;>
Archívum

2010. november

Dr. Vágó Béla konferencia előadása

Dr. Vágó Béla konferencia előadása

2010. november 8-án Marseilleben került megrendezésre az Europe Gets Fit Konferencia szekcióülése „European Seminar Athletics and Health” címmel.

Karunk Atlétika Tanszékének docense, dr.Vágó Béla, meghívott előadóként ismertette edzőképzésünk sajátosságait és a TF képzésének jelenlegi rendszerét, különös tekintettel a bolognai folyamat nemzetközi és hazai edzőképzésére gyakorolt hatásaira.

Az előadás címe: Training program in Hungary.

Meghívó könyvbemutatóra

Meghívó könyvbemutatóra

A Magyar Szociológiai Társaság Sportszociológiai Szakosztálya és a Magyar Sporttudományi Társaság Sportszociológiai Szakbizottsága tisztelettel meghívja a "Fejezetek a magyar sportszociológia múltjából és jelenéből - Válogatás Földesiné dr. Szabó Gyöngyi publikációiból" című könyv bemutatójára 2010. november 17-én 17.00-ra a Pallas Páholyba. (Budapest, V. ker. Alkotmány u. 15.)

Köszöntő beszédet mond:

Gallov Rezső (ny. államtitkár az OTSH volt elnöke) dr. Tibori Tímea (Magyar Szociológiai Társaság) dr. Gál Andrea (Magyar Sporttudományi Társaság, Sportszociológiai Szakosztály) Kárpáti Gábor (Double Printing Kommunikációs Kft.)

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Arany-Kovácsok

Arany-Kovácsok

A hagyományos, havonta ismétlődő professzori tea rendezvényen ezúttal a TF mutatkozott be a Semmelweis Egyetemen.

Szél Ágoston, rektor-helyettes rövid megnyitójában elmondta, hogy a főiskola évekkel ezelőtti integrálása során örömmel fogadták a nagy múltú intézményt, hiszen  az orvostudomány és a sport közötti jó kapcsolat, együttműködés feltétlenül  szükséges.  Ennek alátámasztására  Schmitt Pál köztársasági elnöki székfoglaló beszédéből idézett: „Fontos kihívás hogy egészséges, gyarapodó, testben és lélekben erős, kitartó nemzet legyünk. Ez sajnos már nem csak a felnőttek és idősebbek gondja, hanem a fiataloké is. A rendet, egészségét jövőjét kockáztatjuk azzal, hogy csak minden tízedik magyar ember sportol rendszeresen. Nem mondhatunk le a sport nevelésben betöltött szerepéről és arról, hogy a mozgás gazdag életmód egyben életörömünk egyik forrása lehet. A sport és az egészséges életmód eddig is közel állt szívemhez. Ezért remélem tőlem majd jó néven veszik ha mint olimpiai bajnok megvívok azért, hogy a sport is az alkotmány szövegének része legyen.”

Majd arra a hasonlóságra emlékeztetett, ami egy tudóst és egy élsportolót jellemez. A tudós kutatásainak eredményessége, társadalmi hasznosítása érdekében  egész életében küzdelmet folytat, s a legrangosabb elismerés, a Nobel-díj elnyerésének vágya hatja át. Az élsportoló pedig jobb és jobb eredmények elérésével, álma megvalósulásáért, az olimpiai aranyérem elnyeréséért küzd, azaz a tudós és az élsportoló életét egyaránt küzdelem vezérli.

Tihanyi József, a TF olimpikon dékánja a szép számmal megjelenteket köztük  az egyetem rektorát, Tulassay Tivadart köszöntötte, s a 85 éve alapított TF múltjáról, jelenéről beszélt. Elmondta, hogy az intézményben 89 olimpiai bajnok szerzett diplomát.

A TF életét az „Arany-Kovácsok” Kovács Ágnes úszó, Kovács Katalin kajakos, Kovács Antal cselgáncsozó és Kovács István ökölvívó olimpiai bajnokok, az intézmény hallgatói mutatják be,  az ugyancsak volt TF hallgató, Schulek Csaba a Telesport főszerkesztője közreműködésével.

Balról: Kovács Antal, Kovács Ágnes, dr. Tihanyi József, Kovács Katalin, Kovács István

A technika ördöge még a tapasztalt televíziósokat is megtréfálta. De azért sokadik kísérletre csak sikerült elindítani a videó összeállítást, amely a bajnokok egykori győzelmét elevenítette fel. Antit, aki  a magyar cselgáncs sport első olimpiai bajnokságát nyerte Barcelónában, Istvánt, aki  Atlantában   a magyar ökölvívás tízedik aranyérmét szerezte meg,  Ágit, aki a Székely Éva utódaként  mellúszásban nyert Sydneyben és  Katit, aki az olimpiai sikersorozatát Athénban kezdte és  Peking után remélhetően Londonban is folytatja.

A győzelmek felelevenítését lelkes taps kísérte, majd rövid bemutatkozás során megtudtuk, hogy

… István lényegében újjászületett, Deng kór elnevezésű vírus támadta meg szervezetét, s tíz napon át magas lázzal nyomta az ágyat.

… Kati két hetes pihenőjét tölti, az újabb idényre történő alapozás előtt.

… Ági a TF kommunikációs referenseként dolgozik, de már  nem kifejezett sportos feladatokat is vállal.

… Anti a közgazdász phd doktor pedig , a TF menedzserképző mesterszakon kívánja tudását gyarapítani.

A négy, méltán  népszerű bajnok Schulek Csaba és a jelenlévők kérdéseire csaknem két órán át fáradhatatlanul válaszolgatott. A beszélgetés afféle élménybeszámolónak tűnt. De azért az Arany-Kovácsok jó néhány értékes gondolatát is megismerhettük.

A teljesség igénye nélkül rövid összefoglalót készítettünk.

A tanulás és a sport

Igaz, hogy az élsport a napi öt-hat órás edzéssel egyre inkább teljes embert kíván, de ennek ellenére feltétlenül össze kell egyeztetni a tanulással, a sportpályafutás befejezése utáni életre való felkészüléssel, diploma megszerzésével. Mindehhez a MOB Életút Programja komoly segítséget nyújt. Az olimpikonok sportbeli  elfoglaltságához igazodó vizsgarendet, korrepetálást, esetleges halasztást biztosítanak. Figyelemre méltó, hogy Pakson csaknem valamennyi élvonalbeli cselgáncsozó főiskolai diplomát szerzett, szakmát tanult. A  fiatalokat korrepetálással segítették, az edzők sűrűn megnézték az ellenőrző füzeteket, s a gyengébb osztályzat után „békaügetés” s más szigorított gyakorlatokat írtak elő. A tanulást megfelelő időbeosztással, akarattal, össze lehet és össze is kell egyeztetni a versenysporttal.

Sportoló-edző kapcsolat

Edző nélkül nincs siker. De a legjobb edző sem tudja sikerre vezetni a rábízott versenyzőt, ha az illetőben nincs meg a kellő tehetség, és szorgalom. Rendkívül fontos a bizalom, a közvetlen emberi kapcsolat. A nevelő egyesületek, nevelőedzők, jelenleg nem érdekeltek abban, hogy a fiatal, esetleg éveken át gonddal nevelt versenyzőiket egy idő után továbbadják, a már nagyobb gyakorlattal, és tudással rendelkező edzőknek, magasabb színvonalú szakosztályoknak. Ami mindenképpen a fiatalok további fejlődését segítené. De az is kétségtelen, hogy  a fiatalok többnyire elfelejtik többnyire amúgy  alacsonyan dotált nevelőedzőiket, ami érthetően rosszul esik. Az edző és a versenyző közötti erős kötődés, a bizalom feltétlenül szükséges a jó eredményekhez.

A testnevelő tanárok felelőssége

A fiatalok az iskolákban, a testnevelési órákon találkoznak  a sporttal. A testnevelő tanárok felelőssége éppen ezért rendkívüli. A fiatalok első benyomása, élménye sok mindent eldönt. A jól képzett, lelkes testnevelő tanárok olyan órákat tartanak, amelyekre a fiatalok kifejezett örömmel készülnek. Szívesen vesznek részt. Egész életükre megszeretik a sportot.  A heti öt órás kötelező testnevelés és a tanórán kívüli élményt adó foglalkoztatás a magyar sport jövőbeni felemelkedésének egyik alapfeltétele. Ági és Kati amint megtudtuk egyaránt sport tagozatos osztályba járt, ahol mindennapos kötelező testnevelés folyt.

Változásokra várva

Az örvendetes bejelentés, hogy a sportot a kormányzat stratégiai ágazatként kezeli, mindenképpen reményeket ébreszt. Ám a 2011. januárjában életbe lépő szervezeti reformokról még nagyon keveset tudni, hallani. A változások előkészítése lassan, nagyon lassan halad. Az egységes finanszírozási rendszer kialakításával, a MOB hatáskörének kiterjesztésével teljes mértékű az egyetértés. De a sportélet minderről alig-alig tud valamint. Az idő pedig, amint az Arany-Kovácsok  említették, nagyon sürget, hiszen már novembert írunk.

A versenysport jövője

A Szovjetunió felbomlása után jelentkezett utódállamok, valamint a fejlődő és ázsiai országok, elsősorban Kína és a Koreai Köztársaság versenyzőinek színre lépésével lassan átformálódnak az erőviszonyok. Mindehhez az is hozzájárult, hogy amíg Magyarországon a költségvetés alig 0.2 százalékát, addig az Európai Unióhoz tartozó csaknem valamennyi ország ennek többszörösét fordítja a sport támogatására. A kedvező változások sajnos lassan valósulnak meg. Az elmúlt években a sport erőviszonyainak értékelése során nem egyszer elhangzott, hogy „kicsik” vagyunk. Nyugodjunk bele abba, hogy az olimpiai játékokon csak egy-két bajnoki címet szereznek a magyar  versenyzők.  A helyzet reális értékelésével azonban mindenképpen törekedni kell arra, hogy a rendkívül jól képzett magyar edzők által vezetett rátermett versenyzők további erőfeszítésekkel, továbbra is  a nemzetközi élmezőnyben   tartsák a magyar sportot.

A bajnokok felelőssége

A kissé  provokatív kérdésre, hogy a morálisan rendkívül mélyre süllyedt országban a bajnokok érzik-e a szükséges példamutatás felelősségét, az Arany-Kovácsok egyértelmű határozott választ adtak. Anti fogalmazta meg véleményüket, hogy minden meghívásnak, érkezzék az a legkisebb településről is, minden alkalommal eleget tesz. Igyekszik népszerűsíteni a sportot, az egészséges életmódot. Törekszik az olimpizmus értékeinek megismertetésére. De nem áll egyedül. S az Arany-Kovácsok mindenképpen nagyra értékelt egyhangú véleménye  arra a javaslatra  ösztönzött bennünket, hogy a sportot, a rendszeres mozgást népszerűsítő találkozókat a bajnokok példamutatásával, a jövőben előzetes szervező munkával rendszeressé lehetne, sőt kellene tenni.

(forrás: mob.hu | fotó: Tumbász Hédi)

Dr. Radák Zsolt és dr. Tihanyi József előadásai

Dr. Radák Zsolt és dr. Tihanyi József előadásai

2010. október 28-30-dikán rendezték meg Pozsonyban a hetedik nemzetközi erőedzés konferenciát (7th International Conference on Strength Training), amelyen meghívott előadóként részt vett dr. Radák Zsolt és dr. Tihanyi József.

A negyven perces előadások címei:

 • Radák Zsolt: Redox regulation of contracting skeletal muscle.
 • Tihanyi József: Does the eccentric exercises down-regulate myostatin and induce muscle fiber proliferation?

Újabb "SportTudás Egyeteme" videokonferencia

Újabb "SportTudás Egyeteme" videokonferencia

Időpont: 2010. november 10. (szerda) 10.00 – 13.00

Megcélzott közönség: sportszakember képzéssel foglalkozó oktatók, sporttudósok, edzők, testnevelők, szabadidősport szakemberek, sportmenedzserek

Stratégiai együttműködő partner:

 • Magyar Sporttudományi Társaság
 • Magyar Edzők Társasága
 • Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete
 • Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium
Vitavezető helyszínek:
 • Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) - Bp., Alkotás u. 44., Főépület, I. emelet, Kistanácsterem
 • ELTE PPK - Bp., Kazinczy u. 23-25., Kari Tanácsterem
Együttműködő partnerek – a videokonferencia helyszínei:
 • Pécsi Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet
 • Veszprém Megyei Sporttanács, Veszprém
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr
 • Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet
 • Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem PPK, Budapest
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
 • Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Videokonferencia program:

Jeges tábor

Jeges tábor

Kedves halgatóink!

A Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék oldalára felkerült a 2010-es jeges tábor részletes programja.

Dr. Berkes Péter a BrandFestival 2010 szakmai igazgatója

Dr. Berkes Péter a BrandFestival 2010 szakmai igazgatója

Tizedik alkalommal vehetett részt a marketing szakma a BrandFestival-on. A Campaign India által Közép-Európa egyik legnagyobb jelentőségű stratégiai konferenciájaként számon tartott eseményen a "New Economy" alapgondolat jegyében elemezték a legfontosabb szakmai trendeket.

A nyitóexpozét Stumpf István, alkotmánybíró tartotta, aki hazánk társadalmi, gazdasági metszetét mutatta be.

Ebben az évben a világ egyik legnagyobb presztízsű gazdasági lapjával, a The Economist-tal partnerségében szervezett BrandFestival felkerült a világ legelismertebb rendezvényeinek naptárjába.

Idén a szakmai igazgatói feladatokat dr. Berkes Péter, a TF  Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszékének adjunktusa látta el.

További részleteket itt olvashat.

Doctor Honoris Causa cím adományozása

Doctor Honoris Causa cím adományozása

A Semmelweis Egyetem és a Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF) Boldogh István professzornak Doctor Honoris Causa címet adományoz a 2010-es évben.

Az ünnepélyes program időpontja és helye a TF-en: 2010. november 11., 16:30, Kistanácsterem (Főépület I. emelet)

A program a TF Doctor Honoris Causa márványtáblájának leleplezésével kezdődik, amit a meghívott előadása követ a fenti időpontban és helyen. Az előadás címe: "The role of 8-oxoguanine DNA glycosylase in inflammatory response" (az előadás magyarul kerül bemutatásra).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Németh Endre előadása Párizsban

Dr. Németh Endre előadása Párizsban

2010. október 15-17 között Párizsban rendezte meg az Európai Judo Szövetség az idei ”Education Seminar”-t, melynek témái az edzőképzés helyzete és egységesítése, valamint a DAN (mester) vizsgák rendszerének javasolt egységesítése volt. Magyarországot Dr. Németh Endre, a Magyar Judo Szövetség Országos DAN Kollégiumának elnöke képviselte. Előadását nagy érdeklődéssel hallgatták a szakemberek, több szempontból modellnek tekintve a magyar rendszert.
TFSE judo szakosztályának sikere

TFSE judo szakosztályának sikere

A 2010. október 30-án a Körcsarnokban megrendezett felnőtt I. osztályú Judo Bajnokságon Farkas Bálint a TFSE versenyzője, nappali tagozatos hallgatónk a 100 kg-os kategóriában bajnoki címet szerzett. Edzői: Dr. Németh Endre, a Küzdősport Tanszék adjunktusa és Hajtós Bertalan.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!