Kitöltetlen vagy hibásan kitöltött!

Kitöltetlen vagy hibásan kitöltött!

Kitöltetlen vagy hibásan kitöltött!

* A név és az e-mail cím nem kerül rögzítésre semmilyen adatbázisban. Megadásuk kizárólag a válaszadás miatt fontos.

Kitöltetlen vagy hibásan kitöltött!

A szakról röviden

A képzés célja sport mentáltrénerek képzése, akik képesek az egészséges felnőttek és gyermekek mentális képességeinek fejlesztésére, valamint a testi-lelki egészség megőrzésének támogatására a fizikai aktivitás és lelki működések összefüggéseinek ismeretében, felkészültek a sport mentális feladatok megtervezésére, ellátására és értékelésére, továbbá arra, hogy iskolai vagy sportszervezet szinten érzékenyítsék a sportkörnyezet résztvevőit, és tovább növeljék a sportvezetők, edzők, szülők és az ifjúság tudatosságát a fizikai aktivitás és a lelki működések valódi teljesítménynövelő és harmonizáló hatásai felé, továbbá akik a felnőtt- és utánpótlás korú élversenyzők és rekreációs szintű sportolók számára az edzés-és versenyfelkészítő munkába olyan alap sportpszichológiai tudást vezetnek be, amely hozzásegíti őket sportbéli magatartásuk megértéséhez és fejlesztéséhez.

Képzési idő: 4 félév (120 kredit)

A képzettség megjelölése: okleveles sport mentáltréner

A képzést nappali és levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a tanórákat tömbösítve szervezzük. Képzési napok: kéthetente pénteki és szombati napokon.

Bemeneti előfeltételek:

Teljes kreditérték beszámításával:

 • edző
 • testnevelő-edző
 • rekreáció és életmód
 • humánkineziológia
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • sportszervezés alapképzési szak
 • sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés rekreációszervező és sportszervezés szakirányai,
 • testnevelő tanár szak
 • gyógytestnevelő tanár szak
 • évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és a humánkineziológia alapképzési szakok
 • testnevelés (bármely szakpárban) főiskolai szintű képzés

Meghatározott kreditek teljesítésével:

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • sporttudomány ismeretekből 20 kredit;
 • egészségtudomány ismeretekből 20 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretekből 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 50 kredittel rendelkezzen.

Amennyiben a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Az előzetes kreditelismerési eljárást az Egyetem hivatalból folytatja le, az eljárás a mesterképzési szakra történő jelentkezés benyújtásával indul. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásáért a jelentkező az Egyetem Felvételi Szabályzatában meghatározott térítési díjat fizet.

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • szóbeli felvételi vizsga: 70 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

A szakról részletes információ itt érhető el!

Felvételi vizsga leírása

 • szóbeli vizsga témakörei: szóbeli elbeszélgetés a megadott ajánlott irodalomhoz kapcsolódóan, illetve a szóbeli elbeszélgetésre a felvételiző hozzon magával egy rövid, egy oldalas önéletrajzot, és egy szintén egy oldalas motivációs levelet.
 • ajánlott irodalom:
  1. Gyömbér Noémi – Kovács Krisztina: Fejben dől el – Budapest, Noran Libro, 2012
  2. Lénárt Ágota (szerk.): Téthelyzetben – Budapest: Országos Sportegészségügyi Intézet (2), 2002
  3. Nicholls, Adam R.: Sportpszichológia az edzői munkában, S. l.: Krea-Fitt Kft 2021
  4. Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva: Gyereklélek sportcipőben - Budapest: Noran Libro (9), 2016 (könyv +munkafüzet)

A szakról röviden

A szak célja rekreáció menedzser szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulni a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Továbbá képesek a vezetői, irányítói, menedzseri és tanácsadói szerepek, feladatkörök betöltésére a sport, kiemelten a szabadidősport, valamint a rekreáció és az egészségfejlesztés területén sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben

Képzési idő: 4 félév (120 kredit)

A képzettség megjelölése: okleveles rekreáció menedzser

A képzést nappali és levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a tanórákat tömbösítve szervezzük. Képzési napok: kéthetente pénteki és szombati napokon.

Bemeneti előfeltételek:

Teljes kreditérték beszámításával:

 • rekreáció és életmód
 • a sportszervező
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervező és egészségfejlesztő szakiránya
 • sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervező és sportszervezés szakiránya
 • felsőoktatásról szóló 1993. évi törvény szerinti főiskolai szintű rekreáció szak
 • testnevelés (bármely szakpárban) főiskolai szintű képzés.

Meghatározott kreditek teljesítésével:

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • sporttudomány területéről 20 kredit;
 • egészségtudomány területéről 20 kredit;
 • gazdaság-, társadalom-, szervezés- és vezetéstudományok területéről 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 50 kredittel rendelkezzen.

Amennyiben a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Az előzetes kreditelismerési eljárást az Egyetem hivatalból folytatja le, az eljárás a mesterképzési szakra történő jelentkezés benyújtásával indul. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásáért a jelentkező az Egyetem Felvételi Szabályzatában meghatározott térítési díjat fizet.

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

A szakról részletes információ itt érhető el!

Felvételi vizsga

Témakörök:

1. A rekreáció, a rekreációs tevékenység helye a kultúra, a tudományok rendszerében. 
2. A rekreáció (szabadidő, leisure) fogalmak értelmezése, történeti háttere. Szabadidőtudat.
3. Az életminőség értelmezése, kiemelten kezelt területei, kapcsolata a rekreációval.
4. A rekreáció területei, eszközei, felosztása, kapcsolatrendszere. 
5. A rekreáció és a minőségi élet. Boldogság, tökéletes közérzet, totális élmény. 
6. Az életminőségünket befolyásoló tényezők. Egészségtudat.
7. Életmódrontó és életminőséget veszélyeztető hibák.
8. Rekreációs (testkulturális) válaszok a civilizációs fejlődés átkainak ellensúlyozására.
9. Az egészség totális értelmezése és az életmód. Az egészség és a civilizációs betegségek. 
10. Jellemző magyar és nemzetközi statisztikai mutatók. 
11. A rekreációs irányzatok története az őskortól napjainkig (a rekreáció gyökerei, civilizációs fejlődés, „ki a városból”, a város élhetővé tétele, a kényelmesedő élet kihívásai az USA-ban és Európában).
12. Rekreációs irányzatok napjainkban, a rekreáció hazai és nemzetközi szervezetei. 
13. A rekreációs tevékenység a különböző életkori szakaszokban  (gyermekkor, iskoláskor, ifjúkor, felnőttkor, időskor).
14. A turizmus fogalma, jelentősége és irányzatai napjainkban. 
15. Aktív és passzív sportturizmus a 21. században
16. Egészség és aktív turizmus Magyarországon.
17. A társadalmi rétegződésben elfoglalt hely és a szabadidő-eltöltés összefüggései.
18. A társadalmi idő és a szabadidő alakulása a modern társadalmakban. A folyamat tükröződése a rekreáció testkulturális mozgásanyagában. 
19. A kereslet-kínálat törvénye a rekreáció területén. Szociológiai vonatkozású jelenségek és gazdasági, üzemeltetési, vállalkozási törvényszerűségek bemutatása. 
20. A rekreációs szakember akciólehetőségei.
21. Rekreációs élmény, flow. A sport és a flow összefüggései
22. Az edzettség fejlesztésének elméleti megközelítése, az edzéselvek rendszere.
23. A stresszállapot kialakulási folyamata, kezelési, oldási lehetőségei.
24. A fáradtság és a túledzettség tünetei, csökkentési lehetőségei. 
25. Milyen edzettséget fejlesztő edzéseszközök rendszerét venné számításba a jobb közérzet, az egészséges életmód alakítása érdekében?
26. A szív-keringési rendszer jobb működését, az állóképesség fejlesztését szolgáló módszerek és változást alakító hatásaik. (Fittséget vizsgáló eljárások-próbák, fittségi vizsgálat és tanácsadás.)
27. Az erőfejlesztés terhelési elvei, módszerei és szervezetre gyakorolt hatásai.
28. A terhelés, az edzettség és a teljesítmény összetevői, rekreáció szempontú értelmezése.
29. A hazai sportirányítás felépítése (a sportszervezetek típusai és ezek jellemzői, felügyeleti szervek, vezetők).
30. Ember és környezet. Körfolyamatok a természetben. Az ember kiszolgáltatottsága, illetve az emberi tevékenység hatásai.  Globális problémák és azok hatása napjaink rekreációjára. 
31. A sportolás, mint a természet megismerésének egy módja. Természetvédelem és sport. A természetben végezhető rekreációs tevékenységek, sportok fajtái, jellegzetességeik és hatásuk a környezetre. 
32. Az egészséges táplálkozás alapvető kritériumai, táplálkozási szokások Magyarországon.
33. A diéta és a fogyókúra fogalom meghatározása. Néhány példán keresztül mutassa be a különböző divatfogyókúrák hátrányait. A diéta és a fogyókúra célja, összeállításának menete. A diétával szemben támasztott követelmények. 
34. A rekreáció és a helyes táplálkozás összefüggései. 
35. A táplálékkiegészítők sportági alkalmazása. 
36. A táplálékkiegészítők vásárlásának szempontjai. 
37. Az antioxidánsok szerepe, jellemzői.
38. Mentális rekreáció. Milyen társadalmi és személyes erőforrást jelentenek a kulturális szabadidő-eltöltés és műélvezet egyes formái?
39. Fogyatékosok rekreációja.
40. Biztonság, elsősegélynyújtás, egészségügyi intézkedések terepen, vízen, havon és levegőben.
41. Az animáció fogalma. Szociokulturális, turisztikai és rendezvényanimáció. A különböző célcsoportok (gyermek-, felnőtt-, időskorúak, speciális igényűek) animációjának jellemzői. Egy célcsoport animációjának részletes bemutatása.
42. A rekreációs programszervezés alapvető lépései (az igényfelmérés módszerei, programterv/ajánlatkészítés jellemzői, forgatókönyv, a turisztikai és rendezvény- animációban használt reklámeszközök, levezetés, utómunkák).
43. A játék fogalma, a fogalom különböző értelmezései, a játékok csoportosítása.

Kötelező és ajánlott irodalom:

 • Bánhidi, Miklós (2016): Rekreológia. Magyar Sporttudományi Társaság
 • Cooper, Kenneth (1990): A tökéletes közérzet programja. Sport, Budapest.
 • Csíkszentmihályi Mihály (2001): A Flow - Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Dikácz E., Ujj Z. (2004): Sport és Környezetvédelem. Magyar Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi Bizottsága. Budapest. 
 • Dosek Ágoston (Szerk.) (1997): Erdők, hegyek sportjai. MTFSZ, Budapest.
 • Dubecz József (2009): Általános edzéselmélet és módszertan, Rectus Kft., Budapest.
 • Falussy Béla (2004): Az időfelhasználás metszetei. Új Mandátum, Budapest.
 • Földesiné Sz. Gy., Gál A., Dóczi T. (2008): Társadalmi riport a sportról. MSTT, Budapest. 
 • Fritz Péter (2006 vagy 2011.): Mozgásos rekreáció, Rekreáció Mindenkinek 1., Bába Kiadó
 • Fritz Péter (2015): Szellemi rekreáció, Rekreáció mindenkinek II., Dialóg Campus kiadó
 • Jackson, Susan A., Csíkszentmihályi M. (2001): Sport és flow. Vince Kiadó, Budapest. 
 • Kovács Tamás Attila (2007): A rekreáció elmélete és módszertana. Fitness Kiadó, Budapest. 
 • Lacza Gyöngyvér (2008): Az animáció fogalma, kapcsolata a rekreációval. Turisztikai és rendezvényanimáció. Kalokagathia, 1. 134-154.
 • Michalkó Gábor (2012): Turizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Magyar Márton (2003): Turisztikai animáció. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest. 
 • Radák Zsolt (2016): Edzésélettan. Budapest.
 • Silye Gabriella (2010): Sporttáplálkozás a maximális teljesítményhez, táplálkozási kézikönyv sportolóknak. ExSol -Group Kft., Budapest. 
 • Szatmári Zoltán (2009): Sport, Életmód, Egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Sterbenz Tamás, Géczy Gábor (2016): Sportmenedzsment, SE-TSK, Budapest
 • Tánczos Zoltán (2018): Fitnesz és személyi edzés. Krea-Fitt Kft., Budapest.

Online források: 

A szakról röviden

A képzés célja, hogy olyan teljesítményelemző szakemberek dolgozzanak a sporttudományban, akik a saját szakterületükön megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak, egyéni és intézményes formában képesek segítséget nyújtani akár a versenysportban, teljesítménysportban szereplőknek (sportolóknak, szakmai stáboknak, döntéshozóknak), akár a rekreációs területen fejlődésre vágyóknak. A sportteljesítmény elemzés a teljesítményt befolyásoló változók megfigyelésének, rögzítésének és értékelésének összesített módszereit foglalja magába, a fő teljesítményelemek érvényes és következetes számszerűsítése, a hatékony edzéstervezés megvalósítása érdekében. A sportteljesítmény-elemzők által elvégzett feladatok közé tartozik a legmodernebb telemetrikus, mérkőzéselemző, teljesítményértékelő eszközök és szolgáltatások készségszintű kezelése és ismerete, videóelemzés és mozgáselemzés rögzítése, azok szinkronizálása, digitalizálása a teljesítmények szinten tartása és fokozása érdekében. Továbbá feladatai közé tartozik a rögzített adatok statisztikai elemzése, az edzők által megfogalmazott teljesítménnyel kapcsolatos kérdések, adatok interpretálásából származó integratív válaszok megfogalmazása. A képzés fókuszában a sportági teljesítmény egyéni elemzése áll, az egyén teljesítményét vizsgálja, hogy azt később sportági értékek mentén integrálja a képzésbe abból a célból, hogy az egyéni, illetve a csapatszintű teljesítmény egységesen növekedjen. Emellett fontos a stratégiai-taktikai elemzések értelmezése, a csapatsportok vizsgálata, illetve a sportszervezeti, sportági mélyelemzés, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű teljesítmény és versenyképesség elemzése.

Képzési idő: 3 félév (90 kredit)

A képzettség megjelölése: okleveles sportteljesítmény elemző

A képzést levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a tanórákat tömbösítve szervezzük. Képzési napok: kéthetente pénteki és szombati napokon.

Bemeneti előfeltételek:

Teljes kreditérték beszámításával:

 • edző
 • testnevelő-edző
 • a rekreáció és életmód
 • a rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • humánkineziológia
 • a sportszervezés
 • sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya
 • az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szak
 • testnevelés (bármely szakpárban) főiskolai szintű képzés

Meghatározott kreditek teljesítésével:

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 50 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • sporttudomány területéről 20 kredit;
 • egészségtudomány területéről 15 kredit;
 • gazdaság-, társadalom-, szervezés- és vezetéstudományok területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 40 kredittel rendelkezzen.

Amennyiben a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Az előzetes kreditelismerési eljárást az Egyetem hivatalból folytatja le, az eljárás a mesterképzési szakra történő jelentkezés benyújtásával indul. Az előzetes kreditelismerési eljárás

lefolytatásáért a jelentkező az Egyetem Felvételi Szabályzatában meghatározott térítési díjat fizet.

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

A szakról részletes információ itt érhető el!

Felvételi vizsga

Szóbeli felvételi témakörök

 1. Mérőszámok és markerek az egyéni sportokágakban.
 2. Mérőszámok és markerek csapatsportok és sportjátékok vonatkozásában.
 3. Adatforrások típusai a sportban.
 4. Prediktív analitikai modellek szerepe és jelentősége.
 5. Elvárások az információs rendszerek esetén.
 6. Mesterséges intelligencia használata a sportban.
 7. Elemző szoftverek típusai.
 8. Videóelemzés vágással, vagy időpecséttel.
 9. Ügyviteli rendszerek a sportban.
 10. Különböző versenysorozatok összehasonlító teljesítményértkelése, versenysorozatokon átívelő ranglisták.
 11. Teljesítmény-értékelő rendszerekről általánosságban az egyéni sportok esetében.
 12. Teljesítmény-értékelő rendszerekről általánosságban a csapatsportok, sportjátékok esetében.
 13. Terhelési összetevők minőségi súlyozása a sikeresség érdekében.
 14. Energiaszolgáltató rendszerek és a teljesítmény kapcsolata a különböző csapatsportok és sportjátékok esetében.
 15. Energiaszolgáltató rendszerek és a teljesítmény kapcsolata a különböző egyéni sportok esetében.
 16. Pihenés, regeneráció, alvás hatása a teljesítményre.
 17. Versenyek értékelési szempontrendszere az egyéni sportágakban.
 18. Mérkőzések teljesítményértékelése a csapatsportok, sportjátékok esetében.
 19. Sorozatterhelés és a teljesítmény viszonyrendszere.
 20. Az utánpótlás korosztály és a teljesítményhez köthető faktorok viszonyrendszere

Kötelező szakirodalom (könyv):

Chris Anderson, David Sally. Számháború - avagy miért van minden másképp a fociban, mint ahogy gondoltad. (2014) Kanári, Akadémia kiadó.

Kötelező szakirodalom (szakcikk):

 1. Kevin M. Carroll, Caleb D. Bazyler, Jake R. Bernards, Christopher B. Taber, Charles A. Stuart, Brad H. DeWeese, Kimitake Sato, Michael H. Stone. (2019) Skeletal Muscle Fiber Adaptations Following Resistance Training Using Repetition Maximums or Relative Intensity. Sports 2019, 7, 169; doi:10.3390/sports7070169.
 2. Hugh H. K. Fullagar, Sabrina Skorski, Rob Duffield, Daniel Hammes, Aaron J. Coutts, Tim Meyer. (2015) Sleep and Athletic Performance: The Effects of Sleep Loss on Exercise Performance, and Physiological and Cognitive Responses to Exercise. Sports Med 2015 45:161–186 DOI 10.1007/s40279-014-0260-0.
 3. Michael J. Hamlin, Catherine A. Lizamore, Will G. Hopkins. (2018) The Effect of Natural or Simulated Altitude Training on High-Intensity Intermittent Running Performance in TeamSport Athletes: A Meta-Analysis. DOI 10.1007/s40279-017-0809-9. 
 4. John A. Hawley, Carsten Lundby, James D. Cotter, Louise M. Burke. Maximizing Cellular Adaptation to Endurance Exercise in Skeletal Muscle. (2018) Cell Metabolism. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.04.014.
 5. Knut Sindre Mølmen, Sjur Johansen Øfsteng, Bent R Rønnestad. (2019) Block periodization of endurance training – a systematic review and meta-analysis. Open Access Journal of Sports Medicine 2019:10 145–160.
 6. Brendon O Watson, Gyorgy Buzsáki. (2015) Sleep, Memory & Brain Rhythms, December 2015 Daedalus 144(1):67-82, DOI: 10.1162/DAED_a_00318.
 7. Olivier Girard, Franck Brocherie, Gregoire P. Millet. (2017) Effects of Altitude/Hypoxia on Single- and Multiple-Sprint Performance: A Comprehensive Review. DOI:10.1007/s40279-017-0733-z.
 8. Jos Vanrenterghem, Niels J Nedergaard, Mark A Robinson, Barry Drust. Training Load Monitoring in Team Sports. (2017) A Novel Framework Separating Physiological and Biomechanical Load-Adaptation Pathways. November 2017 Sports Medicine 47(5):1-8. DOI:
 9. 1007/s40279-017-0714-2.

Ajánlott szakirodalom:

 1. Benjamin C. Alamar. (2013) Sport Analytics A Guide for coaches, managers and other decision makers. Columbia University Press.
 2. Michael Lewis. (2004) Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game. W. W. Norton & Company.
 3. David Berri, Martin B. Schmidt, Stacey L. Brook. (2007) Wages of Win. Stanford Business Books.
 4. Dean Oliver. (2004) Basketball on Paper. Potomac Books.
 5. John Hollinger. (2015) Pro Basketball Forecast. Washington D.C., Potomac Books.
 6. Michael Lewis. (2004) Moneyball The Art of Winning an Unfair Game New York. W. W. Norton & Company.
 7. L. Martin. (2016) Sports Performance Measurement and Analytics. Pearson Educations, New Jersey.
 8. Stephen Shea. (2014) Basketball Analytics Spatial Training.
 9. Ambikesh J. Allistair M., Giles O., Peter O’Donoghue. (2018) Sports Analytics: Analysis, visualisation and decision making in sports performance. Routledge Studies in Sports Performance Analysis.
 10. Kirk Goldsberry. (2019) Sprawlball: A Visual Tour of the New Era of the NBA. Mariner Books.

Online tartalmak és CRM-ek:

https://www.fullfield.info/one-pager - ingyenes hozzáférés igényelhető
https://fivethirtyeight.com/sports/
https://www.kirkgoldsberry.com/

Ajánlott film:

Pénzcsináló (Moneyball) 2011

A szakról röviden

A képzésben végzett hallgatók a sporttudomány, a sportmenedzsment és a gazdaságtudomány területén megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, a gazdasági, szervezési, vezetési, igazgatási és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. Továbbá képessé válnak sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, sportlétesítményeknél, egyéni vagy társas vállalkozás keretében sport és rekreációs központoknál ügyintézői, csoport- és osztályvezetői, szakmai vezetői, illetve igazgatói feladatok ellátására.

Képzési idő: 6 félév (180 kredit)

A képzettség megjelölése: Sportszervező

A képzést nappali és levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a képzési napok: kéthetente pénteki és szombati napokon.

Minimum pontszám: 280 pont

Felvételi követelmények

 • Egészségügyi alkalmasság igazolása: orvos által kiadott igazolás feltöltése a felvi.hu dokumentumkezelő felületére a jelentkezési határidőig (2024. 02. 15.).

Lehetőségek:

 1. sportorvosi vizsgálat/igazolás
 2. versenyzői igazolvány
 3. szakmai alkalmassági vizsgálat (annak vizsgálata, hogy testkulturális és sporttudományi képzés megkezdésére alkalmas-e). Ezt a vizsgálatot csak foglalkozás-egészégügyi szakellátó hely végezheti! (Letölthető formanyomtatvány)
 • Sikeres alkalmassági vizsga teljesítése. A vizsga teljesítse nélkül nem lehet felvételt nyerni a szakra.

Az alkalmassági vizsga részei:

 • Motivációs levél írása kézírással 1 A4 oldalas terjedelemben
 • Motivációs beszélgetés
 • Sportági gyakorlat: 2 kilométer lefutása 12 perc alatt VAGY 100 méter úszás a jelentkező által szabadon választott úszásnemben.

Az alkalmassági vizsga sportági gyakorlat része (futás vagy az úszás) kiváltható testnevelés tantárgyból tett, legalább középszintű érettségi vizsgával.

Nem mentesíthető a sportági gyakorlati vizsgarész alól az a vizsgázó, aki az érettségi vizsga gyakorlati vizsgarészét szóbeli vizsgával pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek megfelelően záradékkal látták el.

 • Legalább egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítése az alábbi tantárgyak valamelyikéből: biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika, földrajz, sportismeret (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy), informatikai alapismeretek (szakmai előkészítő vizsgatárgy), közgazdasági alapismertek (szakmai előkészítő vizsgatárgy), informatikai ismeretek (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy), közgazdasági ismeretek (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Szakfelelős: Prof. dr. Géczi Gábor, egyetemi tanár, a Sportmenedzsment Tanszék vezetője

A szakról részletes információ itt érhető el!

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!