# jelentés

A felügyelőbizottság körültekintően elemző munka alapján megállapítja, hogy az egyesület a beszámolási időszakban az alapszabálynak megfelelően működött. Ezt a megállapítást az alábbiakkal támasztja alá:

 • Tevékenyégével elősegítette az oktatás, sport és az egészségpolitikában kitűzött kormányzati célkitűzések megvalósítását.
 • Az iskolai testnevelés fejlesztése érdekében álláspontját, szakmai véleményét folyamatosan kifejtette.
 • Az oktatás és sportirányítás különböző fórumain (pl. Nemzeti Sporttanács, Parlament Ifjúsági és Sportbizottsága, Magyar Olimpiai Bizottság) képviselte a testnevelés tanításának és a testnevelő tanároknak az érdekeit.
 • A testnevelés tantárgy óraszáma, értékelése, valamint a testnevelést tanítók szakmai képzettsége vonatkozásában számos javaslatot fogalmazott meg az oktatásirányítás számára.
 • Szakmai konferenciák, továbbképzések keretében hívta fel a figyelmet az ifjúság megromlott egészségi állapotára, életvitelére és módszertani megoldásokat fogalmazott meg a változás érdekében.
 • Pályázati formában mozgósította a tanuló ifjúságot a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, túrázásokon, táborozásokon való részvételre.
 • Növelte az egyesület tagjainak és tagszervezeteinek számát.
 • Az önkormányzatiság elvét figyelembe véve az egyesület elnöksége összefogta, koordinálta az egyre nagyobb önállósággal működő 36 tagszervezet tevékenységét.
 • Gazdasági tevékenységét ésszerű takarékosság jellemezte, de költségvetési támogatását nem növelte.
 • Az egyesület elektronikus irányító rendszerét eredményesen működtette.
 • Új tagsági kártyák használatát vezette be.
 • A felügyelőbizottság elismeréssel állapította meg, hogy az MTTOE Országos-Szakmai-Módszertani konferenciája (Gyula, 2008. augusztus) állást foglalt a mindennapos tanórai testnevelés bevezetéséről a közoktatás alsó tagozatán, valamint arról, hogy az 1-4 évfolyamokon csak testnevelő tanárok és műveltségterületre képzett tanítók oktathassanak testnevelést.
Az eredmények mellett a felügyelőbizottság kötelessége azoknak a hiányosságoknak a bemutatása is, amelyek kiküszöbölése elősegítheti az egyesület hatékonyabb működését. Ennek alapján a felügyelőbizottság a közgyűlés számára a következő határozati javaslatok elfogadást terjeszti elő:
 • Az elnökség tegyen határozottabb lépeseket az egyesület reális állami költségvetési támogatása érdekében
 • Az MTTOE vezetősége vizsgálja felül az ÖM-mel lejáró szerződését.
 • Az egyesület tovább erősítse együttműködését a Magyar Diáksport Szövetséggel.
 • Működtesse hatékonyabban a honlapját.
 • A tagszervezetek erősítsék meg vezetőségüket. Vonjanak be nyugdíjas és fiatal kollegákat egyaránt.
 • A tagszervezetek készítsék el napra kész tagnyilvántartásukat és bővítsék tagságuk létszámát. Fokozzák a tagdíjfizetési fegyelmet.
 • Az MTTOE fővárosi szervezet vezetősége fokozza hatékonyságát. Mielőbb fogadja tagjai közé azokat a fővárosi testnevelőket, akik nem tagjai valamelyik kerületi szervezetnek
 • Az elnökség és az intézőbizottság készítsen olyan fejlesztési programot, amelyek eredményeként a főváros minden kerületében megalakulhatnak az MTTOE kerületi szervezetei.
 • Az egyesület az MTTOE-ÖM pályázatok elszámolása során tartsa be a számviteli fegyelmet. Vegye figyelembe a lezajlott ÖM pénzügyi revízió észrevételeit.
 • Az egyesület tegyen további kísérletet A Gyermek mozgásfejlődése és kondicionális képességek című film közkinccsé tételére.
 • A felügyelőbizottság javasolja, hogy a tagszervezetek vegyenek részt a Wesselényi Közalapítvány pályázatain.
 • Az MTTOE minden szinten javítsa kapcsolatait a médiákkal.
A felügyelőbizottság kéri a közgyűlést, hogy javaslatait fogadja el és emelje azokat határozatra.

Budapest, 2008. december 9.

Dr. Kovács Etele, elnök | Nagyné dr. Kovács Ildikó s. k., tag | Monostori Attila s. k., tag

PDF formátumú letöltés (0.25Mb)
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!