Közlésre elfogadva / In Press

A szerkesztőbizottság által közlésre elfogadott, lektorált cikkek:

  • Földesiné Szabó Gyöngyi, Gál Andrea: Szakmai identitás versus nemi identitás: Empirikus vizsgálat felső szintű magyar sportvezetők és sportmenedzserek körében / Professional identity versus gender identity: Empirical study among top-level leaders and managers in Hungarian sport >>>
  • Szelid Zsolt: Fejelés és agyrázkódás a labdarúgásban / Heading and concussion in football >>>
  • Johanna Takács: The effect of three-week exercise programme on sleep quality and depression symptoms in female adults >>>
  • Utczás Katinka: Kettős röntgensugár abszorpciós eljáráson és bioelektromos impedancián alapuló testösszetétel-becslő módszerek összehasonlító elemzése fiatal sportolók körében / Comparison of body composition estimations based on dual X-ray absorptiometry and bioimpedance analysis in young athletes >>>