# választmányi ülés

Résztvevők: a jelenléti ív szerint. Nem képviseltetette magát az MTTOE győri, kecskeméti, nagykanizsai, tiszafüredi és soproni tagszervezete. A 36 tagszervezetből 31 jelen volt. Néhány szervezet kettő fővel jelent meg.

Meghívottak:

 1. dr. Hamar Pál, a TF tanulmányi és sportszakmai dékánhelyettes
 2. Gyulay Zsolt, ügyvezető OLLÉ Sportrendszer Kht.
 3. prof. Szabó Tamás, a NUSI igazgatója
 4. Lehmann László, a NUSI tudományos munkatársa
Napirend előtti programok:
 • Dr. Hamar Pál a TF dékánhelyettese – az MTTOE elnökségének tagja – köszöntötte a jelenlévőket hangsúlyozta, hogy egyesületünk működésének feltételeit a TF bázisán továbbra is biztosítani fogja.
 • Prof. Istvánfi Csaba, az MTTOE elnöke méltatta Szabó József a Szegedi Városi Szervezet leköszönő elnökének több évtizedes áldozatos és kiváló munkáját. Részére könyv ajándékot adott át.
 • Gyulay Zsolt és munkatársai ismertették az OLLÉ iskolai sportudvar fejlesztés rendszerét és a pályázati lehetőségeket, valamint a turizmus fejlesztését előkészítő programot. Felajánlották segítő együttműködésüket.
 • Prof. Szabó Tamás és Lehmann László tájékosztatást adott a közoktatási sportiskolai rendszerről, valamint azokról az együttműködési lehetőségekről, amivel az MTTOE tagszervezetei elősegíthetik a rendszer működését. Dr. Walter Károlynak a Somogy Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete elnökének személyében a két szervezetnek már van egy közös “koordinátora”, kapcsolattartója.
Napirend:

1. A 2007. évi MTTOE-ÖTM pályázatok értékelése

A megjelölt határidőre 62 pályázat érkezett. Minden pályázat támogatásban részesült 30-40 ezer forint összegben. A beküldött elszámolás alapján eddig átutalásra került 37 pályázat támogatási összege. Folyamatban van 27 pályázat támogatásának utalása. Eddig nem számolt el 28 pályázó!

Megállapítások: Az elszámolások és pályázatok tartalmi értékelései precízek, tartalmasak és szakszerűek. Néhány tagszervezet kényelmi szempontok miatt nem veszi igénybe ezt a szerény pályázati lehetőséget. A tagszervezetek kérése, hogy a pályázati anyag, űrlapok kerüljenek fel az MTTOE honlapjára. Ez korábban már megtörtént.

2. Tájékoztató a tagszervezetek közgyűlésének előkészületeiről

Eddig kettő tagszervezet tartotta meg a közgyűlését. Az előkészületek folyamatban vannak, várhatóan néhány áthúzódik 2008 év első negyedévére. A tagszervezetek korábban már megkapták az “arany plaketteket” létszámarányosan (1-4 db). Ezek átadása a közgyűlésen, a kitüntetett munkájának értékelésével történik. A kitüntetések odaítélése a tagszervezet elnökségének hatásköre. A személyi felterjesztés tájékoztatást szolgál. A kitüntetettek számára az oklevelet elkészítjük és megküldjük. Pontos névlistát kérünk.

3. Tájékoztató a tagnyilvántartás és tagkártya csere helyzetéről

A 2006. évben lejárt tagkártyák helyett újakat készítettünk. Az alapszabály előírja, hogy az egyesületi tagoknak tagsági könyvel kell rendelkeznie és tagdíjat kell fizetnie. A tagdíjak összegének a meghatározását az alapszabály a tagszervezetek elnökségének hatáskörébe helyezi. Sajnálattal kellett megállapítani, hogy tagszervezetek fele eddig nem küldte meg a tagnyilvántartását és nem végezte el a tagkönyv cserét.

4. Tájékoztató a gyulai 2008. évi szakmai-módszertani konferencia előkészületeiről

Prohászka Zsolt MTTOE alelnök a Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének elnöke, tájékoztatott arról, hogy a 2003. augusztus 28-29-én megtartott országos szakmai-módszertani konferenciának még a mai napig is jók a visszajelzései. A konferencián 870 regisztrált testnevelő tanár vett részt szinte az ország minden részéről a tagszervezetek előkészítő és szervező munkájának eredményeként. Kezdeményezte, hogy az általa irányított szervezet együttműködve a tagszervezetekkel ismételten megrendezi a két napos országos konferenciát az iskolai testnevelés és diáksport aktuális kérdéseinek a megbeszélése és a teendők meghatározása érdekében. Az időpont a tanévkezdési programokkal egyeztetve később kerül meghatározásra. Várhatóan augusztus utolsó hetében. Prof. Istvánfi Csaba elnök megkérdezte a tagszervezetek képviselőit, hogy hasonlóan a 2003. évi konferenciához, támogatják-e a kezdeményezést. Ellenjavaslat nem volt.

Határozatok

 1. A tagszervezetek határozzák meg a közgyűlés idejét és helyét. Erről tájékoztatják az MTTOE irodát. (határidő: dec. 1.) A közgyűlésre a tagszervezet elnöksége beszámolót készít. (Minta a jubileumi évkönyv) A beszámolót és a közgyűlés jegyzőkönyvét megküldik az MTTOE irodának. (határidő: 1 héttel a közgyűlés után).
 2. Azok a tagszervezetek, amelyek eddig még nem küldték el a tagnyilvántartásukat (név, iskola, nyugdíjas) haladéktalanul pótolják. (határidő: dec. 1.)
 3. A NUSI tájékoztatója szerint a vonzáskörzetükben működő közoktatás típusú sportiskolákkal vegyék fel a kapcsolatot és alakítsák ki az együttműködést. (határidő: febr. 1.)
 4. Prohászka Zsolt MTTOE alelnök kezdeményezésének megfelelően állapítsák meg, hogy 2008. augusztusi (pontos dátum később) konferenciára hány főt tudnak Gyulára elutaztatni és a szállítási eszközök (busz, mikrobusz, személygépkocsi) rendelkezésre állnak-e? Terveink szerint a résztvevő kollégákat minimális költség fogja terhelni. (határidő: febr. 1.) Néhány tagszervezet képviselője még plusz tagkártyákat igényelt, ami a létszám növekedésére utal.
Hozzászólások

Számos értékes javaslat, vélemény hangzott el. Ezek közül ki kell emelni azt a törvénymosósító tervezetet, amely a diplomás testnevelő tanárokat arra kívánja kötelezni, hogy az alsó tagozatban való tanításuk engedélyezése érdekében több órás (120?) szakmai továbbképzésen kell részt venniük.

Szöginé Kotormán Zsuzsa (MTTOE Hódmezővásárhelyi Szervezet elnöke) sérelmezte ezt a kötelezettséget mivel évek óta tanít alsó tagozatban a szülők és a gyerekek megelégedésére, eredményesen. Megállapította, hogy ennek a korosztálynak a nevelésére és képzésére a diplomás testnevelő tanárok ki vannak képzezve. A problémával kapcsolatos eszmecserét, amelyben többek között részt vett Sebőkné Lóczi Márta (Jászsági Szervezet elnöke), prof. Istvánfi Csaba elnök azzal foglalta össze, hogy egyesületünk álláspontja szerint az egészséges, sportos tanulóifjúság felnevelése érdekében műveltségterületei képzésében résztvevő tanítok számát kell fokozni és törekedni kell alkalmazásukra az 1-4. évfolyamokon.

Az OKM jelzett törvénymódosító javaslata ellentétes az Európai Uniónak azon törekvésével, hogy ezt a korosztályt lehetőleg specialisták (testnevelő tanárok vagy erre a területre képzett, továbbképzett tanítók) oktassanak. A diplomás testnevelő tanárok ilyen jellegű, az oktatási lehetőségeket korlátozó, kötelező képzést elutasítjuk. Az OKM ilyen irányú törekvéseit, javaslatait a parlamenti Ifjúsági- és sportbizottságának ülésén korábban már megfékeztük. (lásd melléklet)

Prof. Istvánfi Csaba elnök bejelentette, hogy Magony Tamást (Székesfehérvár, Fejér megye) szakmai, tanácsadói feladatokra kérte fel.

Bejelentette továbbá, hogy Elbert Gábor sportszakállamtitkár urat meghívta az ülésre, aki más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Az OTM sportszakállamtitkársággal való kapcsolat kialakítása érdekében tárgyalt Győrfi János főosztályvezető úrral. A választmánnyal való találkozásának helyét és idejét keressük.

A tartalmas ülés ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult. Az elnök megköszönte a tagszervezetek eddig végzett munkáját. Az ülést bezárta.

Az emlékeztetőt összeállította: prof. Istvánfi Csaba

Az emlékeztető hiteléül:

Dr. Reigl Mariann az MTTOE Fővárosi Szervezet elnöke

Dr. Vittek Lajosné az MTTOE főmunkatársa

2002. február 22., 10.00 óra (SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Budapest XII. Alkotás u. 44. főépület I.em. 37. kis tanácsterem)

E M L É K E Z T E T Ő

Jelen vannak:

Választmányi tisztségviselők: Dr. Istvánfi Csaba elnök, Nikolicsné Szabó Erika alelnök,

Területi és tagszervezetek vezetői: Fenyves Alajos (Baranya, Pécs), Békés megye képviselettel, Gyülvészi István (Borsod-A-Z), Horváth Lászlóné (Dunaújváros) Esztergom képviselettel, Fejér megye képviselettel, Takács Zoltán (Főv.I.ker.), Csányi Barna (Heves), Szöginé Kotormán Zsuzsa (Hódmezővásárhely), Jász-Nagykun-Szolnok képviselettel, Kégel Tamás (Kecskemét), Keszthely képviselettel, Széles István (Kőbánya), Nagy István (Mór), Nógrád megye képviselettel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselettel, Százhalombatta képviselettel, Szabó József (Szeged), Pünkösty Botond (Vas megye), Veszprém megye képviselettel, Kovács Zsuzsanna (Zalaegerszeg).

MTTOE tisztségviselők: Dr. Som Ferenc, Ónodi Szabolcs, Dr. Walter Károly MTTOE alelnökök, Gyenge József titkár, Termann Andrea gazd.vezető, Dr. Vittek Lajosné munkatárs.

Távol: Dr. Kovács Etele, Dr. Szatmári Zoltán, Weglárz Bálint (elnökségi tagok), Kovács Tibor (Békés), Dr. Magyar György (Esztergom), Fodor Tamás (Fejér), Dr. Király Tibor (Győr), Ökrös István (Hajdú-Bihar), Sebőkné Lóczi Borbála (Jászság), Bujáki Tibor (Keszthely), Fekete Zoltánné (Nagykanizsa), Bagyinszki Jenő (Nógrád), Nyikos Tivadar (Sopron), Máté János (Szabolcs-Sz-B.) Fekete Éva (Százhalombatta), Bácskai Sándor (Veszprém).

1. Dr. Istvánfi Csaba elnök üdvözölte a megjelenteket. Az Országos Választmányi ülés céljának határozta meg az elmúlt időszak értékelését és a 2002. évi munka fő feladatainak meghatározását. Köszönetet mondott az MTTOE szervezetek vezetőinek a korábban elvégzett feladatokért:

 • Ónodi Szabolcsnak a bonyhádi Országos Választmányi gyűlés megrendezéséért;
 • Valamennyi szervezeti vezetőnek az Oktatási Minisztérium által előírt testnevelési felmérő próbák véleményezéséért, valamint az elmúlt időszakban megrendezett közgyűlések és helyi rendezvények megtartásáért.

Rendkívüli napirendként a választmány elfogadta Dr. Som Ferenc alelnök megünneplését 70. születésnapja alkalmából.

2. MTTOE 2000. december 1-én megtartott közgyűlése óta végzett munka főbb eredményei:

 • A 2000.december 19-én megszületett Sporttörvényben megteremtődtek az oktatási intézmények 1-4. osztályaiban megvalósítható mindennapos testnevelés törvényes feltételei, melyben az MTTOE-nek egyedüli érdemei vannak;
 • Elkészült a “Mérlegen a mindennapos testnevelés” című anyag, amely elemzi az 1998-2002. kormányzati időszakban végzett MTTOE tevékenységet. (Az anyagot a szervezetek megkapták.).
 • Az 1-4. osztályban törvényileg előírt mindennapos testnevelés szakmailag hatékony megvalósításának érdekében az OM által akkreditált programmal a TFTI-vel együttműködve továbbképzést hirdetett meg az MTTOE. Az ország valamennyi általános iskolájának igazgatóját levélben értesítette az egyesület a sporttörvényben előírt óraszám emeléséről és felhívta a figyelmet az alsó tagozatban testnevelést tanító pedagógusok számára szervezett továbbképzésre, javasolva az érintett pedagógusok beiskolázását.
 • Az eltelt időszakban kiépültek és hatékonyan működnek az MTTOE  kapcsolatai azokkal a szervezetekkel, melyek a mindennapos testnevelés általánossá válását érdemben befolyásolhatják. (Ifjúsági és Sportminisztérium, Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Olimpiai Bizottság, TF, Egészségügyi Minisztérium, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete, Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat, Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága). Együttműködési megállapodás készül az MTTOE és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Testnevelés Sport Tanítási Társulattal.

3. A 2002. év főbb feladatai:

 • Az 1-4. osztályban testnevelést tanító pedagógusok számára induló továbbképző tanfolyamra jelentkezők beszervezése.

Felelős: szervezeti egységek vezetői, testnevelési szaktanácsadók Határidő: 2002. március 30.

 • Valamennyi 1-4. osztályokban megvalósítandó heti 5 órás testnevelés feltételeinek számbavétele

országos viszonylatban:

Felelős: Gyenge József Közreműködik: Gyülvészi István Határidő: 2002. március 30.

egy-egy régió viszonylatában:

Felelős: Nagy Györgyné, Széles István Határidő: március 30.

 • Az 5-8. osztályok heti testnevelési óraszámok országos felmérése, javaslat kidolgozása az heti óraszám emelésére.
Felelős: Gyenge József Közreműködik: Takács Zoltán Határidő: 2002. május 1.
 • Tájékoztató készítése a politikai és államigazgatási szervezetek számára az 1-4. osztályok számára törvényileg előírt heti öt kötelező testnevelési óra megvalósulásáról.
Felelős: Dr. Istvánfi Csaba Határidő: 2002. június 1.
 • Az ISM-MTTOE, valamint az MDSZ-MTTOE együttműködési megállapodásban foglalt feladatok teljesítésének értékelése.
Felelős: Dr. Istvánfi Csaba Határidő: 2002. október 30.
 • A közoktatásban kötelező fizikai próbák szakmai véleményezése.
Felelős: Kovács Zsuzsanna, Bujáki Tibor Határidő: 2002. április 15.
 • Az ISM és az EüM. által támogatott szaktanácsadói kollégium programjának beindítása.
Felelős: Ónodi Szabolcs Határidő: 2002. április 1.
 • Tanítóképző főiskolákon dolgozó kollégák bekapcsolása az MTTOE munkájába.
Felelős: Dr. Walter Károly és Dr. Magyar György Határidő: 2002. május 1.
 • A területi és tagszervezetek működésének továbbfejlesztése regionális szervezeti sejtek alakításával.
Felelősök: Valamennyi szervezet vezetője Témafelelősök: Bácskai Sándor és Nikolicsné Szabó Erika Határidő: 2002. október 15.
 • Főváros szervezetek alakítása a II., a XII. és a XIV. kerületben.
Felelős: Dr.Istvánfi Csaba Határidő: 2002. december 31.
 • Kitüntetési javaslatok felterjesztése a 2002. évi MTTOE közgyűlésre. (Szervezetenként 1 db. MTTOE aranyérem, 2 db. MTTOE oklevél, 1 db MOB kitüntetés, 1 db. ISM kitüntetés, Fair play díj pályázatok száma nincs megkötve!)
Felelős: Valamennyi szervezet vezetője Határidő: 2002. május 15.
 • A területi és tagszervezetek soron következő közgyűléseinek megtartása.
Felelős: Érintett szervezetek vezetői Határidő: 2002. május 15.
 • A pedagógus életpályával összefüggő OM intézkedés nyomon követése és az MTTOE vélemény kidolgozása és csatlakoztatása.
Felelős: Dr. Som Ferenc (felsőoktatás), Fodor Tamás (közoktatás) Határidő: 2002. május 1.
 • Az MTTOE területi szervezeteinek 2001. december 1- 2002. október 1. időszak szakmai és gazdasági működéséről szóló beszámoló jelentés megküldése. A jogi önállósággal rendelkező tagszervezetek (Békés, Kőbánya, Somogy, Tolna, Vas) azonos témájú tájékoztatóinak megküldése a 2002. évi közgyűlési beszámoló elkészítéséhez.
Felelős: Valamennyi szervezet vezetője Határidő: 2002. október 15.
 • A tagság mozgósítása az önkormányzati választásoknál a testkultúrát értő és szerető jelöltek támogatására.
Felelős: Szervezetek vezetői Határidő: értelemszerűen
Hozzászólások:
 • A pedagógusok aktuális szakmai továbbképzését a megyei pedagógiai intézet szervezi, a TF továbbképzést nem támogatják. 130 testnevelő tanár kapott éves pályabelépőt (Baranya, Pécs).
 • Dr. Daragó Lászlóné MTTOE tagot nevezték ki sportigazgatónak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
 • Együttműködési megállapodás megkötése javasolható az MTTOE és a MEFS között. Az állami feladatok teljesítését, ne pályázatokból szerzett támogatásból, hanem költségvetésből származó fedezetből kellene teljesíteni. A testnevelés tantárgyat osztályozni kell!! (Szeged).
 • A tanítók számára meghirdetett továbbképzésről a megyei pedagógiai Intézet hírlevélben értesítette az iskolák igazgatóit, valamint igazgatói értekezleten hívták fel a figyelmet a jelentkezésre. Március 22. (péntek) 16.00 órakor kezdődik a “Csókakői találkozó”, melyre minden MTTOE szervezetet szeretettel várnap a rendezők. Április 18-án szakmai konferenciát szervez a megyei Pedagógiai Intézet “Mérlegen a mindennapos testnevelés” címmel. A szervezetek vezetői kísérjék figyelemmel a megyei jogú városok most esedékes “sportkoncepciót” kidolgozó munkálatait. (Fejér megye).
 • A pedagógus életpálya modell kidolgozása keretében elkészült a testnevelő tanárokra vonatkozó tervezet, melyet az Oktatási Minisztérium első lépcsőben jóváhagyott. A tervezetet a közeljövőben az államtitkári fórum tárgyalja. (Dr. Som Ferenc).
 • Az MTTOE tájékozódjon a pedagógus szakvizsga szabályairól és tegyen lépéseket a testnevelő tanárokra vonatkozó speciális követelmények elfogadásáról. (Tolna megye).

4. Az újonnan alakult szervezetek (Főváros I. ker., Nagykanizsa, Kőbánya, Keszthely) képviselői tájékoztatást adtak szervezetük megalakulásáról és célkitűzéseikről.

5. A 2002. I. félévi ISM pályázatokkal összefüggő tudnivalók:

 • A területi szervezetek pályáznak, nem az iskolák! Egy szervezet legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. Egynél több pályázat esetén a pályázatokat rangsorolni kell.
 • Maximálisan pályázható támogatás 60.000.- Ft, pályázatonként.
 • Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek költségeit más forrásból is támogatnak.
 • Pályázható események:
 • A tanulók számára rendezett mozgásos programok, amelynek keretében testnevelő tanári szakmai tanácskozást is szerveznek;
 • Az iskola szakköri tevékenységének bemutatásával együtt rendezett sportünnepély, sportbemutató, sportvetélkedő, amelyet valamilyen nevezetes évfordulón, vagy tanév végén rendeznek.
 • A pályázatok beérkezésének határideje: 2002. március 21.
 • Az MTTOE titkárság miden pályázó területi szervezetet értesít az elfogadott pályázatokról.
 • Az MTTOE Intéző Bizottság csak hiánytalanul és szabályosan kitöltött pályázatot bírál el.
6. Egyebek:
 • Szegeden megalakult a “Sportolók és Sportkedvelők Pártja”;
 • A diákolimpiai versenyrendszerrel kapcsolatos MTTOE vélemény kialakításához a szervezetek sürgősen adjanak javaslatokat.
 • A bankszámlák kezelési költségeit a szervezetek vizsgálják felül és tájékozódjanak a legkedvezőbb helybeli lehetőségek felöl.
 • Az Országos Választmány tagjai köszöntötték Dr. Som Ferenc MTTOE alelnököt 70. születésnapja alkalmából.
Készítette: Gyenge József Jóváhagyta: Dr. Istvánfi Csaba

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 31 területi szervezetének vezetői találkoztak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Dísztermében, hogy tanácskozzanak a közoktatás testnevelésében és sportjában érintett minisztériumok és társadalmi szervezetek vezetőivel és egyeztessék a mindennapos testnevelés bevezetésével összefüggő közös törekvések aktuális feladatait.

A tanácskozás első részében a meghívott előadók tartottak előadást, melyet konzultáció követett.

Az Ifjúsági és Sportminisztérium képviseletében TÓTH JÓZSEF főosztályvezető-helyettes adott tájékoztatást az iskolai tanórán kívüli sportolást szabályozó OM-ISM miniszteri rendelet végrehajtásáról, valamint a versenysport utánpótlás-nevelés fejlesztésének minisztériumi elképzeléseiről, melyek szoros kapcsolatban vannak az iskolai testneveléssel és sporttal.

Az Oktatási Minisztérium képviseletében TOMPA FERENC ismertette a jelenlévőkkel az iskolai testnevelés és diáksport jelenlegi helyzetének minisztériumi értékelését. Előadásában hangsúlyozta, hogy az oktatási törvényben előírt követelmények -melyek szerint az iskoláknak biztosítani kell a mindennapos testgyakorlási lehetőséget a tanulók számára- egyedülálló kezdeményezés Európában. Ugyanakkor elismerte, hogy ennek megvalósítása személyi, tárgyi és szemléleti feltételek hiányában várat magára.

Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) osztályvezetője DR. SONKODI BALÁZS tájékoztatta az MTTOE területi szervezeteinek vezetőit az “Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” részleteiről. Elemezte a program szerkezetét, felelőseit a megvalósítás során tartandó kapcsolatrendszert, külön kihangsúlyozva a mozgás gazdag életmód népszerűsítése érdekében tervezett akciókat, melyek kapcsolatban vannak az oktatási intézményekkel.

Az Egészségügyi Minisztérium tanácsosa, DR.SOMHEGYI ANNAMÁRIA értékelte a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatát, melyet a mindennapos “egészségfejlesztő testmozgás” megvalósításának támogatására írt ki a minisztérium. Hangsúlyozta a Magyar testnevelő Tanárok Egyesületével történő eredményes együttműködés fontosságát az “Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” sikeres megvalósításában.

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének elnöke KESZEI SÁNDOR tájékoztatta az Országos Választmányt az egyesület működéséről és eddigi eredményeiről. Hangsúlyozta, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete egyetért, azt támogatja és a későbbiekben történő egyeztetés alapján együttműködik.

A tanácskozás harmadik napján Dr. Istvánfi Csaba az MTTOE elnöke tartott előadást az egyesület 2002. évben tervezett feladatainak végrehajtásáról. Az előadást követően a területi szervezetek vezetői ismertették szervezetük munkáját, majd hangulatos szabadidős programmal fejeződött be a három napos tanácskozás.

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!