Meghívó a 45. Mozgásbiológiai Konferenciára

A Magyar Biológia Társaság Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztály, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT), a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság, a Debreceni Akadémiai Bizottság Sportbiológia- és mozgásszervi Munkabizottság hagyományai alapján hívja és várja mindazokat, akik kutatási eredményeiket szeretnék közreadni.

A konferencia témakörei:

 • a mozgás, mint az egészség-megőrzés fő tényezője, primer és szekunder prevenció,
 • a testmozgás és a sport szerepe a civilizációs betegségek megelőzésében,
 • mozgásrendszer összehasonlító biológiája,
 • a vegetatív működések pszichomotoros kontrollja,
 • a mozgásszervi rendellenességek epidemiológiája,
 • az óvodáskorú gyerekek, az általános és középiskolai tanulók, a felsőoktatás hallgatóinak biológiai fejlettsége,
 • az egészséges életre nevelés problematikája,
 • a sportpszichológiai és sportpedagógiai kutatások legújabb eredményei,
 • a motoros képességek vizsgálatának újszerű módszerei, adatfeldolgozási módjai és összefüggései pedagógiai, pszichológiai, szociológiai aspektusból,
 • a mérés-értékelés problematikája a testnevelésben és a sportban,
 • a tradicionális és divatos sportágak oktatási, edzésmódszertani, versenyfelkészítési problémái,
 • a sport gazdasági hátterének, helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata - a sportgazdaság időszerű kérdései, sportmenedzsment,
 • a sportszakember-képzés változásainak tapasztalatai,
 • a mozgás terápiás jellegének hatásait elemző kutatási eredmények.
A konferenciára szeretettel hívjuk és várjuk a Kárpát-medence magyar társegyetemeinek, főiskoláinak szakembereit, a fiatal oktatókat, kutatókat, PhD hallgatókat is. Reméljük, hogy meghívásunk sok szakember érdeklődését felkelti, akik a meghívás elfogadásával és kutatásaik közreadásával emelik a konferencia színvonalát, ezzel is gyarapítva a sporttudományos ismeretek tárházát.

A konferencia időpontja: 2015. április 16-17. (csütörtök és péntek). A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, Böszörményi út 138.

Jelentkezési határidő: 2015. március 1.

Kérjük, az előadások tartalmi összefoglalóját emailen küldjék el a jelentkezési határidőig, Dr. Hamar Pál címére:

Szálláslehetőség a campus területén: Fényház szálloda (Kovács Zsuzsanna: 06-52-508-330; ) vagy a kollégium vendégszobái (Kertész Attiláné: 06-52-508-425; ).

A szervező bizottság nevében:

 • Dr. Donáth Tibor tiszteletbeli elnök, MBT Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztály
 • Dr. Pető Károly dékán, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 • Dr. Borbély Attila társelnök, DAB Sportbiológia- és mozgásszervi Munkabizottság
 • Dr. Hamar Pál elnök, MBT Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztály

ARCHÍVUM