# emlékeztető

Emlékeztető a 2008. december 14-i Tisztújító Közgyűlésről

Időpont: 2008.december 14. (vasárnap) 10:00 órai kezdet. Színhely: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Főépület. Díszterem Résztvevők: a tagszervezetek szavazati joggal delegált küldöttei 159 fő. Meghívottak, a társszervezetek képviselői.

Dr. Istvánfi Csaba elnök üdvözölte a megjelenteket, közöttük az elismerő okleveleket átadó:

 • dr. Schmitt Pál MOB elnököt,
 • Jakab Pétert az ÖM Sport Szakállamtitkárság szakreferensét, valamint házigazdánkat
 • prof. Tihanyi Józsefet, a TF dékánját.
A közgyűlés napirendje előtt a résztvevők néma felállással emlékeztek az utóbbi időszakban elhunyt kollegák közül:
 • Gyenge József, MTTOE titkárra,
 • Nagy Istvánra, a móri szervezet elnökére,
 • Zsivótzky Gyulára, a nemzet sportolójára,
 • Lénárt Zoltánra a kőbányai szervezet tagjára.
A szakmai program előtt szavalatok hangzottak el Takács Bence testnevelő tanár, PhD hallgató részéről, majd Németh József testnevelő tanár, operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja, Liszt-díjas érdemes művész opera áriákat adott elő.

Dr. Som Ferenc az MTTOE tiszteletbeli elnöke látta el az üléselnöki tisztséget. Vezetésével megválasztásra kerültek az alábbi tisztségviselők:

Mandátumvizsgáló bizottság

 • Elnök: dr. Szalay Piroska, MTTOE titkár,
 • Tagok: prof. Szabó Béla, Márkus László
Szavazatszedő és számlálóbizottság
 • Elnök: dr. Nemes András, jogtanácsos
 • Tagok: dr. Szalay Piroska, Horváth Lászlóné, Márkus László, Kégel Tamás, Lengyel László, prof. Szabó Béla.
Jegyzőkönyvvezető: dr. Vittek Lajosné Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga András, dr. Reigl Mariann.

A javasolt személyeket a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta. A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Istvánfi Csaba elnök beszámoló jelentésében átfogó képet és értékelést adott az egyesület tevékenyégéről.

A mandátumvizsgáló bizottság jelentését dr. Szalay Piroska ismertette miszerint 214 küldöttből 159 fő volt jelen, ami 78%-os részvételt jelent, ezért a közgyűlés határozatképes volt. Dr. Kovács Etele elnök felolvasta a felügyelőbizottság jelentését, amelyben egyaránt kitért az eredményekre és javítandókra is. Hozzászólások az elhangzott elnöki beszámolóhoz és a felügyelőbizottsági jelentéshez. Monostori Attila, az MTTOE XIV. kerületi alelnöke aggodalmát fejezte ki a sportpályák megszüntetése miatt és javasolta, hogy a szlovákiai magyar verések miatt egyesületünk is határozottabban lépjen fel. Befejezésül Wass Albertet idézte és adventi köszöntőt olvasott fel.

Prof. Tihanyi József dékán üdvözölte a közgyűlést, további együttműködéséről és támogatásáról biztosította az egyesületeket. Dr. Schmitt Pál MOB elnök hangsúlyozta az iskolai testnevelés és diáksport társadalmi jelentőségét, nevelési hatását és abban a testnevelő tanárok kiemelt szerepét. Elismerve az egyesület eddigi eredményes munkáját a hatékonyság növelése érdekében 4 M Ft. támogatást ajánlott fel a MOB részéről, amit a közgyűlés hosszantartó  tapssal fogadott.

Dr. Farkas Judit felszólalásában határozottabb szakmai érdekvédelemre biztatott. Deák György a Magyar Diáksport Szövetség elnöke pozitívan szólt az MTTOE-val való együttműködésről. Támogatást kért a szeptemberi dátumhoz kapcsolódó “diáksport nap” meghirdetéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához. Jelzést adott arról, hogy a diáksport korábbi támogatása egy csökkentett összeggel várhatóan visszaállításra kerül. (450 Ft/fő/év).

Dr. Istvánfi Csaba reagált a hozzászólásokra, kiemelte, hogy a plusz pénzügyi támogatást elsősorban a tanévvégi sportünnepélyek pályázati úton történő megszervezésére és lebonyolítására fogja javasolni. Ehhez kérte a közgyűlés támogató egyetértését.

A közgyűlés az elnöki beszámolót és a felügyelőbizottsági jelentést a javslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta.

Elismerések átadása

 • Prof. Istvánfi Csaba MTTOE oklevelek és “aranyplakett” 40 fő részére.
 • Jakab Péter és prof. Istvánfi Csaba ÖM-MTTOE elismerő oklevelet 15 fő részére.
 • Dr. Schmitt Pál és prof. Istvánfi Csaba MOB-MTTOE elismerő oklevelet 22 fő részére.
Befejezésül Matolay-Elek életműdíj átadásra került sor. A kitüntett dr. Bali Mihály 87 éves szegedi testnevelő tanár, aki az oklevelet meghatottan vette át. Az oklevelet dr. Schmitt Pál és prof. Istvánfi Csaba adták át.

Az elismerések átadása után az elnökség lemondott. Dr. Nemes András a szavazatszedő és számlálóbizottság elnöke tájékoztatást adott az előzetes jelölésről és a szavazás lebonyolításáról. A jelen lévő delegáltak szavazólappal rendelkeztek. A jelöltek közül visszalépet Banga Endre. A jelölőlistára nyílt szavazás eredményeként felkerült még dr. Hamar Pál és dr. Petrovics László, valamint a felügyelőbizottság korábbi elnöke dr. Kovács Etele és tagjai Nagyné dr. Kovács Ildikó, Monstori Attila. Ennek megfelelően az elnökségi tagságra 26 fő, a felügyelőbizottságra pedig 3 fő lett jelölve. Az elnöki tisztségre Istvánfi Csaba korábbi elnök személyében egy javaslat érkezett. Az érvényes alapszabály lehetővé tette, hogy a közgyűlés az elnökség létszámát 26 főben állapíthassa meg. Titkos szavazás alapján így minden jelölt elnökségi tag lett.

Az MTTOE Tisztújító Közgyűlés választási eredménye

Elnök: Prof. dr. Istvánfi Csaba

Elnökségi tagok

 1. Kovács T. László, Baja
 2. Prohászka Zsolt, Békés
 3. Fazekas Miklósné, Borsod
 4. Rátkay Péter, Esztergom
 5. dr. Reigl Mariann, Főváros
 6. Takács Zoltán, Bp. I. ker.
 7. Varga András, Bp. VIII. ker.
 8. Pozsgai Péter, Győr
 9. Kövérné Fejes Anikó, Hajdú
 10. Hegedűsné Lóczi Borbála, Heves
 11. dr. Lóczi Márta, Jászság
 12. Enyingi József, Keszthely
 13. Molnár István, Mór
 14. Bagyinszki Jenő, Nógrád
 15. Kovács Zoltán, Somogy
 16. Krasznai Andrea, Sopron
 17. Szondy György, Szabolcs
 18. dr. Szatmári Zoltán, Szeged
 19. Csontos Kálmán, Tiszafüred
 20. Ónodi Szabolcs, Tolna
 21. Szallár Csaba, Vas
 22. Edvy László, Veszprém
 23. Hajmási Ferenc, Zala
 24. Dr. Hamar Pál, Bp. Főváros
 25. Dr. Petrovics László, Bp. Főváros
Felügyelőbizottság
 • Elnök: dr. Kovács Etele
 • Tagok: Nagyné dr. Kovács Ildikó, Monostori Attila
Az újraválasztott elnök Istvánfi Csaba javaslatot tett a közgyűlésnek a korábbi három alelnök Ónodi Szabolcs, Prohászka Zsolt és Varga András tisztségének a megerősítését. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  Dr. Makszin Imre megemlékezett gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter (1922-1931) munkáságról, majd résztvevők megkoszorúzták szobrát.

A közgyűlést ebéd, majd hangulatos baráti társalgás, nótázás és beszélgetés követte.

Kmf.

A kiadvány hiteléül: Dr. Reigl Mariann, Varga András

Résztvevők: a jelenléti ív szerint. Nem képviseltetette magát az MTTOE győri, kecskeméti, nagykanizsai, tiszafüredi és soproni tagszervezete. A 36 tagszervezetből 31 jelen volt. Néhány szervezet kettő fővel jelent meg.

Meghívottak:

 1. dr. Hamar Pál, a TF tanulmányi és sportszakmai dékánhelyettes
 2. Gyulay Zsolt, ügyvezető OLLÉ Sportrendszer Kht.
 3. prof. Szabó Tamás, a NUSI igazgatója
 4. Lehmann László, a NUSI tudományos munkatársa
Napirend előtti programok:
 • Dr. Hamar Pál a TF dékánhelyettese – az MTTOE elnökségének tagja – köszöntötte a jelenlévőket hangsúlyozta, hogy egyesületünk működésének feltételeit a TF bázisán továbbra is biztosítani fogja.
 • Prof. Istvánfi Csaba, az MTTOE elnöke méltatta Szabó József a Szegedi Városi Szervezet leköszönő elnökének több évtizedes áldozatos és kiváló munkáját. Részére könyv ajándékot adott át.
 • Gyulay Zsolt és munkatársai ismertették az OLLÉ iskolai sportudvar fejlesztés rendszerét és a pályázati lehetőségeket, valamint a turizmus fejlesztését előkészítő programot. Felajánlották segítő együttműködésüket.
 • Prof. Szabó Tamás és Lehmann László tájékosztatást adott a közoktatási sportiskolai rendszerről, valamint azokról az együttműködési lehetőségekről, amivel az MTTOE tagszervezetei elősegíthetik a rendszer működését. Dr. Walter Károlynak a Somogy Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete elnökének személyében a két szervezetnek már van egy közös “koordinátora”, kapcsolattartója.
Napirend:

1. A 2007. évi MTTOE-ÖTM pályázatok értékelése

A megjelölt határidőre 62 pályázat érkezett. Minden pályázat támogatásban részesült 30-40 ezer forint összegben. A beküldött elszámolás alapján eddig átutalásra került 37 pályázat támogatási összege. Folyamatban van 27 pályázat támogatásának utalása. Eddig nem számolt el 28 pályázó!

Megállapítások: Az elszámolások és pályázatok tartalmi értékelései precízek, tartalmasak és szakszerűek. Néhány tagszervezet kényelmi szempontok miatt nem veszi igénybe ezt a szerény pályázati lehetőséget. A tagszervezetek kérése, hogy a pályázati anyag, űrlapok kerüljenek fel az MTTOE honlapjára. Ez korábban már megtörtént.

2. Tájékoztató a tagszervezetek közgyűlésének előkészületeiről

Eddig kettő tagszervezet tartotta meg a közgyűlését. Az előkészületek folyamatban vannak, várhatóan néhány áthúzódik 2008 év első negyedévére. A tagszervezetek korábban már megkapták az “arany plaketteket” létszámarányosan (1-4 db). Ezek átadása a közgyűlésen, a kitüntetett munkájának értékelésével történik. A kitüntetések odaítélése a tagszervezet elnökségének hatásköre. A személyi felterjesztés tájékoztatást szolgál. A kitüntetettek számára az oklevelet elkészítjük és megküldjük. Pontos névlistát kérünk.

3. Tájékoztató a tagnyilvántartás és tagkártya csere helyzetéről

A 2006. évben lejárt tagkártyák helyett újakat készítettünk. Az alapszabály előírja, hogy az egyesületi tagoknak tagsági könyvel kell rendelkeznie és tagdíjat kell fizetnie. A tagdíjak összegének a meghatározását az alapszabály a tagszervezetek elnökségének hatáskörébe helyezi. Sajnálattal kellett megállapítani, hogy tagszervezetek fele eddig nem küldte meg a tagnyilvántartását és nem végezte el a tagkönyv cserét.

4. Tájékoztató a gyulai 2008. évi szakmai-módszertani konferencia előkészületeiről

Prohászka Zsolt MTTOE alelnök a Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének elnöke, tájékoztatott arról, hogy a 2003. augusztus 28-29-én megtartott országos szakmai-módszertani konferenciának még a mai napig is jók a visszajelzései. A konferencián 870 regisztrált testnevelő tanár vett részt szinte az ország minden részéről a tagszervezetek előkészítő és szervező munkájának eredményeként. Kezdeményezte, hogy az általa irányított szervezet együttműködve a tagszervezetekkel ismételten megrendezi a két napos országos konferenciát az iskolai testnevelés és diáksport aktuális kérdéseinek a megbeszélése és a teendők meghatározása érdekében. Az időpont a tanévkezdési programokkal egyeztetve később kerül meghatározásra. Várhatóan augusztus utolsó hetében. Prof. Istvánfi Csaba elnök megkérdezte a tagszervezetek képviselőit, hogy hasonlóan a 2003. évi konferenciához, támogatják-e a kezdeményezést. Ellenjavaslat nem volt.

Határozatok

 1. A tagszervezetek határozzák meg a közgyűlés idejét és helyét. Erről tájékoztatják az MTTOE irodát. (határidő: dec. 1.) A közgyűlésre a tagszervezet elnöksége beszámolót készít. (Minta a jubileumi évkönyv) A beszámolót és a közgyűlés jegyzőkönyvét megküldik az MTTOE irodának. (határidő: 1 héttel a közgyűlés után).
 2. Azok a tagszervezetek, amelyek eddig még nem küldték el a tagnyilvántartásukat (név, iskola, nyugdíjas) haladéktalanul pótolják. (határidő: dec. 1.)
 3. A NUSI tájékoztatója szerint a vonzáskörzetükben működő közoktatás típusú sportiskolákkal vegyék fel a kapcsolatot és alakítsák ki az együttműködést. (határidő: febr. 1.)
 4. Prohászka Zsolt MTTOE alelnök kezdeményezésének megfelelően állapítsák meg, hogy 2008. augusztusi (pontos dátum később) konferenciára hány főt tudnak Gyulára elutaztatni és a szállítási eszközök (busz, mikrobusz, személygépkocsi) rendelkezésre állnak-e? Terveink szerint a résztvevő kollégákat minimális költség fogja terhelni. (határidő: febr. 1.) Néhány tagszervezet képviselője még plusz tagkártyákat igényelt, ami a létszám növekedésére utal.
Hozzászólások

Számos értékes javaslat, vélemény hangzott el. Ezek közül ki kell emelni azt a törvénymosósító tervezetet, amely a diplomás testnevelő tanárokat arra kívánja kötelezni, hogy az alsó tagozatban való tanításuk engedélyezése érdekében több órás (120?) szakmai továbbképzésen kell részt venniük.

Szöginé Kotormán Zsuzsa (MTTOE Hódmezővásárhelyi Szervezet elnöke) sérelmezte ezt a kötelezettséget mivel évek óta tanít alsó tagozatban a szülők és a gyerekek megelégedésére, eredményesen. Megállapította, hogy ennek a korosztálynak a nevelésére és képzésére a diplomás testnevelő tanárok ki vannak képzezve. A problémával kapcsolatos eszmecserét, amelyben többek között részt vett Sebőkné Lóczi Márta (Jászsági Szervezet elnöke), prof. Istvánfi Csaba elnök azzal foglalta össze, hogy egyesületünk álláspontja szerint az egészséges, sportos tanulóifjúság felnevelése érdekében műveltségterületei képzésében résztvevő tanítok számát kell fokozni és törekedni kell alkalmazásukra az 1-4. évfolyamokon.

Az OKM jelzett törvénymódosító javaslata ellentétes az Európai Uniónak azon törekvésével, hogy ezt a korosztályt lehetőleg specialisták (testnevelő tanárok vagy erre a területre képzett, továbbképzett tanítók) oktassanak. A diplomás testnevelő tanárok ilyen jellegű, az oktatási lehetőségeket korlátozó, kötelező képzést elutasítjuk. Az OKM ilyen irányú törekvéseit, javaslatait a parlamenti Ifjúsági- és sportbizottságának ülésén korábban már megfékeztük. (lásd melléklet)

Prof. Istvánfi Csaba elnök bejelentette, hogy Magony Tamást (Székesfehérvár, Fejér megye) szakmai, tanácsadói feladatokra kérte fel.

Bejelentette továbbá, hogy Elbert Gábor sportszakállamtitkár urat meghívta az ülésre, aki más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Az OTM sportszakállamtitkársággal való kapcsolat kialakítása érdekében tárgyalt Győrfi János főosztályvezető úrral. A választmánnyal való találkozásának helyét és idejét keressük.

A tartalmas ülés ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult. Az elnök megköszönte a tagszervezetek eddig végzett munkáját. Az ülést bezárta.

Az emlékeztetőt összeállította: prof. Istvánfi Csaba

Az emlékeztető hiteléül:

Dr. Reigl Mariann az MTTOE Fővárosi Szervezet elnöke

Dr. Vittek Lajosné az MTTOE főmunkatársa

A választmányi ülést a TF Továbbképző Intézet és az MTTOE közös szervezésében a KÁRPÁT-MEDENCEI TESTNEVELŐ TANÁROK SZAKMAI KONFERENCIÁJA keretében tartották meg. A konferenciát dr. Hamar Pál a TF dékánhelyettese köszöntötte és dr. Tamás István TFTI tanácsosa nyitotta meg. A konferencia nyitó előadását dr. Istvánfi Csaba MTTOE elnöke tartotta a hazai testnevelés helyzetéről.

Résztvevők: a jelenléti ív szerint.

Napirend

1.) Tájékoztató a Nemzeti Sporttanács részére az MTTOE munkájáról.

A tájékoztató az NST szeptember 25-i ülésén kerül napirendre. Az anyagot előzetesen a tagszervezetek elektronikus úton megkapták és véleményezték. Istvánfi Csaba elnök szóbeli tájékoztatását egyetértő hozzászólások követték, majd a választmány illetve az elnökség egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

2.) A tagszervezetek 2007. közgyűlésének előkészítése

A közgyűlések lebonyolításához ajánlásul egy “minta programot” adtunk a tagszervezeteknek. Állásfoglalás született arról, hogy a közgyűlés időpontja előtt minimum egy hónappal értesíteni kell a titkárságot a közgyűlés időpontjáról és pontos helyszínéről. A kitüntetések, elismerések átadása a közgyűlésen történik. A tagszervezetek taglétszámuktól függően előzetesen 1-3 “arany plakettet kaptak”. Javasolt helyi és területi kitüntetések, elismerések létesítése is (elismerő elnöki levél, oklevél, könyv, sportfelszerelések, sportszerek stb.). Németh Karola a 215 taggal rendelkező Baranya-Pécs szervezet elnöke 4 arany plakettet kért, amit a választmány egyhangúlag megszavazott.

A kitüntetett személyekkel kapcsolatos döntés a területi szervezet elnökségének a hatásköre. A felterjesztés tájékoztatásra szolgál és lehetővé teszi, hogy a kitüntettetek számára az okleveleket központilag készítsük el és küldjük vissza a tagszervezeteknek. (Pontos, olvasható neveket kérünk!)

3.) Tagkártya csere, tagnyilvántartás, tagdíjfizetés

A tagszervezetek létszámuknak  megfelelő számú tagkártyát és bélyeget kaptak. A tagkártya cserét a közgyűlésig kell lebonyolítani. A közgyűlésen tagkártyával jelenjenek meg a tagok, azzal is szavazzanak. Javaslat született arra vonatkozóan is, hogy a tagkártya biztosítson bizonyos előnyöket is a tagok számára. Erre már több tagszervezetnél van példa (pl. Jászság uszoda használat). Ez a javaslat sajnos központilag nem megoldható. A helyi lehetőségeket kell kihasználni, illetve megszervezni. Az egyesületi tagnak alapszabály szerinti kötelessége a tagdíj fizetés. A tagdíj összegének megállapítása a területi szervezet elnökségének a hatásköre. Itt jelzem, hogy a kiadott Tájékoztatóban a tagdíjra utalás hibás. Az “év” helyett a “hó” a helyes megjelölés (1. oldal). Azok a tagszervezetek, amelyek a tagnyilvántartásukat még nem küldték meg haladéktalanul pótolják azt (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

tagszervezetek képviselőinek a szervezet és az elnök nevével feltüntetett címtáblát adtunk abból a célból, hogy jelezze a szervezet létét és segítse elő működését. Kérjük kifüggeszteni!

4.) Pályázatok

A beérkezett 62. pályázat 30-40 ezer forint változó összegű támogatásban részesült. A pályázók megkapták a visszaigazolást az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat. Sajnálattal kell megállapítani, hogy néhány tagszervezetünk folyamatosan nem veszi igénybe a lehetőséget.

5.) A Magyar Diáksport Szövetség fennállásának 20. évfordulójára alkalmából

jubileumi közgyűlés keretében (Miskolc, 2007. június 20.) a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületét az iskolai testnevelés és diáksport érdekében kifejtett színvonalas tevékenysége elismeréseként díszoklevélben részesítette. A díszoklevelet az MTTOE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet elnöke, Gyűlvészi István a  választmányi ülés keretében adta át dr. Istvánfi Csaba elnöknek.

6.) A Kárpát-medencei és hazai testnevelő tanárok baráti találkozója

A délutáni programban Ónodi Szabolcs és Varga András alelnökök vezetésével a kollegák kicserélték szakmai tapasztalataikat. Feltételes megállapodás született arra vonatkozóan, hogy Ónodi Szabolcs és Varga András kárpát-medencei tanulókat fogad teljes ellátással Bonyhádon, illetve Budapesten.

A délutáni program 18:00 órakor gulyás-partival zárult.

Végezetül az elnök arra kérte a tagszervezetek képviselőit, hogy a folyamatos munka érdekében erősítsék meg az elnökséget és az elnökségi ülések rendszeresek legyenek.

Kérdések, hozzászólások és válaszok után az elnök bezárta a választmányi ülést.

Az emlékeztető hiteléül:

Dr. Reigl Mariann az MTTOE Fővárosi Szervezet elnöke

Dr. Vittek Lajosné az MTTOE főmunkatársa

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!