson túl olyan fontos tulajdonságokat fejleszt, mint a kitartás, a csapatszellem, akaraterő, a fair play, amelyeknek a ránkbízott fiatalok egész életük során hasznát vehetik.

A tagállamokban gyakran rendkívül elhanyagolt állapotban vannak az iskolai sportlétesítmények, a tornatermek, felszereltségük szegényes és kopott, nagy problémát jelent továbbá a szakképzett testnevelő-tanárok hiánya, illetve a szakmai továbbképzés szervezetlensége, és a testnevelés tantárgy tartalmi korszerűtlensége.

Az iskolai testnevelés sajnos veszített jelentőségéből, holott az nem csak a test, de a szellem fejlődésének is alapja. A finom és durva motorika, mely jól fejleszthető a mozgásos játékok, mozgásos feladatok által, nélkülözhetetlen az írás, és olvasás tanulásában. Nem véletlen, hogy a dislexiás, disgráfiás gyerekeket mozgásterápiával is kezelik.

A testnevelés az egyetlen tantárgy, amely nem a szellemi, hanem a testi fejlődésre, a mozgáskultúra fejlesztésére, a higiéniára összpontosít. A testnevelők és a szülők közös feladata, hogy megtanítsák és ösztönözzék a gyermekeket az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgásra, és felhívják a figyelmet a tiltott teljesítménynövelő szerek, a dohányzás, az alkohol és más drogok káros testi és lelki hatásaira.

Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapotának, fizikai kondíciójának javítására azt javasoljuk, hogy az iskolák, illetve az erre felhatalmazott hatóságok tegyék kötelezővé az iskolai testnevelést az általános és középiskolában, és legalább heti háromszor lehetősége legyen a gyermekeknek a testmozgásra.

A sportnak kiemelt szerepe van a társadalmi beilleszkedés elősegítésében, a szociális kohézió erősítésében, amennyiben a sport a szocializáció, a kultúrák közti párbeszéd egyik fontos eszköze. A jelentésben nagy szerepet kap a nemek közötti esélyegyenlőség kérdése. Fontosnak tartom azt is, hogy a fogyatékkal élők is részesülhessenek a szükségleteiknek megfelelő, rendszeres iskolai testnevelésben.

Jelentésemben kitérek rá, hogy az iskolai testnevelés, a szervezett iskolai sportélet nem csak fizikálisan, de mentálisan is kiemelt szerepet játszik a gyermekek egészséges fejlődésében, az a szocializáció egyik színtere.

Jelentésemben javaslom, hogy az elmaradott régiók pályázhassanak a strukturális alapoknál sportcélú beruházások finanszírozására. (Fehér Könyv - 2007 július...)

Kérem, a tisztelt képviselőtársaimat, hogy jelentésemet támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm a figyelmet!

(Strassburg, 2007. november 12.)

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!