Sportszaknyelvi Lektorátus

Jegyzetek, kiadványok

Jogszabály változás miatt szerkesztés alatt.

iXam nyelvvizsga

Jogszabály változás miatt szerkesztés alatt.

Képzés

Nyelvtanulási lehetőségek

A nyelvi képzésre az alábbi törvények vonatkoznak:

 • Minden szakon a diploma kiadásának a feltétele egy államilag elismert, középfok komplex „C” (B2) típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány. A bizonyítványt kérjük bemutatni a Sportszaknyelvi Lektorátuson, ahol a tény a Neptunban is bejegyzésre kerül.
 • A 40. életévüket betöltött hallgatókra vonatkozó törvények 2015. szeptember 1-ig, illetve a 2015/16-os tanév végéig éltek.

Nyelvtanulási problémákról >>>

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2015-től kezdve az összes szakon ismét kötelezővé váltak a Sportszaknyelvi tanulmányok.

2019. szeptembertől kezdve már német szaknyelvet is oktatunk!

Képzési formák

Osztatlan tanárképzés

 • Osztatlan tanár szak­ – Szaknyelv 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy – A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal, valamint a testnevelés angol nyelven történő oktatásával kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.A tárgy az 5. és 6. szemeszterben kötelező.

BSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező tárgy

 • Sport- és Rekreációszervező szak – Szaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg, sportszervezési ismeretekre törtnő kitekintéssel. A tárgy a 4. szemeszterben kötelező. A két specializáció külön-külön tanulja a szaknyelvet!
 • BA Edző – Szaknyelv 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. Emellett saját sportágukban és szakmájukban használatos szervezési, versenyrendezési, tehetségkutatási, edzéselméleti és edzésvezetési kérdésekkel is foglalkozunk. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

Választható tárgy

 • A sportszaknyelvi vizsga elemei (igény esetén indul, elég jelentkező esetén) | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 2 kredit. Bármely szak, bármely évfolyam (angol). A hallgatók végigveszik a vizsgákon előforduló feladattípusokat.

2.) Levelező tagozat

 • Sport- és Rekreációszervező szak – Szaknyelv | 8 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg, sportszervezési ismeretekre törtnő kitekintéssel. A tárgy a 4. szemeszterben kötelező. A két specializáció külön-külön tanulja a szaknyelvet!
 • BA Edző – Szaknyelv 1-2. 8 - 8 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. Emellett saját sportágukban és szakmájukban használatos szervezési, versenyrendezési, tehetségkutatási, edzéselméleti és edzésvezetési kérdésekkel is foglalkozunk. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

Választható tárgy

 • A sportszaknyelvi vizsga elemei I-II.(igény esetén indul, elég jelentkező esetén) | 8-8 óra | 2 szemeszter | 2-2 kredit. Bármely szak, bármely évfolyam (angol). A hallgatók végigveszik a vizsgákon előforduló feladattípusokat.

MA/MSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező

 • MSc Sportmenedzser I. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel. A hallgatókat felkészíti, a szakirodalom tanulmányozására, a sportszakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Rekreáció I. évfolyam - Sportszaknyelv | heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a rekreációs tevékenység területét öleli fel, mind a szabadidős sportok, mind azok szervezése terén. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Humánkineziológia szak II. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely az az anatómia, élettan, biomechanika és sportsérülések rehabilitációja területét öleli fel, A tárgy az 4. szemeszterben kötelező.

2.) Levelező tagozat

Kötelező

 • MSc Szakedző I. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely, az alapvető mozgásfajtákat, az edzői képességek és tevékenység területét öleli fel. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 1. szemeszterben kötelező.
 • MSc Humánkineziológia szak II. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely az az anatómia, élettan, biomechanika és sportsérülések rehabilitációja területét öleli fel, A tárgy az 4. szemeszterben kötelező.
 • MSc Sportmenedzser I. évfolyam - Sportszaknyelv | 12 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel. A hallgatókat felkészíti, a szakirodalom tanulmányozására, a sportszakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Rekreáció I. évfolyam - Sportszaknyelv | 12 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a rekreációs tevékenység területét öleli fel, mind a szabadidős sportok, mind azok szervezése terén. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • 2 féléves testnevelő tanár szak - Sportszaknyelv |8 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, az alapvető mozgásfajtákkal kapcsolatos szakszavakkal és kifejezésekkel. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező

Bármely itt nem szabályozott kérdésben titkárságunkon kaphat felvilágosítást.

Történeti áttekintés

A Sportszaknyelvi Lektorátus elődje, az Idegennyelvi Lektorátus, az 1950-es évek óta működik. Kezdetben csak orosz nyelvet oktattak a tanárok, majd 1980 óta az orosz mellé még egy nyelvet felvehettek a hallgatók.

1986 óta két nyelvet tanultak a hallgatók, heti 4-4 órában. Az egyiket 3, a másikat 5 félévig, és mind a két nyelvből záróvizsgát tettek.

1992 óta– az egyetemet érintő reformmal összhangban -, a négy nyelvből már csak egy nyelvet tanulhattak, 5 féléven keresztülEbből 3 félévet tett ki az általános, társalgási nyelv, 2 félévet pedig a sportszakmai nyelv.

Sportszakmai nyelvet 1990 óta oktatunk. A kezdeti szemeszterenkénti pár órából nőtte ki magát ez az oktatás arra a szintre ahol most van.

A Lektorátus 1993-ban – FEFA-páyázaton -, 87.500 US $-t és 13.300.000 HUF-ot nyert. A pályázat több elemet is tartalmazott, amelynek egyik része a nyelvtanári másoddiploma szak megindítása lett volna, ez azonban adminisztratív és egyéb okokból meghiúsult. Másik fontos elem a szaknyelvi képzés fejlesztése volt. Ezen a területen jelentős előrelépést tettünk. A pályázat keretében minden egyes oktatónk általános és speciális szaknyelvi továbbképzésben részesült (módszertani, labor-használati, komputeres nyelvtanítás, stb…), amelynek eredményeképpen a szakképesítéssel rendelkező nyelvtanári címet is megszereztük.

A külföldi utazások során több nemzetközi intézménnyel létesítettünk kapcsolatot (Anglia, Németország, Ausztria, Hollandia, Olaszország, Egyesült Államok).

Ekkor építettük ki a több mint 1500 kötetes általános (angol és német), valamint kb. 200 kötetes szaknyelvi tanszéki könyvtárunkat. Ezzel párhuzamosan audio- és video tárunkat is bővítettük.

Az oktatás színvonalát emelendő 4 db tantermünket tv-vel, video-val, flip-chart táblával és írásvetítővel láttuk el.

Legjelentősebb beruházásunk a 12 férőhelyes audiovizuális, komputerrel vezérelt Nyelvi Laboratórium kiépítése volt.

A Lektorátus létszámában 1995 nyarán jelentős változás állt be. Ekkor – a leépítések miatt – 12 fő oktató közül 7-et elbocsátottak, a választható 4 nyelv pedig kettőre (angol és német) csökkent. Ugyanakkor profilváltás következett be: a fő hangsúly a szaknyelv oktatására helyeződött.

Több éven keresztül csak szaknyelvet oktattunk heti 4 órában, kötelező jelleggel, 4 kreditpontért. Majd következett egy kb. 6 éves periódus, amikor csak szabadon választott tárgyként 1 (majd később, félévente emelkedve, három) szemeszteren keresztül biztosította az egyetem vezetése az angol szaknyelvi tanulmányokat, összesen 6 kreditért.

Most újra visszaállt az „eredeti felállás”: Ismét kötelezően tanulják a hallgatók a szaknyelvet, heti 3-3 órában.

1993 óta a Minisztérium 1 fő angol és 1 fő német lektort biztosít az Egyetemnek. Pillanatnyilag csak angol nincsen lektorunk van, aki a lektorálási munkája mellett - szükség esetén - oktatási feladatokat is ellát.

Sportszaknyelvi tudásunkat főleg önképzéssel szereztük meg, a tanítás, a rengeteg tolmácsolás, és fordítás során. Ennek eredményeként készültek első jegyzeteink, melyeket azóta számos követett. (lásd "Jegyzetek, kiadványok"!)

Már 1995 óta célunk a sportszakmai nyelvvizsga megteremtése volt Egyetemünkön. Hisszük és tudjuk, hogy mint minden szakmának, a sportnak is megvan a maga sajátságos, szakmai nyelvezete. A hallgatóinknak pedig nagy szükségük van arra, hogy a saját szakmáján belül tájékozódni tudjanak, elolvashassák sportáguk szakirodalmát vagy a versenyen kommunikálni tudjanak. Emellett célba vettük az edző-, menedzser-, rekreáció-, humánkineziológia-, egészségtan szakos hallgatókat, a sportolókat, a szakvezetőket, a jövendő sportdiplomatákat, a vidéki főiskolák hallgatóit, mint potenciális vizsgázókat. Természetesen ebbe a körbe tartoznak azok a hallgatók és oktatók, valamint azok a szakemberek is, akik a sporttudomány-orvostudomány határán állnak.

Sportszaknyelvi vizsgánk kidolgozását a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány is támogatta, illetve a Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázaton nyert pénz is ezt a célt szolgálta. A pályázat eredményei jól láthatók a felszerelt nyelvi termeinkben, a Nyelvi labor részleges továbbfejlesztésében, a szakkönyvtárunk gyarapodásán.

Az Egyetemi Tanács 1996 novemberi ülésén a 161/1996 (XI. 27) határozatban elfogadta, hogy a nálunk letehető sportszakmaival bővített vizsga sikeres abszolválása ugyanúgy feltétele lehet a diploma megszerzésének, mint a Rigó utcai nyelvvizsga! Ez azután belekerült a testkulturális képzésben résztvevő hallgatók kimeneti képesítési követelményébe is (44/2002), amely 2006. szeptember 1-ig volt érvényben. Időközben a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája is elfogadta ezt a vizsgát középfokú nyelvvizsgaként. Ez a határozat a BSc/MSc képzés bevezetésével megszűnt. Azóta minden szakon csak az állami B2-es nyelvvizsga az elfogadható a diploma kiadásának feltételeként.

A Sportszaknyelvi Lektorátus oktatói mind egyetemi diplomával rendelkező nyelvtanárok. A jelenlegi létszám 2 főállású nyelvtanár (1 angol-német, 1 angol nyelvtanár), 1 félállású angol nyelvtanár angol anyanyelvi lektor és – alkalmanként – 1 fő óraadó. Munkánkat 1 fő tanszéki adminisztrátor segíti.

Tanítunk a nappali és levelező BSc, az MSc, valamint az osztatlan szakokon és órákat tartunk a külföldi (ERASMUS), valamint az OKJ képzésen résztvevő hallgatóknak.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!