Hallgatói VPN szolgáltatás

A TE informatikai hálózatában üzemeltetett hallgatói VPN szolgáltatás lehetővé teszi a könyvtári szolgáltatásokhoz hozzáférést.

A VPN mozaikszó a Virtual Private Network szavakból áll össze, jelentése virtuális magánhálózat, funkcióját tekintve informatikai szolgáltatások elérésének differenciálását teszi lehetővé.

Fontos tisztázni, hogy a VPN nem egy internetelérés, tehát használatához szükséges egy meglévő működő internetkapcsolat, a VPN csatorna erre ül rá. Ha csatlakozik a VPN-hez, internetforgalma már nem a meglévő szolgáltatói hálózaton keresztül folyik, hanem a VPN csatorna által létrehozott kapcsolaton keresztül. Legtöbb esetben maga a VPN kapcsolat titkosított, így a rajta folytatott adatcserét nem lehet lehallgatni.

A hallgatói VPN szolgáltatás csak oktatási, kutatási céllal, a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett vehető igénybe, azon csak az egyetemhez közvetlenül kapcsolódó oktatási, kutatási tevékenység folytatható. Az igénybe vevő köteles az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) tartalmát megismerni és annak rendelkezései szerint eljárni. Az erőforrásokat, az azokhoz tartozó jogosultságokat másra nem ruházhatja át. A szolgáltatást kizárólag a Testnevelési Egyetem hallgatói vehetik igénybe.

A hallgatói VPN szolgáltatás Neptun kóddal vehető igénybe, az igénybevételhez regisztrálnia kell magát a következő linken >>>

Hallgatói VPN kapcsolat beállítási segédlet >>>

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy problémája van, kérem, írjon a e-mail címre.