Tudnivalók

A könyvtárba beiratkozhatnak:

 • a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, akik személyi igazolvánnyal rendelkeznek;
 • 18 évesnél fiatalabb személyek, akiknek a beiratkozásához szükséges a törvényes képviselőjük jótállási nyilatkozata;
 • az egyetemen tanuló nappali tagozatos, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi hallgatók.

A beiratkozásért a könyvtár díjat szed. A díjfizetés rendjét a Könyvtári szabályzat Könyvtári díjak című (4.9) pontja tartalmazza.

Mentesek a beiratkozási díj fizetése alól:

 • a Testnevelési Egyetem érvényes diákigazolvánnyal rendelkező hallgatói;
 • az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, dolgozók;
 • a 70 éven felüliek;
 • a könyvtári, levéltári, múzeumi dolgozók;
 • a pedagógusok;
 • a 67%-osan vagy súlyosabban rokkant hallás- és látássérültek, mozgáskorlátozottak;
 • az egyetem óraadó oktatói.

Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek:

 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők (nem a Testnevelési Egyetem hallgatói),
 • a nyugdíjasok (70 év alattiak),
 • a regisztrált munkanélküliek,
 • a gyermekgondozási segélyben részesülők.

A beiratkozás személyesen, a Beiratkozási nyilatkozat aláírásával történik. Ehhez a következő okmányok szükségesek: személyi igazolvány, tartózkodási engedély vagy útlevél, lakcímkártya, valamint az esetleges díjkedvezményre, mentességre való jogosultság igazolására szolgáló irat (pl. diákigazolvány, pedagógusigazolvány, munkáltatói igazolás).

Az olvasótól kért és rögzített adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvények előírásait betartva kezeli. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni.

A beiratkozás során a könyvtáros tájékoztatja az olvasót azokról a fontosabb tudnivalókról, amelyeket a könyvtári szabályzat tartalmaz. Kérésre az olvasó rendelkezésére bocsátja a Könyvtári szabályzatot. A Beiratkozási nyilatkozat aláírásával az olvasó a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja.

Beiratkozáskor az olvasó a könyvtári tagság igazolására olvasójegyet (illetve internetjegyet, kombinált jegyet) kap, amely egy szemeszterre vagy egy tanévre szól, és más személyre nem ruházható át.