Közlésre elfogadva / In Press

A szerkesztőbizottság által közlésre elfogadott, lektorált cikkek

  • Béres Sándor. A központi gyújtású tűz- és PCP légfegyverek összehasonlítása pontosság, rekreációs alkalmazhatóság és költségvonzat szempontjából / Comparison of firearms and Pre-Charged Pneumatics air guns in terms of accuracy, recreational applicability and cost-effectiveness >>>
  • Dobos Károly: Tenisz-specifikus motoros tesztek áttekintése / An overview of tennis-specific motor tests >>>
  • Katona Péter: Fáradás hatása a combizmok szabályozására ugróteszt során / The effect of fatigue on the control of thigh muscles during countermovement jumps >>>
  • Papp Bendegúz: A jūdō és a jiu-jitsu csatája – városi legenda vagy sporttörténeti tény? / The Battle of Jūdō and Jiu-jitsu – An Urban or a Historical Fact? >>>
  • Sós Csaba: A fogyatékkal élők élsportjának kialakulása, illetve fejlődése úszásban (riport) >>>
  • Szelid Zsolt: Fejelés és agyrázkódás a labdarúgásban / Heading and concussion in football >>>
  • Johanna Takács: The effect of three-week exercise programme on sleep quality and depression symptoms in female adults >>>
  • Torma Ferenc: Az edzés pihenőidejében alkalmazott okklúzió hatása négyhetes guggoló edzést végző egyének átlagsebesség mutatóira / The effect of resting period occlusion on average velocity characteristics during 4 weeks of squat exercise protocol >>>
  • Utczás Katinka: Kettős röntgensugár abszorpciós eljáráson és bioelektromos impedancián alapuló testösszetétel-becslő módszerek összehasonlító elemzése fiatal sportolók körében / Comparison of body composition estimations based on dual X-ray absorptiometry and bioimpedance analysis in young athletes >>>