Korábbi lapszámok

2/3 | 2/1-2 | 1/2 | 1/1

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (2017/3)2. évfolyam, 3. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Use of psychophysiological computer tests during the process of sportsmen’s preparation / Pszicho-fiziológiai teszt alkalmazása a sportolók felkészítésében >>>
    Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili
   • Középjátékosok, centerek távoli dobásainak jelentősége, avagy ma már mindenkinek van hárompontos dobáskísérlete a kosárlabdában / Significance of long-range shots among power forwards and centers; nowadays every player has three point attempts in basketball >>>
    Boros Zoltán, Sterbenz Tamás
   • A nemzetközi és hazai női torna, valamint a rokon sportágak helyzetképe a Rió de Janeiró-i Olimpiai Játékok tükrében / Survey of international and Hungarian gymnastics and related sports based on the Rio Olympic Games >>>
    Kalmár Zsuzsanna, Gyulai Gergely, Adorjánné Olajos Andrea, Katus Tamás, Hamar Pál
   • A magyar szenior atlétika szerveződése és megbecsültsége / Appreciation and organization of Hungarian master athletics >>>
    Lisztóczki János, Benczenleitner Ottó, Béres Sándor
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Akarunk mi meccsre járni? A labdarúgó mérkőzésre járás mögötti szurkolói motivációkat meghatározó tényezők / Do we want to attend matches? Motives influencing attendance in Hungarian football games >>>
    Kassay Lili
 • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences >>>
 • A Testnevelési Egyetem 2017-es Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2017 of the University of Physical Education >>>
 • Erratum >>>

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2017/1-2 (címlap)

2. évfolyam, 1-2. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword >>>
 • Eredeti közlemények / Original research paper
  • Testnevelés és pedagógia / Physical Education and Pedagogy
   • A testnevelés tartalmi korszerűsítésének ideája / The idea of modernizing of physical education >>>
    Hamar Pál, Karsai István
   • A gyógytestnevelés feladata, jelenlegi helyzete az oktatás rendszerében / Task of Adapted PE and its Present Position in Education >>>
    Andrásné Teleki Judit
   • A „Sport a Fejlődésért és a Békéért” (SDP) mint új tudományterület bemutatása a kambodzsai iskolai testnevelés újjáépítésére kialakított program esettanulmányán keresztül / “Sport for Development and Peace” (SDP) as a New Field of Science – a Case Study of a PE development program in Cambodia >>>
    Bardocz-Bencsik Mariann, Dóczi Tamás
   • A szabadidős tevékenységek személyiségfejlesztési lehetőségei / Leisure-time Activity in Personality Development >>>
    Borosán Lívia, Budainé Csepela Yvette
   • A sport szerepe a napközi otthoni nevelésben / Role of Sport in Afternoon School Activity (in Day Care Centers) >>>
    Budainé Csepela Yvette, Borosán Lívia
   • Középiskolai tanulók terhelhetőségének mérése egy röplabda tanítási egység közben / Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball >>>
    Nagy Zsuzsa, Müller Anetta
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Célzásbiztonsági vizsgálatok a „Kézilabda az iskolában” programban résztvevő tanulók körében / Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball >>>
    Juhász István, Boda Eszter, Bíró Melinda, Müller Anetta
   • Elit labdarúgó akadémia utánpótlás játékosai személyiségdimenzióinak összehasonlító vizsgálata nem sportolókkal / Analysing Personality of Elite Football Academy Youth Players Compared with Those not Engaged in Competitive Sports >>>
    Kiss Zoltán, Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József
   • A kis játékok kondicionáló szerepe a labdarúgásban / Role of Small-sided Games in Football Conditioning >>>
    Papp Károly, Szekeres Lajos, ifj. Tóth János, Tóth János
   • A 2016-os Labdarúgó Európa Bajnokság vizsgálata a sikeres rövid, közepes és hosszú átadások vonatkozásában / Analysis of 2016 European Football Championships in Relation to Successful Short-, Medium- and Long-range Passes >>>
    Berta József, ifj. Tóth János, Tóth János
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Sport - finanszírozás - eredményesség? / Sports – Financing – Success? >>>
    Ráthonyi-Odor Kinga, Borbély Attila
   • A 2016-os Riói Olimpia sikeressége a sportszer­vezetek bevételi szerkezetének tükrében / Success of 2016 Rio Olympic Games as Reflected in the Income of Sport Organizations >>>
    Gősi Zsuzsanna
   • A TAO rendszer hatásainak felmérése a magyar kosárlabda csapatoknál / Assessing Effects of the TAO System on Hungarian Basketball Teams >>>
    Váczi Péter, Boda Eszter, Herpainé Lakó Judit, Müller Anetta
   • A sportolói kettős karrier fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon / Chances of Dual Career Development in Sport in Hungary >>>
    Farkas Judit, Jókai Mátyás, Kozsla Tibor
   • Társas háló és a társas támogatás szerepe leendő pedagógusok sportolási szokásaiban / Role of Social Network and Social Support in Sporting Motivation of Prospective Teachers >>>
    Pinczés Tamás, Pikó Bettina
   • Fiatalok sportágválasztását racionalizáló rendszerek alkalmazási hajlandósága / Intention of Applying Systems Rationalizing Sport Selection of Youth >>>
    Soldos Péter
   • Személyi edzés és munkahelyi egészségfejlesztés: az elmélet és a gyakorlat találkozása / Personal Training and Health Promotion at Workplaces - Meeting of Theory and Practice >>>
    Tánczos Zoltán, Bognár József
   • A teljesítménystratégiák és a hangulati állapotok összefüggéseinek elemzése két egyetemi kosárlabdacsapatban / Performance Strategies and State of Mood in Two University Basketball Teams >>>
    Soós István, Martinez, Jose Carlos Flores, Hamar Pál, Kalmár Zsuzsanna, Whyte, Ian, Szabó Attila
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Felsőtesti koordináció és a nyomásközponti trajektóriák regisztrálása kerekesszékben izomdystrophias betegekben / Recording Trajectory of Upper-Body Coordination and Pressure Centre Points in Wheelchair Patients with Muscle Dystrophy >>>
    Medveczky Erika, Szalay Piroska, Nyakas Csaba, Bretz Károly
   • Serdülőkorú sportoló és nem sportoló fiatalok szubjektív jólléte / Subjective Well-being of Sporting and Non-sporting Adolescents >>>
    Négele Zalán, Pápai Júlia, Tróznai Zsófia, Nyakas Csaba
   • Statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése lovasterápiával 8-9 éves lányoknál / Developing Static and Dynamic Equilibrium of 8-9 Year Old Girls with Hippotherapy >>>
    Simon-Ugron Ágnes
   • Egyensúlyfejlesztés játékos mozgásprogrammal hallássérülteknél / Equilibrium Development of Hearing-impaired Children with Playful Movement Programs >>>
    Simon-Ugron Ágnes, Boros-Bálint Iuliana
 • Könyvismertető / Book review
  • Sport and Social Sciences with Reflection on Practice / Sport és társadalomtudományok a gyakorlat szolgálatában >>>
   Tamás Dóczi
 • Window to the World of Sport Sciences / Ablak a sporttudományok világára >>>

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2016/2 (címlap)1. évfolyam, 2. szám (2016) >>>

 • Főszerkesztői előszó >>>
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Testnevelő tanárjelölt hallgatók vizsgálata a pályaválasztásról alkotott véleményük tükrében >>>
    Uhlár Ádám, Szemes Ágnes, Tóth László
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a televízió kapcsolata >>>
    Várhegyi Ferenc
  • Természettudományok
   • Physical activity, sport and hypertension >>>
    István Préda
   • Signs of athletic adaptation on the electrocardiogram (ECG) >>>
    Zsolt Szelid
 • Konferenciák
  • A „Sporthoz kapcsolódó innovációk” konferencia absztraktjai >>>
  • A Testnevelési Egyetem 2016-os Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai >>>
  • A 46. Mozgásbiológiai Konferencia (Budapest, 2016. november 17-18.) >>>
 • Window to the World of Science >>>

a testnevelesi egyetem tudomanyos folyoirata 001 cimlap

1. évfolyam, 1. szám (2016) >>>

 • Főszerkesztői előszó >>>
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével labdarúgók körében >>>
    Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József, Szájer Péter, Zalai Dávid, Géczi Gábor, Révész László, Tóth László
  • Sportági tudományok
   • Gondolatok a modern labdarúgó mérkőzések futóteljesítményéről >>>
    Zalai Dávid, Gyimes Zsolt, Bobák Péter, Csáki István, Hamar Pál
   • A Hosszú-távú Sportolófejlesztési Program szükségszerűsége a magyar sportban >>>
    Géczi Gábor, Baji István
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a turizmus kapcsolata, a sportturizmus fogalmi rendszere >>>
    Lasztovicza Dóra, Béki Piroska
   • Sportstruktúrák Európában: Olaszország sportrendszere >>>
    Farkas Péter, Rácz Barbara
   • Imparitás faktorok (esélyegyenlőtlenségi tényezők) a nők sportvezetővé válásában >>>
    Trenka Magdolna
   • A női labdarúgás története: Európa, mint a sportág bölcsője >>>
    Déri Diána
   • Különböző sportágakban versenyző sportolók sportmotivációjának és flow élményének összehasonlító vizsgálata >>>
    Szemes Ágnes, Harsányi Szabolcs Gergő, Tóth László
 • Konferencia-absztraktok
  • A Testnevelési Egyetem 2015. november 27-i Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai >>>
  • 7th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) "Sport in changing social, economic, political and cultural contexts" >>>
 • Könyvismertető
  • Kolozsvár sportja és kultúrája a reformkortól Trianonig >>>