Sportoktató tanfolyam

A Testnevelési Egyetem egyéves, levelező sportoktató tanfolyamot indít 2020. őszén az alábbi sportágakban (egy adott sportágat csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítunk):

 • aerobik (Nyt. szám: E-001124/2015/A002)
 • amerikai football (Nyt. szám: E-001124/2015/A024)
 • fallabda* (Nyt. szám: E-001124/2015/A029)
 • férfi torna (Nyt. szám: E-001124/2015/A045)
 • hegymászás (Nyt. szám: E-001124/2015/A031)
 • íjászat (Nyt. szám: E-001124/2015/A032)
 • judo (Nyt. szám: E-001124/2015/A033)
 • karate (Nyt. szám: E-001124/2015/A005)
 • kerékpár (Nyt. szám: E-001124/2015/A006)
 • kick-boksz (Nyt. szám: E-001124/2015/A035)
 • kung-fu (Nyt. szám: E-001124/2015/A044)
 • lovassport (Nyt. szám: E-001124/2015/A010)
 • muaythai (Nyt. szám: E-001124/2015/A036)
 • műkorcsolya (Nyt. szám: E-001124/2015/A037)
 • műugrás (Nyt. szám: E-001124/2015/A049)
 • női torna (Nyt. szám: E-001124/2015/A048)
 • sakk (Nyt. szám: E-001124/2015/A013)
 • sí (Nyt. szám: E-001124/2015/A022)
 • snowboard (Nyt. szám: E-001124/2015/A023)
 • sportmászás (Nyt. szám: E-001124/2015/A039)
 • szörf *(Nyt. szám: E-001124/2015/A041)
 • taekwondo (Nyt. szám: E-001124/2015/A042)
 • tenisz (Nyt. szám: E-001124/2015/A016)
 • testépítés-fitness (Nyt. szám: E-001124/2015/A017)
 • tollaslabda (Nyt. szám: E-001124/2015/A047)
 • ultimate frizbi (Nyt. szám: E-001124/2015/A051)
 • úszás (Nyt. szám: E-001124/2015/A019)
 • versenytánc (Nyt. szám: E-001124/2015/A015)
 • vitorlázás *(Nyt. szám: E-001124/2015/A020)
 • vívás (Nyt. szám: E-001124/2015/A043)

*a csillaggal megjelölt sportágak esetében a tandíj mértéke eltér a többitől!

A részszakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 31 813 01

 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.

Sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, - klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.

Olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések - a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok - alapszintű bemutatását és oktatását.

Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez.

Jelentkezési feltételek

 • alapfokú iskolai végzettség
 • betöltött 18. életév
 • foglalkozás egészségügyi szakvélemény (szakellátó helyek után érdeklődni a Nemzeti Népegészségügyi Központnál lehet)
 • saját e-mail cím (a képzésben résztvevők értesítése e-mail-ben történik)
 • a választott sportágban sportági jártasság igazolása (pl. egyesület által). A tanfolyam kezdetén a sportági jártasságot igazoló előzetes szintfelmérésre kerülhet sor, ez lehet egy szóbeli elbeszélgetés vagy gyakorlati szintfelmérő az adott sportág alapvető mozgásanyagából.
 • az alábbi megjelölt sportágakban a következő igazolások szükségesek még:
  • amerikai football: sportági szakszövetségi ajánlás
  • fallabda: sportági szakszövetségi ajánlás
  • hegymászás: sportági szakszövetségi ajánlás
  • judo: 2 kyu vizsga megléte
  • karate: 3 kyu vizsga megléte
  • kick-box: 3 kyu vizsga megléte
  • kung-fu: sportági szakszövetségi ajánlás
  • muay-thai: sportági szakszövetségi ajánlás
  • műkorcsolya: sportági szakszövetségi ajánlás
  • műugrás: sportági szakszövetségi ajánlás
  • sportmászás: sportági szakszövetségi ajánlás
  • szörf: sportági szakszövetségi ajánlás
  • taekwondo: 4 kup vizsga megléte
  • tollaslabda: sportági szakszövetségi ajánlás
  • ultimate frizbi: sportági szakszövetségi ajánlás
  • vitorlázás: sportági szakszövetségi ajánlás

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat (iskolai végzettség másolata, számlakérő nyilatkozatorvosi igazolássportági jártasság igazolása) el kell juttatni a Továbbképző Központhoz a jelentkezési felületen keresztül. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további teendőkről.

Visszacsatlakozóknak újraregisztráció >>>

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan kitölteni.

 • tandíj: 120.000 Ft/félév (a fallabda, szörf és vitorlázás sportágakban 150.000 Ft/félév)
 • szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 40.000 Ft
 • A teljes díj 280.000.-Ft (340.000.-Ft), ezt az összeget a tanév során 3 részletben kell kifizetni. Várható ütemezés:
  • 2020. október hónap: 120.000 Ft/150.000 Ft (tandíj I. részlet
  • 2021. február hónap: 120.000 Ft/150.000 Ft (tandíj II. részlet)
  • 2021. május hónap: 40.000 Ft (vizsgadíj)

Sí, snowboard sportágakban további költség az esetlegesen külföldön megrendezésre kerülő sportági képzés járulékos költsége. Lovas és vitorlázás sportágakban további költség lehet a ló illetve a vitorláshely bérlésének a költsége. Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a képzésben résztvevőt terheli.

Kedvezmények

Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.

 • korábbi TF-es végzettség (diploma vagy OKJ-s) részletfizetéssel: 20% kedvezmény (ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát)
 • jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (csak részletfizetéssel): 50% kedvezmény

Képzés

Általános elméleti képzés

Minden sportág résztvevőinek azonos. Két oktatási nap közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):

 • Szerdai csoport: 17.00-20.15 óráig (nagyjából hetente) vagy
 • Szombati csoport: 8.00-14.40 óráig (nagyjából kéthetente)

A képzés során oktatott általános elméleti modulok:

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai

Sportági képzés (elmélet és gyakorlat)

A képzés során oktatott sportági modul:

 • 10326-12 Sportági alapok
 • A képzés főként a TF sportlétesítményeiben zajlik, egyes sportágak esetében azonban külsős helyszíneken is. Időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része összesen kb. 8-10 napotvesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 4x2-3 napot is jelenthet. Ezek az oktatási napok hétköznapra is eshetnek.Ezek dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után tudjuk megadni. A sportági képzés keretében a sportág történetével, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a résztvevők.
 • A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények

Adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére, gyakorlati feladatok bemutatására, hospitálások, versenylátogatások teljesítésére.

Vizsgák (hétköznap is lehetnek)

 1. modulzáró vizsga (mind az 5 modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a képzésben résztvevő a komplex szakmai záróvizsgára.
 2. komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és sportágspecifikus gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.

A sikeres záróvizsgát tett résztvevők államilag elismert sportoktató (sportág megjelölésével) részszakképesítést igazoló bizonyítványt és angol nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítő (europass.hu) dokumentumot kapnak.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (TE) (Nyt. szám: E-001124/2015), Továbbképző Központ. Telefon: +36-30-176-6659, +36-30-176-6660.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 14.