# állásfoglalás

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének állásfoglalása a 2006. évi LXXI. Tv-ről, mely módosította a Közoktatási Törvényt.

A közös gondolkodás reményében szeretnénk az igazgatók segítségére sietni, hogy a megváltozott jogi környezetben a tanulók iskolai testnevelése, sportoláshoz való viszonyulása ne csorbuljon, a testnevelők teljesítményének megítélésében az egyenlő bánásmód érvényesüljön.

Szerintünk az iskola vezetője akkor jár el helyesen, ha NEM VÁLTOZTAT ezen terület korábbi iskolai gyakorlatán! Miért az Ön segítségét kérjük?

  • mert a módosított törvény 18.§ (8) értelmében amennyiben szükséges, úgy elrendelheti munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül a heti +2 órát. Tehát Önön múlik!
Gondoljuk végig közösen, hogy szükséges-e?
  • ugye a jogszabályváltozás a fenntartót semmire sem kötelezi. Így a fenntartó által biztosított intézményi időkeret nem csökkent!
  • a pedagógiai programba foglalt a – fenntartó által jóváhagyott – feladatokat nem módosította!
Ha sem az időkeret, sem a feladat nem változott, akkor miért is változtatnánk? Kell-e plusz 2 órát elrendelni a testnevelőnél? Szerintünk nem! Miért nem?
- mert az új jogszabály nem módosítja a Közokt. Törvény 52.§ (9)-ét. Továbbra is kötelessége maradt az iskolának a mindennapi testedzés és iskolai sportkör működésének feltételeit biztosítani; - a tanulókkal való közvetlen foglalkozásnak számítanak – továbbra is – a házibajnokságok, sportköri foglalkozások és az iskolák közötti versenyek 53.§ (2/d); - a felsorolt feladatokat – továbbra is – a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére kell ellátni 52.§ (9).
Ha a testnevelő kötelező feladatot lát el, akkor megilleti a túlmunkáért járó bérezés! (Attól függetlenül, hogy az délelőtti testnevelés óra, délutáni sportóra, sportköri óra vagy a tanulók versenyre való kísérete). Kérjük, hogy a testnevelő tanítási időkeretének megállapításánál mindezt vegyék figyelembe. Akkor mi az újszerű?

Az, hogy ezt hogyan adminisztráljuk. Ebben viszont nem tartjuk magunkat illetékesnek. Ami az iskolai gyakorlat, az a testnevelőre nézve is kötelező. A feladatellátási terv készítésénél, a munkaidőkeret összeállításánál (intézményen kívüli tevékenységnél) fogadják bizalommal a “testnevelő lét” sajátosságait.

A tantestületen belüli egyenletes feladatelosztásnál kérjük, hogy továbbra is a diákok érdekei kapjanak prioritást. Amennyiben ezen érdekek a testnevelőt többletfeladatokkal terhelik, úgy kérjük, hogy ezt “kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés“-sel honorálják. (186/2006. Korm. rendelet 5.§(1-2-3))

Ahogy ezt korábban is megtették. Az együtt gondolkodás megtisztelő volt. Megértését köszönjük! Az ügy iránti elkötelezettségét nagyra becsüljük.

Bonyhád, 2006. szeptember 29.

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!