Általános információk

A Tudományos Diákkonferenciákon, szekciónként a legjobb három előadás helyezésben részesül. A sorrendet a pályamunkára (dolgozatra) és az előadásra kapott értékek összege határozza meg. A felhívásban megjelölt határidőre benyújtott pályamunkákat és a konferencián bemutatott előadásokat a hazai sporttudomány elismert személyiségei a honlapon (az alábbiakban) ismertetett formai és tartalmi követelmények alapján értékelik.

Házi TDK

1. On-line jelentkezési lap kitöltése

A jelentkezési lap pontos elérhetőségét minden tanévben frissíti a TDK bizottság. A jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza, amelyeket formázás nélkül kell kitölteni:

 • a szerző(k) adatait;
 • a témavezető és (ha van) a konzulens tanár adatait;
 • az előadás címét;
 • a kulcsszavakat (maximum 3);
 • az absztrakt szövegét (maximum 3000 karakter).

2. Absztrakt tartalmi követelményei

A kutatás rövid leírásánál az alábbi klasszikus szerkezeti felépítést javasoljuk, amely mind a pályamunka, mind az előadás során vezérelv lehet:

 • Bevezetés (témaválasztás indoklása, irodalmi áttekintés, elméleti háttér)
 • Hipotézis / Célkitűzés (kérdésfeltevés megfogalmazása, érvényessége)
 • Vizsgálati módszerek, -személyek, -körülmények (ismertetés pontossága)
 • Eredmények (a kutatás eredményeinek ismertetése, bemutatása, értelmezése)
 • Összefoglalás (konklúzió, javaslat, elméleti és/vagy gyakorlati jelentősége)

A fenti szempontokat az adott tudományterületen és az abban elfogadott  kutatási módszereket (pl.: review paper, story telling) adekvátan kell alkalmazni. Az absztraktok kötetben jelennek meg, korábbi konferenciák kiadványai megtekinthetők az archívumban.

3. Pályamunka

 • A mindenkori felhívásban megjelölt határidőre kell mellékelni a jelentkezési lappal együtt.
 • A pályamunkákat a hazai sporttudomány elismert személyiségei bírálják.
 • Az eljárás során a bíráló csak a dolgozatot láthatják, annak szerzőjéről, témavezetőjéről semmilyen információval nem rendelkezik.

3.1. Formai követelmények

 • A pályamunkán csak a dolgozat címét kell feltüntetni. A szerző(k), témavezető, (ha van) konzulens nevét és beosztását, valamint a kutató laboratóriumot, tanszéket semmilyen formában nem kell megjelölni, pl.: köszönetnyilvánításban sem. Azaz a dolgozatban minden olyan egyéb információ kerülendő, amely csökkenti a kutatás anonimitását.
 • Szerző és témavezető nevével ellátott dolgozatot nem tudjuk elfogadni és bírálatra továbbítani!
 • A dolgozatot a pályamű címével és ne a Szerzőt nevével mentsék el. (pl. A dolgozat címe: Publikálás anonim módszerekkel, diákköri konferenciákon. Pdf file neve: Publikálás anonim módszerekkel, diákköri konferenciákon.)
 • Oldalszám: Törzsszöveg (irodalomjegyzék és melléklet nélkül) maximum 10 oldal; 1,5 sortávolsággal, 12-es Times New Roman betűtípussal, sorkizárt formában, számozott oldalakkal.
 • Táblázatokat és grafikonokat sorszámozással és címmel kell ellátni. A kiegészítő információkat tartalmazó melléklet maximum 5 oldal. A mellékletben található táblázatok és grafikonok számozása független a törzsszövegtől.
 • A pályamunkákat pdf formátumban kell csatolni!
 • A helyesírási-, valamint a gépelési hibákat sem a pályamunkában, sem az kivonatkötetben megjelenő absztraktokban nem áll módunkban kijavítani.

3.2. Tartalmi követelmények

Az általános tudományos publikációk előírásainak megfelelően.

4. Kutatásetikai nyilatkozat

A Kutatásetikai Bizottsággal folynak a megbeszélések. Előre láthatólag 2019. novemberére elkészülnek a részletes követelmények és a kitöltendő formanyomtatvány.

5. Előadás prezentáció

 • A Diákköri Konferencián az előadásokat tudományterületek, illetve témakörök szerint, szekciókba soroljuk. Egy-egy szekcióban minimum 7, maximum 12 prezentáció szerepel.
 • A szóbeli előadás 10 perc prezentációból és 5 perc diszkusszióból áll. A 10 percnél hosszabb előadásért pontlevonás jár, illetve nem marad elég idő a vitára, amely ugyancsak csökkenti az előadás értékét.

Országos TDK

Az OTDK absztrakt és pályamű követelményeit mindig az aktuális Konferenciát szervező Intézmény írja ki.

Az Országos Diákköri Konferenciára, azon hallgatóknak, akik BSc vagy MA/MSc vagy osztatlan szakon végeztek a témavezetőjükkel közös nyilatkozatot kell tenni, hogy a bemutatandó TDK dolgozat és a szakdolgozat vagy diplomadolgozat nem azonos. Amennyiben a nyilatkozatot nincs csatolva, vagy a TDK munka és a szakdolgozat-diplomadolgozat azonos, akkor a jelentkezést sajnos nem tudjuk elfogadni. A témavezetővel tett közös nyilatkozatot egyénileg mindenki a saját témáját és helyzetét figyelembe véve fogalmazza meg.

Utolsó módosítás: 2023. január 30. 13:11
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!