Vízi vándortábor-kísérő képzés

A Testnevelési Egyetem és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízi vándortábor-kísérő, nem akkreditált továbbképzést szervez felnőttek, elsősorban szülők részére, hogy a Vizivándor-tábor program keretében szervezett iskolai részvételeken segítő, kísérőként részt vehessenek.

A képzés megnevezése: Vízi vándortábor-kísérő képzés

A képzés célja: szülők, önkéntesek felkészítése vízi vándortáborok vezetésének támogatására, segítésére, kísérésére. A végzettek képesek legyenek gyermek csoportok vízitúráinak támogatására a túravezető, pedagógus mellett.

A képzés célcsoportja: Minden olyan, legalább érettségivel rendelkező, 18. életévét betöltött személy, aki szívesen vállal iskolák szervezésében megvalósuló vízitúrán önkéntes, segítői feladatokat. A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációs változatát választó iskolák programjaiban, iskolai pedagógiai program részeként túraszakkörök, iskolai körök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, az iskolával együttműködésben lévő egyesületek pedagógus végzettségű dolgozóinak munkájának segítésében.

A jelentkezés feltételei:

 • érettségi bizonyítvány
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által.
 • alapszintű úszástudás (testnevelő tanár végzettséggel rendelkezőknek nem kell igazolás erről, más szakos végzettségűeknek igazolás kiadására jogosult úszómestertől vagy úszóedzőtől kell a hivatalos igazolást beszerezni. Érdeklődni lehet az uszodáknál.)
 • számlakérő nyilatkozat

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • Kérjük, regisztráljon a https://virtualcampus.tf.hu/tanfolyamok oldalon!
 • A "Tanfolyamok" menüpont alatt keresse meg a képzést (Felnőttképzés!).
 • Az érettségi másolatát, az orvosi igazolást, az úszástudás igazolását és a számlakérő nyilatkozatot a jelentkezéssel EGYIDEJŰLEG (!) el kell juttatni a következő e-mail-címre: (Tárgy: VVT NYÁR Felnőttképzés) Kérjük, a file-ok neveiben szerepeljen a jelentkező neve, pl. NagySandordiploma.pdf).
 • A jelentkezés beérkeztéről automatikus rendszerüzenetben kap értesítést, azonban a jelentkezés azután válik elfogadottá, miután a kötelező mellékletek (érettségi másolata, orvosi igazolás, úszástudás igazolása, számlakérő nyilatkozat) beérkeznek – erről szintén kap visszaigazolást. 
 • A jelentkezés határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további tudnivalókról.
 • Jelentkezési határidő: 2018. május 21. hétfő 23:59

A képzés időpontja:

 • elmélet: 2018. május 25. péntek
 • gyakorlat: 2018. május 26-27. szombat-vasárnap

A képzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)

Miért érdemes a képzésben részt venni?

Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő vízi vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésében közreműködni. Megismerik és alkalmazzák a vízitúrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat. Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására. Szakszerűen használni tudja a vízitúra során a vízi sporteszközöket. Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

Továbbá:

A program célja, hogy az eredetileg csak pedagógusok részére megszervezett képzést kibővítsük, és lehetőséget adjunk az iskoláknak arra, hogy amennyiben nincs elegendő kísérő tanár egy vízi gyermekprogram lebonyolításához, megszervezéséhez, vagy a szervezők, túra kísérők úgy látják, hogy az adott önkéntes hozzájárulhat a program szakszerű, biztonságos és élményt adó lebonyolításához, akkor a szervezett programokban segítőként, kísérőként részt vegyenek. Így segítsék, támogassák a túravezető és a pedagógusok munkáját. Ez különösen indokolt lehet, olyan esetben, ahol a gyermek résztvevők kiskorúak, és minden hajóba biztosítani kell egy legalább, 16. életévét betöltött kormányost.

A képzés lebonyolítása: A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás képzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a vízitúra- és táborvezetés releváns eszköztárát. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges releváns kompetenciák.

A képzés minden résztvevőnek 3 oktatási napból (1 elméleti és 2 gyakorlati) áll. A képzés helyszíne: Esztergom Testvérvárosok parkja, Ferences Sportpálya és egész napos elfoglaltságot jelent. Elmélet: péntek 13:00-19:00, Gyakorlat: szombat-vasárnap 08:00-20:00.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők, a szabad helyek függvényében. A képzés csak min. 15 fő jelentkezése esetén indul.

Az elméleti és gyakorlati képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • A továbbképzés rendszere és tematikája
 • Vízi turizmustevékenységek
 • Vízitúra története és hagyományok
 • A víziturizmus jogi szabályozása
 • Kijelölt vándortáborútvonalak (évente újabb víztestekkel bővül)
 • Vándortábor pedagógiai koncepciója és feladatai
 • Biztonság, mentés, higiénia
 • Felkészülés és tervezés a vándortáborozásra
 • Terhelés-élettani, edzéselméleti folyamatok a vízitúrázás kapcsán
 • A magyarországi víztestek általános leírása, Duna-vízgyűjtő általános földrajza, vízrajza
 • A vízitúrázás, vándortáborozás térszínei, gyakorlati tapasztalatok
 • Evezés túrahajó típusokban (evezés, kormányzás elmélete és gyakorlata, versenytechnikák alkalmazása)
 • A vízitúrázás eszközei, hajóbeosztás, elhelyezkedés, a szerepkörök kialakítása
 • A vízitúrázás kialakult típusai, túratípusok jellemző összetevői
 • Szakmai kompetenciák (hajószállítás, optimális útvonal tartása, hatékony evezés, eredményes kormányzás, vészhelyzetek elkerülése, biztonsági követelmények betartása)
 • Teljesítménykritériumok (hajóba történő beszállás, átszállás, hajótípusok szerinti evezési technikák alkalmazása, haladási iránycélok elérése, haladás folyóvízen és állóvízen, kikötésitechnikák alkalmazása, víz- és időjárásiviszonyokhoz való alkalmazkodás, biztonságos segítési és mentési technikák begyakorlása)

Értékelések, vizsgák: A képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati (gyakorlatsor bemutatása a vízen) vizsgával zárul. A sikeres vizsgát tett végzettek tanúsítványt kapnak a képzés elvégzéséről.

A képzés díja kedvezményesen: 12.700.- Ft/fő (ÁFA-val).

A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, a gyakorlati oktatás, szállás (2 éjszaka elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: a továbbképzés költségének befizetése banki átutaláson keresztül történik az egyetem számlájára a jelentkezés véglegesítése után. Számlaszám: MÁK (Magyar Államkincstár) 10032000-00334679-00000000. A közlemény rovatban kérem a következőket írja be: Név, Vízi vt-vezető 2018 nyár

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (TF), Továbbképző Központ (+36-1-487-9286)