A könyvtárba beiratkozhatnak:

 • a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, akik személyi igazolvánnyal rendelkeznek,
 • az egyetem hallgatói és foglalkoztatottjai.

A beiratkozásért a könyvtár díjat szed. A beiratkozás személyesen vagy online formában, a regisztrációs nyilatkozat kitöltésével történik a könyvtár elektronikus rendszerében.

Az olvasótól kért és rögzített adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvények előírásait betartva kezeli. A beiratkozás során a könyvtáros tájékoztatja az olvasót azokról a fontosabb tudnivalókról, amelyeket a Könyvtári és Levéltári Szabályzat tartalmaz. Kérésre az olvasó rendelkezésére bocsátja ezt, illetve az adatkezelési tájékoztatót.

A regisztrációval az olvasó a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni. Beiratkozáskor az olvasó a könyvtári tagság igazolására olvasójegyet kap, amely más személyre nem ruházható át.

Beiratkozási díjak, térítések és térítéses szolgáltatások

Olvasójegy kategória

beiratkozási díj

érvényességi idő

beiratkozáshoz szükséges okmány

TF hallgató

térítésmentes

tanév

személyi igazolvány v. jogosítvány v. útlevél, lakcímkártya, diákigazolvány

TF foglalkoztatott

térítésmentes

jogviszony fennállásáig

egyetemi beléptető kártya, megbízási szerződés vagy munkáltatói igazolás

Egyéb térítésmentes felhasználó (a 18. §
(3) bekezdése szerint)

térítésmentes

1 év

személyi igazolvány v. jogosítvány, lakcímkártya, kedvezményre jogosító irat v. okmány

Más felsőoktatási intézmény hallgatója

3000 ft.

1 év

személyi igazolvány v. jogosítvány v. útlevél, lakcímkártya, hallgatói jogviszonyt igazoló irat (diákigazolvány)

Külső felhasználó (Bármely, 18. életévét betöltött magyar állampolgár)

5000 ft.

1 év

személyi igazolvány v. jogosítvány v. útlevél, lakcímkártya

Kedvezményes felhasználó

3000 ft.

1 év

személyi igazolvány v. jogosítvány v. útlevél, lakcímkártya, kedvezményre jogosító irat v. okmány

Napijegy

1000 ft.

1 nap

személyi igazolvány


Térítésmentesen iratkozhatnak be:

 • a) az egyetem érvényes diákigazolvánnyal és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói,
 • b) az egyetemmel munkaviszonyban álló oktatók és egyéb foglalkoztatottak, valamint az egyetemen megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók,
 • c) a 70 éven felüliek,
 • d) a könyvtári, levéltári, múzeumi dolgozók,
 • e) a pedagógusok,
 • f) a 67%-osan vagy annál súlyosabban rokkant hallás- és látássérültek, mozgáskorlátozottak,
 • g) az egyetemen egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkező oktatók.

Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek:

 • a) az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők (más magyar felsőoktatási intézmény hallgatói),
 • b) a 70 év alatti nyugdíjasok,
 • c) a regisztrált munkanélküliek,
 • d) a gyermekgondozási segélyben részesülők,
 • e) az egyetem alumni-tagjai.

A könyvtári használat szabályai

Kategória

Egyidejűleg kölcsönzésbe vehető könyvek száma

Kölcsönzési idő

Egyetemi tanagyag, jegyzet kölcsönzése

Hosszabbítás

Előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés

TF hallgató

7 db

2 vagy 4 hét

igen

négyszer

igen

TF foglalkoztatott

15 db

6 hónap

igen

négyszer

igen

Egyéb felsőoktatási intézmény hallgatója

5 db

4 hét

nem

kétszer

igen

Külső beiratkozó

5 db

4 hét

nem

kétszer

igen

Kedvezményes beiratkozó

5 db

4 hét

nem

kétszer

igen

Térítésmentes beiratkozó

5 db

4 hét

nem

kétszer

igen

Napijegyes felhasználó

-

-

-

-

-


Egyéb díjak

 • Késedelmi díj 2 vagy 4 hétre szóló kölcsönzés esetén: 50 ft/nap/dokumentum
 • Késedelmi díj rendkívüli kölcsönzés esetén: 500 ft/nap/dokumentum
 • Elveszett olvasójegy pótlása: 500 forint
 • Elveszett könyv pótlása: elvesztés időpontjában érvényes beszerzési érték
 • Reprográfiai szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás)
  • A/4, fekete-fehér szöveges: 50 forint
  • A/4, fekete-fehér képes: 150 forint
  • A/4, színes szöveges 150 forint
  • A/4, színes képes 300 forint
  • A/3, fekete-fehér szöveges 100 forint
  • A/3, fekete-fehér képes 300 forint
  • A/3, színes szöveges 300 forint
  • A/3, színes képes 500 forint
  • A szkennelés ingyenes

Igazgató:
Lukácsné Varga Judit | +36-1-487-9235 | K3 épület, T 04 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Titkársági, adminisztrációs, levéltári, irattári ügyek:
Lőrinczi Mária Magdaléna | +36-1-487-9216 | K3 épület, T 03 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Olvasószolgálat:
Nusser Tamás | +36-1-487-9279 | K3 épület, T 02 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kovács Klaudia | +36-1-487-1519 | K3 épület, T 11 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Lendvai-Fülöp Éva | +36-1-487-3029 | K3 épület, T 08 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Állománygazdálkodás, dokumentum feldolgozás:
Pacsirta Szilvia | +36-1-487-3029 | K3 épület, T 08 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Lendvai-Fülöp Éva | +36-1-487-3029 | K3 épület, T 08 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Folyóiratbeszerzés, külföldi könyvbeszerzés, könyvtárközi ügyintézés:
Nusser Tamás | +36-1-487-9279 | K3 épület, T 02 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Magyar könyvbeszerzés:
Pacsirta Szilvia | +36-1-487-3029 | K3 épület, T 08 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nusser Tamás | +36-1-487-9279 | K3 épület, T 02 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szakirodalmi adatbázisok, E-könyvek:
Lukácsné Varga Judit | +36-1-487-9235 | K3 épület, T 04 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nusser Tamás | +36-1-487-9279 | K3 épület, T 02 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

E-learning, könyvtári képzések - adminisztráció, szakdolgozat feltöltés és plágiumszűrés:
Kovács Klaudia | +36-1-487-1519 | K3 épület, T 11 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Könyvtári képzések – oktatás
Keresztfalviné Ilyés Renáta Gyöngyi | +36-1-487-9279 | K3 épület, T 02 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

MTMT nyilvántartási és tudományos publikációkkal kapcsolatos ügyek:
Lukácsné Varga Judit | +36-1-487-9235 | K3 épület, T 04 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kovács Klaudia | +36-1-487-1519 | K3 épület, T 11 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bara Eszter | K3 épület, F 02 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Minőségügyek
Pandur Erika | +36-1-487-9279 | K3 épület, T 02 |  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Raktári ügyek, digitalizálás:
Simon Gábor | +36-1-487-3030 | K3 épület, T 16 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Panaszkezeléssel kapcsolatos tudnivalókat a Könyvtári és Levéltári Szabályzat V. fejezete tartalmazza.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályok és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat alapján jár el.

A Könyvtár ezúton tájékoztatja olvasóit a beiratkozással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelés jogalapja és célja

A személyes beiratkozás során a személyes adatok gyűjtése az 1997. évi CXL. törvény 57. §-ának rendelkezése, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a alapján történik.

Az adatok kezelésének célja az olvasók könyvtárhasználatának biztosítása.

A kezelt adatok köre

A könyvtárhasználói jogviszony létrejöttéhez az olvasói beiratkozás során a jogszabályban előírt alábbi adatok megadása és igazolása szükséges: családi és utónév/születési családi és utónév, a születés helye, ideje, állandó lakcím. Az igazoláshoz a személyi okmány számának és típusának megadása szükséges. Statisztikai adatgyűjtés és tájékoztatás céljából a következő adatok önkéntesen, az olvasó hozzájárulásával megadhatók: az olvasóval való kapcsolattartás nyelve, e-mail cím.

A hozzájárulás visszavonása a Könyvtárhoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő elektronikus levél küldésével történhet, amely egyben a könyvtárhasználati jogosultság megszűnését is jelenti.

A szakdolgozatok feltöltéséhez a hallgató születési ideje, e-mail címe és Neptun-kódjának megadása szükséges. Ezeket az adatokat a Tanulmányi Hivatal bocsátja a Könyvtár rendelkezésére.

Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Könyvtár és a vele szerződéses kapcsolatban álló intézmények munkatársai jogosultak, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében.

A Könyvtár a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. A Könyvár a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja. A Könyvtár az egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett a Könyvtárnál kezdeményezheti:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Könyvtár által kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Könyvtár a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Könyvtár által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Könyvtár helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes,
 • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri,
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
 • az adatok tárolásának határideje lejárt,
 • a törlést bíróság vagy a NAIH elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Könyvtár a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást a Könyvtárhoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti. A törlés egyben a könyvtárhasználati jogosultság megszűnését is jelenti.

A Könyvtárban kezelt személyes adatok megőrzési ideje

Beiratkozáshoz kért személyes adatok: 8+2 év a számviteli jogszabályok szerint

Kölcsönzéssel kapcsolatos személyes adatok: az olvasó engedélye alapján

 • TF hallgatók: a hallgatói jogviszony fennállása végéig
 • TF dolgozók: a TF-fel fennálló munkavállalói jogviszony végéig
 • külső olvasók: a beiratkozás lejártáig.

Szakdolgozat föltöltéshez kért személyes adatok: 4 évig a hallgató engedélye alapján.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Könyvtárhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!