Atlétika Tanszék

Oktatási segédanyagok

Osztatlan

Sport- és rekreációszervezés nappali és levelező szak / Rekreáció és életmód nappali és levelező szak

TDK témák

 • Atlétikai mozgások biomechanikai jellemzőinek vizsgálata;
 • A kezdő rúdugrók oktatásának problémái, az utolsó 20 m nekifutás sebességének függvényében;
 • Középiskolás tanulók egészséges életmódra nevelésének módszertana;
 • Atlétikai mozgások oktatásának új didaktikai módszere;
 • Felnőtt és ifjú futók sportolási szokásainak, életmódjának vizsgálata.

PhD témák

Egyeztetés alapján, atlétika biomechanikája, fiziológiája, technikája, oktatása témákból.

Oktatott tantárgyak

Atlétika
Az atlétika dobó és többpróba versenyszámai
Az atlétika gyalogló és futóversenyszámai
Az atlétika kutatásának módszertana
Atlétika sportágismeret
Atlétika szakági felkészülés
Az atlétika ugróversenyszámai
Atlétika alapjai
Atlétikus alapképzés
Atlétikus kondicionálás
Erőfejlesztés
Gyorskorcsolya
Kerékpár
Súlyemelés
Testépítés és erőemelés
Triatlon

A képzés struktúrája szerinti bontásban

BSc

 • > Testnevelő-edző nappali, levelező
 • > Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • > Sportszervező
 • > BSC szakokon választható tantárgyak
 • > Tantárgyi modulok az edzői szakképzettség és az MSC bemeneti feltételeinek teljesítéséhez

MSc

 • > Szakedző szak
 • > MSc szakon választható tantárgyak

Hagyományos

 • > Szakedzői szak
 • > Szakedzői végzettségre épülő Testnevelő tanár Szak

BSc szakok

Testnevelő-edző nappali, levelező

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali levelező angol
Kondicionális képességfejl. I/1 Gyakorlati jegy Dr. Gyimes Zsolt

Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt

 
Atlétika alapjai I/2 Gyakorlati jegy Szalma László Szalma László,  
Atlétikus alapképzés II/1 Kollokvium Dr. Gyimes Zsolt,
Dr.Vágó Béla
Dr. Vágó Béla Dr. Gyimes Zsolt
Atlétika versenyszámai, futások II/2 Gyakorlati jegy Dr. Gyimes Zsolt - Dr. Gyimes
Zsolt
Atlétika versenyszámai, ugrások III/1 Kollokvium Szalma László,
Dr. Vágó Béla
- Dr. Vágó Béla
Atlétika versenyszámai, dobások III/2 Szigorlat Szalma László,
Dr.Vágó Béla
- Dr. Vágó Béla
Sportszakmai gyakorlat I-II/1-4 Gyakorlati jegy Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Vágó Béla
- Dr. Gyimes Zsolt,
Az atlétika elmélete és módszertana I-III/1-6 Gyak. jegy / gyak. jegy / kollokvium /
koll / szigorlat
Szalma László Dr. Vágó Béla  
Sportszakmai gyakorlat (atlétika) I-III/1-6 Gyakorlati jegy Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Vágó Béla,
Dr. Molnár Sándor
Dr. Vágó Béla  
Edzésmegfigye-
lések és edzésvezetési gyakorlatok (atlétika)
I-III/1-6 Gyakorlati jegy Szalma László
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Vágó Béla,
Dr. Molnár Sándor
Dr. Vágó Béla  

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali levelező
Atlétika alapjai I/1-2. Gyak. jegy Szalma László Szalma László

Sportszervező

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali levelező
Kondicionális
képességfejlesztés
I/1 Gyak. jegy Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt
Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt
Atlétika alapjai I/2 Gyak. jegy Szalma László Szalma László

BSC szakokon választható tantárgyak

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali levelező
Atlétika őszi Gyak. jegy  
Golf tavaszi Gyak. jegy Szalma László
Testépítés tavaszi Gyak. jegy Dr. Eckschmiedt Sándor
Triatlon tavaszi Gyakorlati jegy Dr. Zakariás Géza

Tantárgyi modulok az edzői szakképzettség és az MSc bemeneti feltételeinek teljesítéséhez

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali
Az atlétika sportág
Elmélete és módszertana
II/2-III/1-2 Gyak. jegy Szalma László
Sportszakmai gyakorlat III/1-2 Gyak. jegy Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Vágó Béla

MSC szak

Szakedző szak

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
levelező
Atlétika elméletei és módszertana I-II./1-4 Gyak. jegy  

MSc szakon választható tantárgyak

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
levelező
Testépítés II/2 Gyak. jegy Dr. Eckschmiedt Sándor
Súlyemelés II/2 Gyak. jegy  
Kondicionális
képességfejlesztés
II/2 Gyak. jegy Dr. Gyimes Zsolt

Hagyományos képzés

Szakedzői szak

Tantárgy Évf. Szemeszter Követelmény Vezető tanár
Gyorskorcsolya szakképzés IV. 7-8. Gyak. / Szigorlat Kaszala Tamara

Szakedzői végzettségre épülő Testnevelő tanár Szak

Tantárgy Évf. Szemeszter Követelmény Vezető tanár
Atlétikus alapképzés I. 1. Kollokvium  
Atlétikus alapképzés III. 1. Szigorlat  

Tantermi és gyakorlati előadások rendje az Órarend oldalon megtekinthető.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!