Pedagógiai Tanszék

Szakdolgozat és TDK témák

Dr. Borosán Lívia

 • Neveléssel kapcsolatos nézetek: pedagógus, diák, szülők vonatkozásában
 • A személyiség megismerésének és fejlesztésének lehetőségei
 • A mindennapos testnevelés hatása a személyiség fejlődésére/megvalósítási lehetőségek a gyakorlatban
 • Adaptív tanulásszervezéssel kapcsolatos vizsgálatok
 • Tanárjelöltek és pedagógusok motivációs bázisának vizsgálatai
 • Kezdő pedagógus problémái
 • Reflektivitás a pedagógiai tevékenységben
 • A mozgás, mint személyiségfejlesztő tényező
 • A motiváció szerepe az egészséges életmódra nevelésben
 • Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai lehetőségei
 • Az egészséges életmódra nevelés módszerei valamely reformpedagógiai vagy alternatív iskolamodellben

Budainé Dr. Csepela Yvette

 • Egyéni és csapatsportok edző- sportoló interakcióinak vizsgálata
 • A korai mozgásfejlesztés megoldási módozatai az egyes sportágak mozgásanyagának felhasználásával
 • A sportolói mikrokörnyezet szerepe a sportágválasztásban
 • A néptánc jelentősége a 2-6 éves korú gyermekek mozgásügyességének fejlesztésében
 • A ritmikus gimnasztika előkészítő mozgásainak felhasználása a korai mozgásfejlesztő programokban
 • Az alapfokú művészetoktatási intézmények működésének és tapasztalatainak elemzése, kutatása

Prof Dr. Hamar Pál

 • A testnevelési tantervek teoretikus vizsgálata hazai és nemzetközi összehasonlításban
 • A testnevelési tantervkészítés és -fejlesztés 21. századi módszertani lehetőségei
 • Testnevelés tantárgy-pedagógiai vizsgálatok sportágspecifikus vonatkozásokban

Prof. Dr. Soós István

 • Diplomamunka
  • A tanulók motivációja a modern technikai eszközök használatára, a képernyő előtt töltött idő és ennek pedagógiai vonatkozásai
  • A tanulók hangulata a testnevelés órán és ennek nevelési vonatkozásai
  • Sportolók (egyéni és csapat) motivációja és ennek nevelési vonatkozásai
  • Sportolók hangulata és ennek nevelési vonatkozásai
  • A testnevelő tanárok személyisége és ennek megjelenése nevelőmunkájukban
  • Az edzői személyiség nevelő hatása az edzői tevékenység során
 • TDK
  • Neveléssel ellensúlyozható-e a tanulók túlzott képernyő előtt töltött ideje, és ez elveszi-e az időt a fizikai aktivitástól?
  • A kedvező testnevelés órai légkör megteremtése hogyan befolyásolja a tanulók testnevelés órai motivációját?
  • A tanulói motiváció hogyan befolyásolja a különböző nevelési eljárásmódokat?
  • Az edzői nevelés hogyan hat a sportolók motivációjára és sportolói teljesítményre?
  • A testnevelő tanárok személyisége és önmotivációja hogyan nyilvánul meg nevelő munkájukban?
  • Az edzői személyiség hogyan befolyásolja a nevelő munkát és sportolói teljesítményt?

Oktatott tantárgyak

A Pedagógia és Módszertani Tanszék munkatársai szakcsoportokba szerveződve végzik munkájukat.

Pedagógia szakcsoport

Dr. Borosán Lívia

 • Az iskola belső világa, a 21. század iskolája
 • Iskolai pályaszocializációs gyakorlat
 • Neveléselmélet
 • Pályaszocializációs gyakorlat I-II.
 • Pedagógiai esetelemzés
 • Pedagógiai gyakorlat
 • Portfólió
 • Portfólió felkészítés

Prof. Dr. Hamar Pál

 • Didaktika
 • Oktatáselmélet
 • Pályaszocializációs gyakorlat I-II.
 • Theory of Education

Budainé Dr. Csepela Yvette

 • századi mozgásformák – Zumba, fitness
 • A pedagógia elméleti és történeti alapjai
 • Család és iskola
 • Közösségi pedagógiai gyakorlat
 • Pályaszocializációs gyakorlat I-II.
 • Pedagógia
 • Pedagógiai alapismeretek
 • Portfólió

Dr. Gombocz János

 • Bevezetés a Pedagógiába
 • Neveléselmélet

Prof. Dr. Soós István

 • Theory of Education
 • Rekreációs- és versenysportolók életvitelének és motivációinak pedagógiai vonatkozásai

Külsős oktatók:

Budai Csaba

 • Oktatástechnológia

Czirják György

 • Tehetséggondozás
 • Nevelés az iskolában

Dr. Kattein-Pornói Rita

 • A neveléstudomány új módszerei, irányzatai

Schmitt Pál

 • Sport és környezetvédelem

Dr. Szilárd Zsuzsanna és Sebestyén- Orbán Hajnalka Katalin

 • Különleges nevelési igényű sportolók

Dr. habil Torgyik Judit

 • Theory of Education

Pedagógia Tanszék

K1 épület A208 | +36 1 487 9231 | tf.hu/ped

Dr. Borosán Lívia
Tanszékvezető egyetemi docens
K1, A207
+36 1 487 9299
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Prof. Hamar Pál
Egyetemi tanár, az MTA doktora
K1, C309
+36 1 487 9219
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV  HU EN

Prof. Dr. Gombocz János
Professor Emeritus
K1, A221
+36 1 487 1501
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Prof. Dr. Soós István
Kutatóprofesszor
K1, A219
+36 1 487 9283
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Budainé Dr. Csepela Yvette
Egyetemi docens
K1, A208
+36 1 487 9231
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Dr. habil. Cserny Ákos
Egyetemi docens
K1, A131.1
+36 1 487 9247
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Petrovics Dorottya
Ügyvivő szakértő
K1, A208
+36 1 487 9231
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Óraadók:
Budai Csaba
Czirják György
Dr. Kattein-Pornói Rita
Schmitt Pál

Portfólió leadási/feltöltési határidő a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében MINDEN SZAKON!

A Hallgató eldöntheti, hogy az alábbi három leadási mód közül melyiket választja:

 1. Portfólió leadása elektronikusan az E-learning felületre feltöltve: 2024. 05. 31. péntek 24.00 óráig;
 2. Portfólió leadása nyomtatott formában a Pedagógia Tanszékre behozva (K1 épület, A208-as szoba): 2024. 05. 31. péntek 12.00 óráig
 3. Portfólió leadása nyomtatott formában postázva: 2024. 05. 31. péntek 12.00 óráig érkezzen meg a Pedagógia Tanszékre.

Portfólió bírálatok kiküldése a hallgatók számára e-mailben: 2024. 06. 06. csütörtök 16.00 óráig

A Pedagógia Tanszék az Egyetemi struktúra átszervezését követően 2022 augusztusával jött létre. Jogelődje a Pedagógia és Módszertani Tanszék 2015 szeptembere óta működött a Tanárképző Intézet keretein belül. A Pedagógia Tanszéken folyó oktató-nevelő- és kutatómunka elsődleges célja, hogy integrálja a neveléstudomány különböző részterületeiről szerzett ismereteket, szintetikus egységgé alakítsa a hallgatók pedagógiai tudását, biztosítsa a leendő szakemberek pedagógiai felkészültségét, egyúttal alkalmazhatóvá tegye az elsajátított tudásanyagot az iskolai testnevelésben, valamint a testkultúra és sportmozgalom különböző színtereinek gyakorlatában.

Tájékoztatók, szabályzatok

 • Közösségi pedagógiai gyakorlat szabályzata >>>
 • Közösségi pedagógiai gyakorlat igazoló lap >>>
 • Portfólió tájékoztató (osztatlan tanárképzés) >>>
 • Portfólió tájékoztató (2 féléves mester testnevelő tanárképzés - főiskolai testnevelő tanári végzettségre épülő) >>>
 • Portfólió tájékoztató (2 féléves mester testnevelő tanárképzés - edzői végzettségre épülő) >>>
 • Portfólió tájékoztató (4 féléves mester testnevelő tanárképzés) >>>
 • Portfólió tájékoztató (2 és 5 féléves testnevelő tanárképzés) 2022-23 előtt kezdő hallgatók számára >>>
 • Portfólió tájékoztató (4 féléves gyógytestnevelés-egészségfejlesztés) 2022-23 előtt kezdő hallgatók számára >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!