WiFi hálózat

Mielőtt nekilát kitölteni a hozzáférés igénylőt, kérem, olvassa el figyelmesen az oldalon található tájékoztatót!A hozzáférés igénylők megtalálhatók az oldal alján, valamint a Munkatárban az M:\INFORMATIKAI IRODA\Hozzáférés Igénylők mappában. Kérem, ügyeljen az igénylőlapok pontos és precíz kitöltésére!

TE-INTRA - A belső információk teljes körű elérésére szolgáló WPA2 Enterprise biztonsági szinten kialakított hálózat. Az eszközök számára egyenértékű hálózati szolgáltatást biztosít, mint bármelyik dinamikus címzésű (dhcp) asztali számítógép számára a vezetékes hálózaton. A TE-INTRA hálózatra kapcsolódó eszközök az intézményi hálózaton belülre kerülnek, ezért ahhoz csak az Informatikai Iroda által üzembe helyezett egyetemi tulajdonú eszközök csatlakoztatása engedélyezett. A felhasználói azonosítás az intézményi Active Directory (AD) központi címtár alapján történik, ez azt jelenti, hogy a felhasználói név és jelszó, mely a wifi hálózathoz  kapcsolódás érdekében szükséges, azonos a több más belső szolgáltatásban (számítógépbe való belépés, nyomtatás autentikáció, osztott hálózati meghajtók) használatossal.

TE - WPA2 Enterprise biztonsági szinten kialakított hálózat. Mobil eszközök és alkalmazások, privát számítógépek számára kialakított - a belső hálózattól elszigetelt, de azzal egyenértékű hálózati szolgáltatást biztosító - a kollégák mobil eszközei számára fenntartott hálózat. A felhasználói azonosítás az intézményi Active Directory (AD) központi címtárban nyilvántartott adatok alapján történik.

TE-STUDENT - A belső hálózattól teljesen elszigetelt WPA2 Enterprise biztonsági szinten kialakított hálózat, mely az Egyetem hallgatói számára az erőforrások megfelelő korlátozásával biztosítja az internet kapcsolatot, valamint korlátozás mentesen a NEPTUN tanulmányi rendszer elérését. Jelenleg a Kerezsi Endre Kollégium területén szórjuk ezt a hálózatot.

TE-GUEST - Vendégek számára fenntartott titkosítás nélküli, webes azonosítást nyújtó hálózat, melyhez a hozzáféréseket az Informatikai Iroda adja ki meghatározott célra és limitált időtartamra (max. 30 nap). Hozzáférés igénylése a nyomtatvány kitöltésével és az Informatikai Irodához való eljuttatásával lehetséges.

xxxxxxx - Tetszés szerinti SSID-jű hálózat speciálisan rendezvények alkalmával meghirdetett WiFi szolgáltatás céljára (pl. konferenciák, rendezvények, nyílt nap, stb.) Hozzáférés igénylése a nyomtatvány kitöltésével és az Informatikai Irodához való eljuttatásával lehetséges. Fontos: A szolgáltatás megrendelése legkésőbb 48 órával a rendezvény megkezdése előtt lehetséges.

A HUPENET része a NIIF Intézet által működtetett HBONE hálózatnak, melyet az informatikai és hírközlési miniszter 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete szabályoz. A hálózat használatával a felhasználók elfogadják a NIIFI Felhasználói Szabályzatban foglaltakat.

Részlet a rendeletből:

A NIIF hálózat nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve ilyen tevékenységekre irányuló  próbálkozásokra, kísérletekre:

 • a) a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása, így  különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló  tevékenység (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);
 • b) nem NIIF tagintézmények egymás közötti forgalmának bonyolítása, kivéve ha azt az 5. §-ban meghatározott  szerződéses munkakapcsolat indokolja;
 • c) a NIIF szolgáltatásoknak nem NIIF tagintézmények számára való továbbítása, beleértve a jóhiszemű továbbadást is, kivéve az 5. §-ban meghatározott szerződéses munkakapcsolatokat; a NIIF  hálózatba kapcsolt rendszereket a működtetőknek a lehetőségek szerint úgy kell konfigurálniuk, hogy az ilyen  használatot megakadályozzák (pl. nyílt levelezési átjáró stb.);
 • d) profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;
 • e) a NIIF hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése;
 • f) a NIIF hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok);
 • g) a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen  használata, gépek/szolgáltatások - akár tesztelés céljából történő - túlzott mértékben való szisztematikus  próbálgatása (pl. TCP port scan);
 • h) a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;
 • i) másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele);
 • j) mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek, hirdetések);
 • k) a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata;
 • l) a hálózati erőforrások, szolgáltatások olyan célra való használata, amely az erőforrás/szolgáltatás eredeti  céljától idegen (pl. hírcsoportokba/levelezési listákra a csoport/lista témájába nem vágó üzenet küldése);
 • m) hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing).

A teljes rendelet a mellékleteivel együtt elérhető itt: https://niif.hu/hu/aup

Attachments:
Download this file (Egyedi wifi ssid igénylő.pdf)Egyedi WiFi SSID Igénylő[Egyedi WiFi SSID Igénylő]419 kB
Download this file (TE-Guest hozzáférés igénylő.pdf)TE-Guest Hozzáférés Igénylő[TE-Guest Hozzáférés Igénylő]419 kB
Download this file (TE_TE-INTRA hozzáférés igénylő.pdf)TE és TE-INTRA Hozzáférés Igénylő[TE és TE-INTRA Hozzáférés Igénylő]737 kB