Korábbi lapszámok

3/3-4 | 3/1-2 | 2/4 | 2/3 | 2/1-2 | 1/2 | 1/1

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2018/3-43. évfolyam, 3-4. szám (2018) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A testnevelés tantervelmélete (MTA doktori értekezés tézisei) / Curriculum theory of physical education (Theses of academic doctoral dissertation) >>>
    Hamar Pál
   • Tenisz-specifikus motoros tesztek áttekintése / An overview of tennis-specific motor tests >>>
    Dobos Károly
   • A jūdō és a jiu-jitsu csatája – városi legenda vagy sporttörténeti tény? / The Battle of Jūdō and Jiu-jitsu – An Urban Legend or a Historical Fact? >>>
    Papp Bendegúz
   • A központi gyújtású tűz- és PCP légfegyverek összehasonlítása pontosság, rekreációs alkalmazhatóság és költségvonzat szempontjából / Comparison of firearms and Pre-Charged Pneumatics air guns in terms of accuracy, recreational applicability and cost-effectiveness >>>
    Béres Sándor
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Az edzés pihenőidejében alkalmazott okklúzió hatása négyhetes guggoló edzést végző egyének átlagsebesség mutatóira / The effect of resting period occlusion on average velocity characteristics during 4 weeks of squat exercise protocol >>>
    Torma Ferenc, Gombos Zoltán, Bakonyi Péter, Radák Zsolt
   • Fáradás hatása a combizmok szabályozására ugróteszt során / The effect of fatigue on the control of thigh muscles during countermovement jumps >>>
    Katona Péter, Soós Ivett
 • TST+ / PSS+
  • A fogyatékkal élők élsportjának kialakulása és fejlődése úszásban (paraúszás) az elmúlt 20 évben, valamint a Riói paralimpia tapasztalatai / Development of the sport of disabled people in competitive swimming (para swimming) over the last 20 years and experiences of the Rio Paralympics >>>
   Sós Csaba
  • Emlékezés Dr. John O. Holloszy professzorra / Remembering Dr. John O. Holloszy >>>
  • A Testnevelési Egyetem 2018-as Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2018 of the University of Physical Education >>>
  • Abstracts of the 23rd International Student Congress on Sport Sciences (ISCSS) / A 23. Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia absztraktjai >>>
  • A 2. Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia programja / Program of the 2nd Sport and Innovation International Conference >>>
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Döntések elméletei és alkalmazásuk a sport gyakorlatában >>>
    Sterbenz Tamás
   • Sport és egészség a társadalmi integráció kontextusában >>>
    Vingender István
  • Megvédett PhD értekezések (2018) / Defended PhD theses (2018) >>>
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences >>>

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (2018/1-2)3. évfolyam, 1-2. szám (2018) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A birkózás a 2016-os riói olimpia tükrében / Wrestling in the mirror of the 2016 Rio Olympics >>>
    Farkas Gábor, Bretz Károly, Barna Tibor
   • Az olimpián bevezetésre került játékszabályok hatása a férfi kézilabdázásra / The impact of rule changes introduced at the Olympics on male handball >>>
    Lehőcz Zoltán
   • A nemzetközi női kézilabdázás jellemzői a riói olimpia elődöntőjébe jutott csapatok mérkőzései alapján / Characteristics of international female handball based on the games of semi finalist teams at the Rio Olympics >>>
    Ökrös Csaba, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Győri Tamás
   • The trends of best results of sprint and jumping events of Track and Field World Championships (1983-2017) / A sprint- és ugrószámok legjobb eredményeinek trendjei az atlétikai világbajnokságokon (1983-2017) >>>
    Sándor Béres
   • A nemzetközi és hazai férfi tornasport helyzetképe a Rio de Janeiro-i Olimpiai Játékok tükrében / Situation of international and Hungarian gymnastics in the mirror of the 2016 Rio Olympic Games >>>
    Gyulai Gergely, Butcher, Steve, Kalmár Zsuzsanna, Hamza István, Hamar Pál
   • A magyar labdarúgó válogatott 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságon játszott mérkőzései adatainak összehasonlító elemzése / Comparative analysis of mathes of the Hungarian national futball team at the 2016 European Football Championship >>>
    ifj. Tóth János, Tóth János
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Sportvállalkozások gazdasági adatai a megváltozott finanszírozási környezetben / The economic data of sport businesses under the new funding scheme >>>
    Gősi Zsuzsanna, Nagy József
 • TST+ / PSS+
  • Riport - Inkluzív sportoktatás az integrált szemléletű nevelésben / Report - Inclusive sports education in integrated pedagogy >>>
   Orbán-Sebestyén Katalin, Sáringerné Dr. habil Szilárd Zsuzsanna, Hunyadi Krisztina
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences >>>
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Nitrogén monoxid szerepe a szívbetegségek kezelésében és a sportban >>>
    Dr. Szelid Zsolt László PhD
   • A testmozgás és a sportolás lehetőségei megváltozott teljesítőképességgel élő emberek számára >>>
    Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna PhD

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 005 címlap2. évfolyam, 4. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A 3D computer simulator to examine the effect of wind and altitude on a soccer ball trajectory / A szél és a magasság futball labda röppályájára gyakorolt hatásának vizsgálata három dimenziós számítógépes szimulációval >>>
    Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili, Karlo Moistsrapishvili
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Posztok és szerepek az európai női kosárlabdázásban a riói olimpián / Playing positions and roles in European women’s basketball at the Rio Olympics >>>
    Balogh Judit
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Esélyegyenlőség-vizsgálat utánpótláskorú labdarúgók körében / Equity examination among youth soccer players >>>
    Tóth Péter László, Dóczi Tamás
   • Sportpszichológiai körkép 2017-ben. A Nemzetközi Sportpszichológiai Társaság világkongresszusának legfontosabb témái / Sport psychology in 2017. The most important topics of the World Congress of the International Society of Sport Psychology >>>
    Török Lilla, Kovács Krisztina, Gyömbér Noémi, Boda-Ujlaky Judit, Lénárt Ágota
   • Konfliktuskezelő stratégiák a labdarúgó edző-játékos-szülők közötti interakciókban / Conflict management strategies in the soccer coach-player-parents interactions >>>
    Németh Zsolt
 • TST+ / PSS+
  • Iskola- és mozgáskultúra Szingapúrban, egy magyar testnevelő szemével / Education and Active Life Style in Singapore, through the eyes of a Hungarian PE Teacher >>>
   Kovács Katalin
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences >>>
  • A 47. Mozgásbiológiai Konferencia programja / Program of the 47th conference on motion biology >>>

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (2017/3)2. évfolyam, 3. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Use of psychophysiological computer tests during the process of sportsmen’s preparation / Pszicho-fiziológiai teszt alkalmazása a sportolók felkészítésében >>>
    Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili
   • Középjátékosok, centerek távoli dobásainak jelentősége, avagy ma már mindenkinek van hárompontos dobáskísérlete a kosárlabdában / Significance of long-range shots among power forwards and centers; nowadays every player has three point attempts in basketball >>>
    Boros Zoltán, Sterbenz Tamás
   • A nemzetközi és hazai női torna, valamint a rokon sportágak helyzetképe a Rió de Janeiró-i Olimpiai Játékok tükrében / Survey of international and Hungarian gymnastics and related sports based on the Rio Olympic Games >>>
    Kalmár Zsuzsanna, Gyulai Gergely, Adorjánné Olajos Andrea, Katus Tamás, Hamar Pál
   • A magyar szenior atlétika szerveződése és megbecsültsége / Appreciation and organization of Hungarian master athletics >>>
    Lisztóczki János, Benczenleitner Ottó, Béres Sándor
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Akarunk mi meccsre járni? A labdarúgó mérkőzésre járás mögötti szurkolói motivációkat meghatározó tényezők / Do we want to attend matches? Motives influencing attendance in Hungarian football games >>>
    Kassay Lili
 • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences >>>
 • A Testnevelési Egyetem 2017-es Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2017 of the University of Physical Education >>>
 • Erratum >>>

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2017/1-2 (címlap)

2. évfolyam, 1-2. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közlemények / Original research paper
  • Testnevelés és pedagógia / Physical Education and Pedagogy
   • A testnevelés tartalmi korszerűsítésének ideája / The idea of modernizing of physical education >>>
    Hamar Pál, Karsai István
   • A gyógytestnevelés feladata, jelenlegi helyzete az oktatás rendszerében / Task of Adapted PE and its Present Position in Education >>>
    Andrásné Teleki Judit
   • A „Sport a Fejlődésért és a Békéért” (SDP) mint új tudományterület bemutatása a kambodzsai iskolai testnevelés újjáépítésére kialakított program esettanulmányán keresztül / “Sport for Development and Peace” (SDP) as a New Field of Science – a Case Study of a PE development program in Cambodia >>>
    Bardocz-Bencsik Mariann, Dóczi Tamás
   • A szabadidős tevékenységek személyiségfejlesztési lehetőségei / Leisure-time Activity in Personality Development >>>
    Borosán Lívia, Budainé Csepela Yvette
   • A sport szerepe a napközi otthoni nevelésben / Role of Sport in Afternoon School Activity (in Day Care Centers) >>>
    Budainé Csepela Yvette, Borosán Lívia
   • Középiskolai tanulók terhelhetőségének mérése egy röplabda tanítási egység közben / Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball >>>
    Nagy Zsuzsa, Müller Anetta
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Célzásbiztonsági vizsgálatok a „Kézilabda az iskolában” programban résztvevő tanulók körében / Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball >>>
    Juhász István, Boda Eszter, Bíró Melinda, Müller Anetta
   • Elit labdarúgó akadémia utánpótlás játékosai személyiségdimenzióinak összehasonlító vizsgálata nem sportolókkal / Analysing Personality of Elite Football Academy Youth Players Compared with Those not Engaged in Competitive Sports >>>
    Kiss Zoltán, Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József
   • A kis játékok kondicionáló szerepe a labdarúgásban / Role of Small-sided Games in Football Conditioning >>>
    Papp Károly, Szekeres Lajos, ifj. Tóth János, Tóth János
   • A 2016-os Labdarúgó Európa Bajnokság vizsgálata a sikeres rövid, közepes és hosszú átadások vonatkozásában / Analysis of 2016 European Football Championships in Relation to Successful Short-, Medium- and Long-range Passes >>>
    Berta József, ifj. Tóth János, Tóth János
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Sport - finanszírozás - eredményesség? / Sports – Financing – Success? >>>
    Ráthonyi-Odor Kinga, Borbély Attila
   • A 2016-os Riói Olimpia sikeressége a sportszer­vezetek bevételi szerkezetének tükrében / Success of 2016 Rio Olympic Games as Reflected in the Income of Sport Organizations >>>
    Gősi Zsuzsanna
   • A TAO rendszer hatásainak felmérése a magyar kosárlabda csapatoknál / Assessing Effects of the TAO System on Hungarian Basketball Teams >>>
    Váczi Péter, Boda Eszter, Herpainé Lakó Judit, Müller Anetta
   • A sportolói kettős karrier fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon / Chances of Dual Career Development in Sport in Hungary >>>
    Farkas Judit, Jókai Mátyás, Kozsla Tibor
   • Társas háló és a társas támogatás szerepe leendő pedagógusok sportolási szokásaiban / Role of Social Network and Social Support in Sporting Motivation of Prospective Teachers >>>
    Pinczés Tamás, Pikó Bettina
   • Fiatalok sportágválasztását racionalizáló rendszerek alkalmazási hajlandósága / Intention of Applying Systems Rationalizing Sport Selection of Youth >>>
    Soldos Péter
   • Személyi edzés és munkahelyi egészségfejlesztés: az elmélet és a gyakorlat találkozása / Personal Training and Health Promotion at Workplaces - Meeting of Theory and Practice >>>
    Tánczos Zoltán, Bognár József
   • A teljesítménystratégiák és a hangulati állapotok összefüggéseinek elemzése két egyetemi kosárlabdacsapatban / Performance Strategies and State of Mood in Two University Basketball Teams >>>
    Soós István, Martinez, Jose Carlos Flores, Hamar Pál, Kalmár Zsuzsanna, Whyte, Ian, Szabó Attila
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Felsőtesti koordináció és a nyomásközponti trajektóriák regisztrálása kerekesszékben izomdystrophias betegekben / Recording Trajectory of Upper-Body Coordination and Pressure Centre Points in Wheelchair Patients with Muscle Dystrophy >>>
    Medveczky Erika, Szalay Piroska, Nyakas Csaba, Bretz Károly
   • Serdülőkorú sportoló és nem sportoló fiatalok szubjektív jólléte / Subjective Well-being of Sporting and Non-sporting Adolescents >>>
    Négele Zalán, Pápai Júlia, Tróznai Zsófia, Nyakas Csaba
   • Statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése lovasterápiával 8-9 éves lányoknál / Developing Static and Dynamic Equilibrium of 8-9 Year Old Girls with Hippotherapy >>>
    Simon-Ugron Ágnes
   • Egyensúlyfejlesztés játékos mozgásprogrammal hallássérülteknél / Equilibrium Development of Hearing-impaired Children with Playful Movement Programs >>>
    Simon-Ugron Ágnes, Boros-Bálint Iuliana
 • Könyvismertető / Book review
  • Sport and Social Sciences with Reflection on Practice / Sport és társadalomtudományok a gyakorlat szolgálatában >>>
   Tamás Dóczi
 • Window to the World of Sport Sciences / Ablak a sporttudományok világára >>>

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2016/2 (címlap)1. évfolyam, 2. szám (2016) >>>

 • Főszerkesztői előszó >>>
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Testnevelő tanárjelölt hallgatók vizsgálata a pályaválasztásról alkotott véleményük tükrében >>>
    Uhlár Ádám, Szemes Ágnes, Tóth László
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a televízió kapcsolata >>>
    Várhegyi Ferenc
  • Természettudományok
   • Physical activity, sport and hypertension >>>
    István Préda
   • Signs of athletic adaptation on the electrocardiogram (ECG) >>>
    Zsolt Szelid
 • Konferenciák
  • A „Sporthoz kapcsolódó innovációk” konferencia absztraktjai >>>
  • A Testnevelési Egyetem 2016-os Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai >>>
  • A 46. Mozgásbiológiai Konferencia (Budapest, 2016. november 17-18.) >>>
 • Window to the World of Science >>>

a testnevelesi egyetem tudomanyos folyoirata 001 cimlap

1. évfolyam, 1. szám (2016) >>>

 • Főszerkesztői előszó >>>
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével labdarúgók körében >>>
    Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József, Szájer Péter, Zalai Dávid, Géczi Gábor, Révész László, Tóth László
  • Sportági tudományok
   • Gondolatok a modern labdarúgó mérkőzések futóteljesítményéről >>>
    Zalai Dávid, Gyimes Zsolt, Bobák Péter, Csáki István, Hamar Pál
   • A Hosszú-távú Sportolófejlesztési Program szükségszerűsége a magyar sportban >>>
    Géczi Gábor, Baji István
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a turizmus kapcsolata, a sportturizmus fogalmi rendszere >>>
    Lasztovicza Dóra, Béki Piroska
   • Sportstruktúrák Európában: Olaszország sportrendszere >>>
    Farkas Péter, Rácz Barbara
   • Imparitás faktorok (esélyegyenlőtlenségi tényezők) a nők sportvezetővé válásában >>>
    Trenka Magdolna
   • A női labdarúgás története: Európa, mint a sportág bölcsője >>>
    Déri Diána
   • Különböző sportágakban versenyző sportolók sportmotivációjának és flow élményének összehasonlító vizsgálata >>>
    Szemes Ágnes, Harsányi Szabolcs Gergő, Tóth László
 • Konferencia-absztraktok
  • A Testnevelési Egyetem 2015. november 27-i Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai >>>
  • 7th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) "Sport in changing social, economic, political and cultural contexts" >>>
 • Könyvismertető
  • Kolozsvár sportja és kultúrája a reformkortól Trianonig >>>