Levéltár

Levéltáros: dr. Molnár László | telefon: 459-1500/55063 |

A levéltári anyagban kutatást végezni a kutatótermi szabályzatban rögzített feltételek szerint, a levéltárossal előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges. Kutatótermi szabályzat | Kutatási kérelem

A levéltár a könyvtár keretén belül működik. Itt található a jogelőd intézmények ránk maradt iratai mellett az egyetem (elsősorban központi) szervezeti egységeinek 15 évnél régebbi iratállománya.

Az 1968 előtti tanácsülési jegyzőkönyvek sajnos csak rendkívül töredékesen maradtak fenn. Valamivel jobb a helyzet a Rektori Hivatal és jogelődei iratanyagánál, amely 1958-tól folyamatosnak tekinthető. Viszonylag jól dokumentáltak a gazdasági ügyek a két világháború közötti és a rákövetkező időszakban is. Feltétlenül említést érdemel a Nemzeti Torna Egylet keretében működő Tornatanítóképző Tanintézet anyakönyveinek 1868-tól kezdődő hiánytalan sorozata. Értékes információkra bukkanhat a sporttörténet iránt érdeklődő a TFSC jegyzőkönyveiben (1925-1939), valamint a Sportmúzeum irataiban is, amelyek között például (1884-től) játékszabályzatok, meghívók lelhetők fel.

Az iratanyag első rendezését 1987-1988 folyamán Szögi László, Kiss József Mihály és Ujváry Gábor végezte el. Sajnos a levéltár megalakulása előtti időben nagy mennyiségű irat semmisült meg, amelynek nagyságát felbecsülni sem lehet. Annyi volt megállapítható, hogy az iratok az egyes szervezeti egységek költözése során pusztultak el.

Az őrzött iratállomány a levéltár megalakulása óta folyamatosan gyarapodik, jelenleg közel 100 iratfolyómétert tesz ki. A gyűjtemény 1997-ben szaklevéltári rangot nyert el. A TF alapító tagja a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek.

Látogatók a TF-en 1956. október 23-án

Az 1956-os forradalommal kapcsolatos érdekességre bukkantunk egyetemünk levéltárában. A TF vendégkönyvében éppen 1956. október 23-án tett bejegyzést egy nálunk járt prágai küldöttség, mely az 1953-ban alapított Prágai Sport- és Testnevelési Tanintézetről (ITVS) érkezett. Az intézetet 1959-ben a prágai Károly Egyetemhez csatolták, és ma is annak egyik karaként működik.

Látogatók a TF en 1956. október 23 án

"Örömmel fogunk emlékezni az Önök gyönyörű iskolájában tett látogatásunkra, vendégszeretetükre és barátságukra. Jan Libensky docens, az ITVS küldöttségének vezetője..."

Kemény Ferenc 1894-ben, a kultuszminiszterhez írott levele a Budapesten rendezendő olimpia tárgyában

View the embedded image gallery online at:
https://tf.hu/konyvtar-leveltar/leveltar#sigProId8e6617453f

Fond- és állagjegyzék >>>

Raktári jegyzék

Tanári, kari értekezletek, tanács- és bizottsági ülések digitalizált jegyzőkönyvei 1947-1963 >>>

Segédletek