Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék

Kutatási területek

 • A sporttorna mozgásanyagának biomechanikai elemzése
 • Tantervi kísérlet a leány torna anyag oktatásának racionalizálására
 • A TF hallgatóinak torna tantárgygyal kapcsolatos attitűdváltozásainak vizsgálata a képzés során
 • Vak gyermekek propriocepciója és testtartása
 • Az aktív és passzív verbalizáció hatása a tornagyakorlatok tanulására és testi énképére kisgyermekkorban
 • Gimnasztika gyakorlatok kinematikai és elektromiográfiás elemzése

TDK témák

Ritmikus gimnasztika

 • Az RG versenygyakorlataiban megjelenő összetett szabadgyakorlati és kéziszertechnikai elemek kapcsolatának lehetőségei.
 • A versenyszabályok fejlődése hogyan hat a kéziszertechnikára?

Aerobik

 • Fitnesztevékenységek intenzitásának összehasonlítása az edzettség és az életkori sajátosságok figyelembevételével.
 • Gumiszalag-gyakorlatok alkalmazásának lehetőségei a testnevelési óra felső tagozatos diákjainál.
 • Az alapóra intenzitásának vizsgálata, különböző versenysportolókon tapasztalható hatásuk alapján.

Oktatási segédanyagok

Feltöltés alatt.

Oktatott tantárgyak

Fő tantárgyak

 • Aerobik >>>
 • Funkcionális gimnasztika >>>
 • Gimnasztika >>>
 • Kisgyermekek testnevelése, gyógytestnevelése >>>
 • Ritmikus gimnasztika >>>
 • Tánc >>>
 • Torna (férfi, női) >>>

A BA Edző és az MSc Szakedző képzés tantárgyai

 • Aerobik >>>
 • Akrobatikus rock’n’roll >>>
 • Akrobatikus torna >>>
 • Cheerleading >>>
 • Műkorcsolya >>>
 • Ritmikus gimnasztika >>>
 • Torna (férfi, női) >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!