2014. február

Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot ír ki a "Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013" cím elnyerésére.

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete.

A pályázat célja

 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre

Minden a köznevelésben és felsőoktatásban tanuló diák és hallgató, aki a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelel. A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

 • III. kcs.: 2000-2001-ben születettek
 • IV. kcs.: 1998-1999-ben születettek
 • V. kcs.: 1996-1997-ben születettek
 • VI. kcs.: 1993-94-95-ben születettek (kivétel atlétika sportág, ahol az 1993-1994-ben születettek nem indulhatnak)
 • VII. kcs.: 2012/2013-es tanévben felsőoktatási intézmények hallgatói.
A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. Az oktatási intézmény igazgatója által aláírt pályázatot vagy a diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2012/2013-es tanév végén, illetve VII. korcsoport esetén a második félévben:

 • a III., IV., korcsoportban 4,80 vagy annál magasabb;
 • az V., VI. korcsoportban 4,70 vagy annál magasabb;
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
 • 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között hazai versenyen eredményesen szerepeltek.
A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyeredmények értékelhetők:
 • Magyar Diáksport Szövetség,
 • Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség,
 • Magyar Paralimpiai Bizottság,
 • Magyar Hallássérültek Sportszövetsége,
 • Magyar Speciális Olimpia Szövetség,
 • Magyar Szervátültetettek Szövetsége,
 • Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége,
 • országos sportági szakszövetségek.
A pályázaton csak a Magyar Olimpia Bizottság (továbbiakban: MOB) által regisztrált sportági szakszövetségek, valamint a fogyatékosok országos sportszövetségei által képviselt sportágak igazolását fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a MOB honlapján (mob.hu).

Az elnyerhető támogatás

A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása

 • A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért független szakemberekből álló „Értékelő Bizottság” bírálja el. A döntés meghozatalánál egy hazai, és amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel (kivétel a III. és IV. korcsoport), egy nemzetközi verseny eredményeit veszi figyelembe. A III. és IV. korcsoport esetében a bírálóbizottság nemzetközi eredményt nem vehet figyelembe!
 • Minden pályázó (kivétel a III. és IV. korcsoport) egy hazai és egy nemzetközi eredményt jelölhet meg a pályázati adatlapon. Abban az esetben, ha egy pályázó több sportágban is kiemelkedő eredményt ért el, úgy maximum három, külön-külön más sportágban elért eredményt tűntethet fel. Az ilyen pályázó esetén a második, illetve harmadik sportágban elért eredmény után, a lenti táblázatban szereplő pontszámok, ezen eredmények után is beszámításra kerülnek.
 • Azonos sportágnak minősülnek azok, amelyek ugyanazt az önálló sportágat magukba foglalják. (Pl.: duatlon-triatlon, görkorcsolya-síroller, karate szakágak, kerékpársportok, kajak-kenu sportok és sárkányhajó, kézilabda-strandkézilabda, röplabda-strandröplabda, kosárlabda-streetball-korfball-B33, floorball-unihoki-kispályás floorball, torna-gumiasztal, úszás-hosszútávúszás, táncsportok, a triatlon-mezeifutás,…stb.) Egy sportági szövetség egy tanulónak csak egy elért eredménye után adhat ki igazolást.
 • A bírálók kizárólag a fent jelzett országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Megyei szervezetek által, vagy faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni! (Megfelelő személy aláírása és az országos szervezet pecsétje szükséges.)
 • Az értékelés során az Értékelő Bizottság csak az alábbi versenyeket veszi figyelembe: Olimpia, Paralimpia, Ifjúsági Olimpia, Világbajnokság, Európa-bajnokság, Univerziádé, Főiskolai Világbajnokság, Gimnáziádé, Középiskolai Világbajnokság (ISF), Világkupa, SportAccord Világjátékok (volt AGFIS Világjátékok), EYOF, Speciális Világjátékok (nemzetközi verseny kategória), hazai versenyek esetén: Felnőtt Országos Bajnokság, Korosztályos Országos Bajnokság, MEFOB, Diákolimpia. A felsorolásban nem szereplő versenyeket az értékelő bizottság nem veszi figyelembe!
 • A bírálók a diákolimpia és az egyetemi-főiskolai bajnokság esetében csak a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által meghirdetett és jóváhagyott Diákolimpiai és Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságok, valamint a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége Országos Bajnokságainak eredményeit értékelik.
 • Pályázat bírálata során a bizottság plusz 200 ponttal jutalmazza az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért olyan eredményeket, amelyek a felsőoktatási felvételi esetén a felvételi eljárás során plusz pontokat érnek.
 • A pályázat bírálata során szintén plusz 200 ponttal jutalmazza a bíráló bizottság azt a pályázót, aki a Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott tanulmányi versenyen az első 15 helyezés valamelyikét elnyerte. A plusz ponttal jutalmazható versenyek listáját a pályázat melléklete tartalmazza.
 • A pályázat bírálata során az olyan sportágak esetén, amelyekben egyéni cím elnyerésére nincs lehetőség (csapatsportok), a bírálók, a sporteredmény esetén a lenti táblázatban szereplő pontok másfélszeresével számolnak.

A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani:

Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013" pályázat

A pályázati dokumentáció

3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat):

 • a szükséges aláírásokkal ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntett versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, a fogyatékosok országos sportszövetségei (aláírás, bélyegző) és az oktatási intézmény (aláírás, bélyegző) igazolja. Minden esetben kérjük az országos sportági szakszövetségnek, sportszövetségnek az igazolását (aláírás, bélyegző).
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2012/2013-es tanévre vonatkozó eredményeiről kettő tizedesig kiszámolt átlagával (a III.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv megfelelő oldalainak fénymásolata az intézmény által hitelesítve vagy a tanulmányi rendszerből nyomtatott, majd a tanulmányi osztály által hitelesített lapok, amelyek a 2012/2013-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazzák (VII. korcsoport), csak a hitelesített másolatokat fogadjuk el,
 • Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló dokumentum.
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy eredeti, két másolat) példány beérkezik.
 • A pályázati adatlapot számítógéppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, majd a szükséges aláírásokkal ellátni.
 • Egy pályázati adatlapon csak egy tanuló adatai, eredményei szerepelhetnek.
A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a www.kormany.hu, az www.oktatas.hu, valamint a sportszakmai szervezetek honlapjain érhető el.

Hiányosan, de időben érkezett pályázatok esetében lehetőséget biztosítunk határidőn belül történő hiánypótlásra. Nem minősül hiányos kitöltésnek az, ha a pályázati adatlapon megjelölt adatok nem a valóságnak megfelelőek, vagy az adatlapok hitelesítését nem a megfelelő szervezet vagy személy végzi el.

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság mérlegelés nélkül elutasítja!

A pályázat benyújtása és elbírálása

A pályázat benyújtási határideje 2014. február 14. (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

A nyertesekről az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter hoz döntést. A nyertes pályázók a döntést követő 7 munkanapon belül tájékoztatást, s egyben a díjátadó ünnepségre szóló meghívót kapnak. A "Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013" cím díjátadó ünnepsége 2014 márciusában lesz.

A teljes lista olvasható lesz a kormany.hu honlapon.

Egyéb információk

A jelentkezési lap, az elbírálás szempontjai a teljes pályázati csomagban találhatók.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információkért, valamint szakmai jellegű információkért az Emberi Erőforrások Minisztériumában Sarinay Zoltán referenshez lehet fordulni a +36-1-795-4235-ös telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen (munkanapokon 8.30 – 12.00, illetve 14.00 – 16.00 óra között, pénteken 8-14 óráig.).

Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013

Felhívás "A fair play ereje" című konferencián való részvételre

Együttműködés és versengés a fair play szellemében: ez a sport lényege, de több is ennél: a demokrácia, a közbizalom éltető eleme.  A fair play szellemének megerősítése a sportban, a felsőoktatásban és a társadalomban a legfontosabb közös ügyünk és kötelességünk.

Ezért a TF Társadalomtudományi Tanszéke, a Magyar Fair Play Bizottság és az MSTT EU Szakbizottsága két részes konferencia sorozatot indított a 2013/14-es tanévben.

Az első rész a 2013. novemberében lezajlott videokonferencia volt, amely jeles fair play díjas sportolók, neves sportszakemberek, a fair play témáját kutató oktatók s hallgatók részvételével körvonalazta a fair play értékvilágát, gyakorlati érvényesítésének fő problémáit.

A második rész: A fair play ereje társadalomtudományi konferencia 2014. március 28-án. A konferenciára elsősorban a témához kapcsolódó sporttudományos előadásokat várunk a következő témakörökben - történettudomány, szociológia, filozófia, politológia, pszichológia, pedagógia, gazdaságtudomány - és egyéb releváns tudományterületekről. "Fair play történetek" címmel külön szekcióban biztosítunk lehetőséget sportolók, testnevelők, edzők számára a fair play szellemét megtestesítő tapasztalatok, élmények megosztására, illetve a fair play érvényesítésével kapcsolatos problémák felvetésére.

Az előadások időtartama 15 perc. Az absztrakt terjedelme 800-1200 leütés. Az absztraktokat kérjük elküldeni 2014. február 28-ig a dajkane@tf.hu email címre.

A konferencia szervezői tervezik az elhangzott előadások tanulmánykötetben való megjelentetését.

Gondolatébresztő kérdések

 • Mit jelent az egyenlőség a sportban?
 • Különbözik-e a fair play az egyéni és csapatsportágakban?
 • Vajon mindig összeegyeztethetetlen a bunda a fair play szellemével?
 • Mennyire függetleníthető a sportban megjelenő fair play a társadalmi fair playtől?
 • Mennyire függetleníthető egy sportoló fair játéka a sportágában általános fair play szellemtől?
 • Hogyan adható át a fair szellemiség a fiatal nemzedéknek?
 • Milyen gyakorlati problémákat vet fel e fogalom a nevelésben és az oktatásban?
 • Milyen hatással lesz az új doppingellenes stratégia a sportra?
 • Hogyan hatnak a sportfogadások a fair play-re?

Reméljük, hogy a konferenciasorozat felkeltette érdeklődését, s részt vesz a közös munkában, amelynek célja: minden oldalról megmutatni és kibontakoztatni a fair play erejét.

Felhívás "A fair play ereje" című konferencián való részvételre

Kezdetét vette a "Pro Safe Sport for Young Athletes" projekt

Január 28-án és 29-én tartotta Bécsben első munkamegbeszélését a "Pro Safe Sport for Young Athletes (PSS)" projekt konzorciuma.

Az Európai Bizottság által társfinanszírozott projekt vezetője az Európa Tanács Bővített Sport Részegyezménye, az EPAS. 14 partnerszervezettel együtt fogja megvalósítani a projektet, köztük Karunkkal. A projekt résztvevőinek első találkozóján intézményünket Bardocz-Bencsik Mariann, a Nemzetközi Igazgatóság ügyvivő szakértője képviselte.

Kezdetét vette a "Pro Safe Sport for Young Athletes" projekt

A projekt fő célja az utánpótlás korú sportolók fizikai és morális sértetlenségéért harcolni különböző, az ő védelmüket célzó kezdeményezések támogatásával. A projekt alatt kidolgozásra fog kerülni egy, a sportolók egészségéről és biztonságáról szóló figyelemfelhívó eszköztár, valamint egy önértékelő eszköz olyan sportszervezetek számára, amelyek fiatal sportolókkal dolgoznak. Ez az eszköz is az egészség és biztonság témakörében fog útmutatásul szolgálni. Szintén projektcél, hogy egy formális kapcsolati hálót alakítson ki az érintett szervezetek számára, amely egyben virtuális információs központul is szolgálna a jövőben.

A bécsi találkozó az osztrák Sportok Házában került megrendezésre az EPAS szervezésében. A megbeszélést Michael Trinker úr, az EPAS osztrák munkatársa vezette. A két nap alatt a résztvevőknek lehetőségük volt megismerkedni egymással és a projekt témájával is. Első nap a találkozó vendége volt Elena Rapti, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének görög tagja, aki megosztotta a résztvevőkkel tapasztalatait a gyermekek zaklatása, illetve a velük szembeni nemi erőszak elleni küzdelem témakörében.

Kezdetét vette a "Pro Safe Sport for Young Athletes" projekt

A bevezető előadások után a résztvevők kisebb csoportokban dolgoztak a projekt témakörének még jobb megismerése érdekében. Ezután Trinker úr beszélt a projekt kommunikációs tervéről és az időtervről. A tervben szerepel négy workshop és két tréning, amelyeket 2014 májusa és 2015 júniusa között kell megvalósítani.

Az előzetes programtervezet szerint egy workshop Karunkon fog megrendezésre kerülni. Erről a későbbiekben a honlapon további információkat fogunk közölni.

A projektről bővebb információkat tudhatnak meg az érdeklődők annak már működő Twitter oldalán, és hamarosan induló weboldalán, illetve Facebook-oldalán.

szöveg: Bardocz-Bencsik Mariann | fotók: Michael Trinker

Kezdetét vette a "Pro Safe Sport for Young Athletes" projekt

Felhívás a Kölyökatlétikai Programon való részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést szervez "A Nemzetközi Atlétikai Szövetség Kölyökatlétikai Programjának megvalósítási lehetőségei a mindennapos testnevelés keretében az általános iskola alsó tagozatán” címmel.

Tájékoztató | Jelentkezési lap

Felhívás a Kölyökatlétikai Programon való részvételre