;>
Archívum

2016. március

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz

Megjelent a felhívás a posztdoktori kiválósági program pályázathoz. A kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

Feltételek:

  • A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni.
  • Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni.
  • Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel).
Beadási határidő: 2016. április 18.

Bővebb információ elérhető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap oldalán.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2016. évi közgyűlése

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2016. évi közgyűlése

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) a 15 szaklevéltárral rendelkező hazai felsőoktatási intézmény levéltári munkatársait, intézményi tagként a szaklevéltárak fenntartóinak, illetve 2 szaklevéltárral jelenleg még nem rendelkező egyetem, és egy nyilvános magánlevéltár (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár) képviselőit tömörítő szakmai, érdekképviseleti szervezet.

Örömmel vettük, hogy az idén működésének 24. évébe lépő szervezetünkhöz még az elmúlt esztendőben intézményi tagként csatlakozott a Testnevelési Egyetem Könyvtára is, amelyhez az intézmény levéltára tartozik.

Szakmai közösségünk talán legfontosabb eseménye az évi rendszerességgel – általában valamelyik budapesti székhelyű felsőoktatási intézményben – megtartott közgyűlés, ahol számot adunk az elmúlt időszak munkájáról, eredményeiről, esetleges kudarcairól, és közösen megtervezzük az előttünk álló munkaévet. Közgyűlésünket hagyományainkhoz híven össze szoktuk kapcsolni az MFLSZ tavaszi szakmai napjával, amelyen a hazai felsőoktatási szaklevéltárak működését érintő kérdéseket vitatunk meg. Az idei szakmai napot két kérdéskör megvitatása köré szervezzük. Az egyik a hazai felsőoktatási szaklevéltárakban egységesen alkalmazandó levéltári nyilvántartó rendszer bevezetésének módszertani kérdései, a másik A felsőoktatási szaklevéltárak jövőképe és stratégiája címet viselő műhelytanulmány első szakmai vitája.

Ezt az MFLSZ életében igen jelentős két szakmai eseményt, megtisztelte jelenlétével és – a vendéglátó Egyetem nevében – köszöntötte  Prof. Dr. h. c. Mocsay Lajos rektor úr és Ortutayné dr. Léces Melinda könyvtárigazgató asszony.

Az MFLSZ valamennyi jelenlévő tagja számára megtisztelő és felemelő érzés volt részt venni a Testnevelési Egyetem március 15-i ünnepségén. Külön köszönet Prof. Dr. h. c. Mocsay Lajos rektor  úrnak, hogy meghívása lehetővé tette a MFLSZ tagjai számára a részvételt ezen a csodálatos ünnepségen.

A 48-as megemlékezés

A 48-as megemlékezés

Az idén nagyon korán, március 10-én tartotta az egyetem az 1848-as forradalom és szabadságharcra történő megemlékezést. A helyszín a MOM Kulturális Központ volt, amely gyönyörű környezetet teremtett a megemlékezésnek.

MEFS tisztújító közgyűlés

MEFS tisztújító közgyűlés

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) tisztújító közgyűlését 2016. március 11-én délelőtt a Magyar Sport Házában rendezték meg.

Az ünnepi közgyűlésen megválasztották a következő négy évre Prof. Dr. Kiss Ádámot a MEFS elnökének, Dr. Bács Zoltánt, Skultéty Tamást és Dr. Sterbenz Tamást a MEFS alelnökeinek és Dr. Freyer Tamást, Dr. Kovács Antalt, Molnár Dánielt, Rakaczki Zoltánt, Tompos Balázst, valamint Vladár Csabát elnökségi tagoknak.

Az eseményen átadták a MEFS ez évi kitüntetettjeinek díjait is. A legmagasabb kitüntetést a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség Örökös tagja – Honorary Member díjat Dr. Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi a Testnevelési Egyetemi professzor emeritája vehette át Prof. Dr. Kiss Ádámtól, a MEFS elnökétől, a hazai és nemzetközi egyetemi sport fejlesztéséért és támogatásáért végzett több évtizedes munkája elismeréseként.

Aranyplakettet kapott Szalma László, a Testnevelési Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, az egyetemi atlétika fejlesztése érdekében végzett munkájáért, melyet  Matjaz Pecovnik, az EUSA főtitkára, Kozmann György, az EMMI sportért felelős helyettes-államtitkára, Gulyás Tibor HÖOK elnök és Margo de Lange, az ENAS képviselője adott át.

A fentieken kívül két Életműdíj, hat Aranyplakett, valamint hat hallgatói elismerés került kiosztásra.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!