Testnevelés, Sport, Tudomány

Üdvözöljük az olvasót a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) oldalán!

A sporttudomány egy interdiszciplinális tudomány, különösen azért is, mivel a sportolás egy, csak az emberre jellemző tevékenység. Bár egyes elemei megvannak az állatok fizikai aktivitásánál is, de például a sportolás pszichológiai, pedagógiai, társadalom-gazdasági jelenségei és az azokat szabályozó mechanizmusok nincsenek jelen.

Az önálló Testnevelési Egyetem szerkezeti felépítése tükrözi ezt, mivel a négy intézetének létrejötte lehetőséget adott arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak oktatását és kutatását eltérő megközelítésbl, de adott esetben több tudományterület összekapcsolásával végezzük. Ez nem csak formailag lényeges, hanem tartalmilag is, mivel fontos kihangsúlyozni, hogy a sport és a testnevelés - ami egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában - komoly eszköze lehet annak, hogy magasabb szintre emelhessük a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A Testnevelés Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) várja mindazokat a sporttudományokkal foglalkozó kéziratokat, eredeti közleményeket és összefoglaló tanulmányokat melyek a testnevelés, edzésmódszertan, társadalom és természettudomány területén folyó kutatásokról számolnak be. Továbbá, a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő publikációknak is szeretnénk fórumot adni.

Mivel újságunk kétnyelvű, ezért mind hazai, mind külföldi szerzőktől várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Továbbá, tervezzük, hogy az Egyetemünkön végző doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TE által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentessük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS elsősorban online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető lesz, elősegítve az olvasottság növelését és a tudás terjesztését. Minden beküldött cikket legalább két bíráló értékel, akik a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok közül kerülnek ki, ezzel is biztosítva a közlemények magas szintű minőségét.


A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2018/3-43. évfolyam, 3-4. szám (2018) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A testnevelés tantervelmélete (MTA doktori értekezés tézisei) / Curriculum theory of physical education (Theses of academic doctoral dissertation) >>>
    Hamar Pál
   • Tenisz-specifikus motoros tesztek áttekintése / An overview of tennis-specific motor tests >>>
    Dobos Károly
   • A jūdō és a jiu-jitsu csatája – városi legenda vagy sporttörténeti tény? / The Battle of Jūdō and Jiu-jitsu – An Urban Legend or a Historical Fact? >>>
    Papp Bendegúz
   • A központi gyújtású tűz- és PCP légfegyverek összehasonlítása pontosság, rekreációs alkalmazhatóság és költségvonzat szempontjából / Comparison of firearms and Pre-Charged Pneumatics air guns in terms of accuracy, recreational applicability and cost-effectiveness >>>
    Béres Sándor
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Az edzés pihenőidejében alkalmazott okklúzió hatása négyhetes guggoló edzést végző egyének átlagsebesség mutatóira / The effect of resting period occlusion on average velocity characteristics during 4 weeks of squat exercise protocol >>>
    Torma Ferenc, Gombos Zoltán, Bakonyi Péter, Radák Zsolt
   • Fáradás hatása a combizmok szabályozására ugróteszt során / The effect of fatigue on the control of thigh muscles during countermovement jumps >>>
    Katona Péter, Soós Ivett
 • TST+ / PSS+
  • A fogyatékkal élők élsportjának kialakulása és fejlődése úszásban (paraúszás) az elmúlt 20 évben, valamint a Riói paralimpia tapasztalatai / Development of the sport of disabled people in competitive swimming (para swimming) over the last 20 years and experiences of the Rio Paralympics >>>
   Sós Csaba
  • Emlékezés Dr. John O. Holloszy professzorra / Remembering Dr. John O. Holloszy >>>
  • A Testnevelési Egyetem 2018-as Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2018 of the University of Physical Education >>>
  • Abstracts of the 23rd International Student Congress on Sport Sciences (ISCSS) / A 23. Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia absztraktjai >>>
  • A 2. Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia programja / Program of the 2nd Sport and Innovation International Conference >>>
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Döntések elméletei és alkalmazásuk a sport gyakorlatában >>>
    Sterbenz Tamás
   • Sport és egészség a társadalmi integráció kontextusában >>>
    Vingender István
  • Megvédett PhD értekezések (2018) / Defended PhD theses (2018) >>>
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences >>>