Jelentkezési felhívás 4. féléves doktoranduszok komplex vizsgájára

A doktori képzés során, a 4. félévben a hallgatóknak nyilvános komplex vizsgát kell tenniük. A második képzési szakaszba lépés feltétele a sikeres komplex vizsga, a vizsgára jelentkezés feltétele az előírt tanulmányi kreditpontok teljesítése.

A komplex vizsga két részből áll:

  • a) disszertációs rész: szakirodalmi áttekintés, belehelyezve a saját kutatási témát (harminc perc). A kötelező mellékletként benyújtandó szakirodalmi áttekintésben ki kell térni a kutatási téma elméleti keretére, hipotéziseire, a vizsgálat módszereire, valamint a várt eredményekre;
  • b) elméleti rész: egy, a megelőző tíz évben megjelent tudományos közlemény feldolgozása angol nyelven (tizenöt perc).

Komplex vizsgáról bővebben: Doktori Szabályzat 23. §

A doktoranduszi komplex vizsgára jelentkezés határideje: 2022. november 30. 24:00

Figyelem, a dokumentumokat (Irodalmi feldolgozás + 28. sz. melléklet) eredetiben is be kell nyújtani a Doktori Titkárságra, határideje: 2022. december 2. 12:00 óra!

A komplex vizsgára előreláthatólag 2023 januárjában kerül sor.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!