Testnevelés, Sport, Tudomány

Üdvözöljük az olvasót a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) oldalán!

A sporttudomány egy interdiszciplinális tudomány, különösen azért is, mivel a sportolás egy, csak az emberre jellemző tevékenység. Bár egyes elemei megvannak az állatok fizikai aktivitásánál is, de például a sportolás pszichológiai, pedagógiai, társadalom-gazdasági jelenségei és az azokat szabályozó mechanizmusok nincsenek jelen.

Az önálló Testnevelési Egyetem szerkezeti felépítése tükrözi ezt, mivel a négy intézetének létrejötte lehetőséget adott arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak oktatását és kutatását eltérő megközelítésbl, de adott esetben több tudományterület összekapcsolásával végezzük. Ez nem csak formailag lényeges, hanem tartalmilag is, mivel fontos kihangsúlyozni, hogy a sport és a testnevelés - ami egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában - komoly eszköze lehet annak, hogy magasabb szintre emelhessük a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A Testnevelés Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) várja mindazokat a sporttudományokkal foglalkozó kéziratokat, eredeti közleményeket és összefoglaló tanulmányokat melyek a testnevelés, edzésmódszertan, társadalom és természettudomány területén folyó kutatásokról számolnak be. Továbbá, a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő publikációknak is szeretnénk fórumot adni.

Mivel újságunk kétnyelvű, ezért mind hazai, mind külföldi szerzőktől várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Továbbá, tervezzük, hogy az Egyetemünkön végző doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TE által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentessük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS elsősorban online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető lesz, elősegítve az olvasottság növelését és a tudás terjesztését. Minden beküldött cikket legalább két bíráló értékel, akik a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok közül kerülnek ki, ezzel is biztosítva a közlemények magas szintű minőségét.


A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 005 címlap2. évfolyam, 4. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A 3D computer simulator to examine the effect of wind and altitude on a soccer ball trajectory / A szél és a magasság futball labda röppályájára gyakorolt hatásának vizsgálata három dimenziós számítógépes szimulációval >>>
    Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili, Karlo Moistsrapishvili
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Posztok és szerepek az európai női kosárlabdázásban a riói olimpián / Playing positions and roles in European women’s basketball at the Rio Olympics >>>
    Balogh Judit
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Esélyegyenlőség-vizsgálat utánpótláskorú labdarúgók körében / Equity examination among youth soccer players >>>
    Tóth Péter László, Dóczi Tamás
   • Sportpszichológiai körkép 2017-ben. A Nemzetközi Sportpszichológiai Társaság világkongresszusának legfontosabb témái / Sport psychology in 2017. The most important topics of the World Congress of the International Society of Sport Psychology >>>
    Török Lilla, Kovács Krisztina, Gyömbér Noémi, Boda-Ujlaky Judit, Lénárt Ágota
   • Konfliktuskezelő stratégiák a labdarúgó edző-játékos-szülők közötti interakciókban / Conflict management strategies in the soccer coach-player-parents interactions >>>
    Németh Zsolt
 • TST+ / PSS+
  • Iskola- és mozgáskultúra Szingapúrban, egy magyar testnevelő szemével / Education and Active Life Style in Singapore, through the eyes of a Hungarian PE Teacher >>>
   Kovács Katalin
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences >>>
  • A 47. Mozgásbiológiai Konferencia programja / Program of the 47th conference on motion biology >>>