Közlésre elfogadva / In Press

A szerkesztőbizottság által közlésre elfogadott, lektorált cikkek:

  • Földesiné Szabó Gyöngyi, Gál Andrea: Szakmai identitás versus nemi identitás: Empirikus vizsgálat felső szintű magyar sportvezetők és sportmenedzserek körében / Professional identity versus gender identity: Empirical study among top-level leaders and managers in Hungarian sport >>>
  • Freyer Tamás: Fogalomtisztázó törekvések az egészségtudatosság vizsgálatához / Attempts at clarifying concepts for measuring health consciousness >>>
  • Sipos-Onyestyák Nikoletta, Perényi Szilvia, Farkas Judit, Gősi Zsuzsanna, Kedelényi-Gulyás Erika: Az európai sportágazati szakember-fejlesztés lehetőségei az ESSA-Sport projekt bemutatása és előzetes eredményei / The possibilities of sport professionals’ development in the European sport sector, introduction and preliminary results of ESSA-sport project >>>
  • Szelid Zsolt: Fejelés és agyrázkódás a labdarúgásban / Heading and concussion in football >>>
  • Johanna Takács: The effect of three-week exercise programme on sleep quality and depression symptoms in female adults >>>
  • Utczás Katinka: Kettős röntgensugár abszorpciós eljáráson és bioelektromos impedancián alapuló testösszetétel-becslő módszerek összehasonlító elemzése fiatal sportolók körében / Comparison of body composition estimations based on dual X-ray absorptiometry and bioimpedance analysis in young athletes >>>