Testnevelés, Sport, Tudomány

Üdvözöljük az olvasót a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) oldalán!

A sporttudomány egy interdiszciplinális tudomány, különösen azért is, mivel a sportolás egy, csak az emberre jellemző tevékenység. Bár egyes elemei megvannak az állatok fizikai aktivitásánál is, de például a sportolás pszichológiai, pedagógiai, társadalom-gazdasági jelenségei és az azokat szabályozó mechanizmusok nincsenek jelen.

Az önálló Testnevelési Egyetem szerkezeti felépítése tükrözi ezt, mivel a négy intézetének létrejötte lehetőséget adott arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak oktatását és kutatását eltérő megközelítésbl, de adott esetben több tudományterület összekapcsolásával végezzük. Ez nem csak formailag lényeges, hanem tartalmilag is, mivel fontos kihangsúlyozni, hogy a sport és a testnevelés - ami egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában - komoly eszköze lehet annak, hogy magasabb szintre emelhessük a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A Testnevelés Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) várja mindazokat a sporttudományokkal foglalkozó kéziratokat, eredeti közleményeket és összefoglaló tanulmányokat melyek a testnevelés, edzésmódszertan, társadalom és természettudomány területén folyó kutatásokról számolnak be. Továbbá, a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő publikációknak is szeretnénk fórumot adni.

Mivel újságunk kétnyelvű, ezért mind hazai, mind külföldi szerzőktől várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Továbbá, tervezzük, hogy az Egyetemünkön végző doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TE által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentessük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS elsősorban online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető lesz, elősegítve az olvasottság növelését és a tudás terjesztését. Minden beküldött cikket legalább két bíráló értékel, akik a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok közül kerülnek ki, ezzel is biztosítva a közlemények magas szintű minőségét.

A folyóiratban közölt cikkek megtalálhatók a TE Könyvtár és Levéltár elektronikus katalógusában és az MTA Könyvtárának repozitóriumában is, cikkenként a REAL-ban, évfolyamonként a REAL-J-ben.


A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (címlap)4. évfolyam, 3-4. szám (2019) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A CrossFit Games 2018 verseny elemzése / Analysis of CrossFit Games 2018
    Pálinkás Gergely, Petridis Leonidas, Tróznai Zsófia, Utczás Katinka, Béres Bettina, Szabó Tamás
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A térdsérülések és a dinamikus térd valgus közötti kapcsolat feltárása / Exploring the relationship between knee injuries and dynamic knee valgus
    Uhlár Ádám, Fodor Eszter, Lacza Zsombor
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • The effects of rheumatoid arthritis on Cypriot recreational athletes / A reumatoid artritisz hatása a ciprusi szabadidős sportolókra
    Stephen Nicolaou, Efstathios Christodoulides
   • Egészségmagatartási tényezők klaszteranalízise a Magyar Honvédségben / Cluster analysis of health behavior factors in the Hungarian Defence Forces
    Novák Attila, Nyakas Csaba, Rázsó Zsófia, Sótér Andrea
   • Professzionális magyar jégkorongozók személyiségének, megküzdési stratégiáinak és megélt stressz-szintjének vizsgálata / Examination of Hungarian professional ice hockey players’ personality, coping strategies and stress level
    Tóth Renátó, Szabó Kinga
   • Changes in Stadium Sports Spectators Customer Experiences / A stadionokba járó nézők vásárlóélményeinek változásai
    Ekaterina Glebova, Michel Desbordes, Gabor Geczi
 • TST+ / PSS+
  • ISSA 2019 Sportszociológiai Világkongresszus / World Congress of Sociology of Sport 2019 (ISSA)
   Garamvölgyi Bence
  • Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia 2019 (program és absztraktok) / International Sport and Innovation Conference 2019 (Program and Abstracts)
  • A 49. Mozgásbiológiai Konferencia programja / Program of the 49th Conference on Motion Biology
  • Megvédett PhD értekezések (2019) / Defended PhD theses (2019)
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences